SKŁAD RADY WYDZIAŁU REHABILITACJI I KINEZJOLOGII 2016/2017

PRZEWODNICZĄCY:

 • prof. nadzw. dr hab. Wiesław Ziółkowski

CZŁONKOWIE:

 • prof. dr hab. n. med. Stanisław Mazurkiewicz
 • prof. dr hab. Anna Szczęsna-Kaczmarek
 • prof. nadzw. dr hab. Małgorzata Resiak
 • prof. nadzw. dr hab. Ewa Ziemann
 • prof. nadzw. dr hab. Jan Jacek Kaczor
 • prof. nadzw. dr hab. Robert Olek
 • prof. nadzw. dr hab. Ireneusz Haponiuk
 • prof. nadzw. dr hab.Marcin Białas
 • dr Małgorzata Kawa
 • mgr Monika Karczewska-Broda
 • Anna Grabowska (studentka)
 • Michał Zaniewski (student)

 

Harmonogram posiedzeń Rady Wydziału Rehabilitacji i Kinezjologii w roku akademickim 2017/2018

W roku akademickim 2017/2018 posiedzenia Rady Wydziału Rehabilitacji i Kinezjologii będą odbywały się zgodnie ze Statutem AWFiS conajmniej raz na dwa miesiące, o godz. 9:00 w Sali Senackiej, zgodnie z poniższym harmonogramem:

 • 27 września 2017 SALA VIP
 • 25 października 2017 SALA SENACKA
 • 22 listopada 2017 SALA SENACKA
 • 07 luteto 2018 SALA SENACKA
 • 21 marca 2018 SALA SENACKA
 • 25 kwietnia 2018 SALA SENACKA
 • 9 MAJA NADZWYCZAJNE POSIEDZENIE RADY WYDZIAŁU