Władze Kierunku Fizjoterapii i Terapii Zajęciowej

Prodziekan ds. Kierunku Fizjoterapia

dr Jolanta Zajt

Prodziekan ds. Kierunku Terapia Zajęciowa


dr hab. Marcin Białas, prof. AWFiS