obrona rozprawy doktorskiej mgr Jolanty Kilanowskiej

11.06.2019

Dziekan i Rada Wydziału Turystyki i Rekreacji

Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku

zawiadamiają, że w dniu 11. czerwca 2019. roku o g. 12:00

w Sali Senackiej AWFiS, przy ul. Kazimierza Górskiego 1

odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej

mgr Jolanty Kilanowskiej

na temat:

Sprawność fizyczna a zachowania prozdrowotne dzieci

 ze szkół polskich i norweskich w wieku 11-13 lat

 

Promotor:

dr hab. Radosław Muszkieta, prof. UMK w Toruniu

Recenzenci:

dr hab. Marek Napierała, prof. UKW w Bydgoszczy

dr hab. Piotr Oleśniewicz, prof. AWF Wrocław

Wróć