Władze Wydziału Rehabilitacji i Kinezjologii

Dziekan
prof. nadzw. dr hab. Wiesław Ziółkowski

e:mail: dziekanrik@awf.gda.pl, wiech@awf.gda.pl
Biura Dziekana: 554 74 26

Prodziekan
prof. nadzw. dr hab. Ewa Ziemann

email: prodziekanrik@awf.gda.pl
telefon: 554 74 26, 554 73 63