obrona rozprawy doktorskiej mgra Piotra Zawadzkiego

04.06.2019

Dziekan i Rada Wydziału Turystyki i Rekreacji

Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku

zawiadamiają, że w dniu 4. czerwca 2019. roku o g. 12:00

w Sali Senackiej AWFiS, przy ul. Kazimierza Górskiego 1

odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

mgra Piotra Zawadzkiego

na temat:

Przemiany bazy hotelowej i jej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej

w województwie warmińsko-mazurskim a aktywność fizyczna gości

 

Promotor:

dr hab. Waldemar Moska, prof. AWFiS

Promotor pomocniczy:

dr Joanna Jedel

Recenzenci:

dr hab. Wiesław Alejziak, prof. AWF Kraków

dr hab. Rajmund Tomik, prof. AWF Katowice

Wróć