Druki

Antyplagiat oswidczenie o samodzielnosci napisania pracy.pdf (51.5 kB)

deklaracja platnosci-TiR I stopien 2018-19 sem. letni.pdf (30.0 kB)

deklaracja platnosci-TiR I stopien 2018-19 sem. zimowy.pdf (30.3 kB)

karta obiegowa od 21.09.2018.doc (36.4 kB)

karta obiegowa w zwiazku z przyjeciem na studia.doc (34.3 kB)

oswiadczenie o rezyganacji ze studiow.pdf (60.9 kB)

oswiadczenie o utracie legitymacji studenckiej-bez duplikatu.pdf (64.0 kB)

Oswiadczenie studenta potwierdzajace poinformowanie go o prawach i obowiazkach studentow AWFiS zwiazanych z kontrola samodzielnosci pracy dyplomowych i zaliczeniowych.pdf (64.2 kB)

podanie o duplikat legitymacji.pdf (63.9 kB)

podanie o IOS.pdf (56.6 kB)

podanie o ITRZ.pdf (125.8 kB)

podanie o przedluzenie sesji zaliczeniowo-egzaminacyjnej.pdf (129.5 kB)

podanie o przelozenie przedmiotu ze wzgledow zdrowotnych.pdf (54.6 kB)

podanie o przeniesienie na AWFiS.pdf (57.8 kB)

podanie o przeniesienie z AWFiS.pdf (58.4 kB)

podanie o przesuniecie zlozenia pracy dyplomowej.pdf (125.6 kB)

podanie oprzywrocenie terminu zaliczenia- egzaminu.pdf (128.1 kB)

podanie o skierowanie na powtarzanie semestru.pdf (127.4 kB)

podanie o udzielenie urlopu od zajec.pdf (64.2 kB)

podanie o wpis warunkowy.pdf (127.9 kB)

podanie o wpis warunkowy na ostatnim roku.pdf (128.0 kB)

podanie o wypisanie z pdw.pdf (52.2 kB)

podanie o wznowienie studiow.pdf (60.7 kB)

podanie o wznowienie studiow w celu obrony obrony pracy dyplomowej.pdf (58.7 kB)

podanie o zmiane formy studiow na niestac.pdf (58.3 kB)

podanie o zmiane pdw.pdf (52.4 kB)

podanie o zmiane promotora.pdf (125.7 kB)

podanie o zmiane specjalnosci.pdf (125.0 kB)

powrot z urlopu dziekanskiego.pdf (54.8 kB)

powrot z urlopu zdrowotnego.pdf (56.8 kB)

prosba o odpis dypl. w jez. angielskim.pdf (21.1 kB)

upowaznienie do odbioru dokumentow ukonczenia studiow.pdf (42.1 kB)