zebranie naukowe w Zakładzie Biologii Molekularnej

19.12.2018

Szanowni Państwo,

 Zapraszam na otwarte naukowe zebranie Zakładu Biologii Molekularnej w środę 19 grudnia 2018 r. o godz. 14.00 w sali 203 TiR.

W programie zebrania przewidziano wystąpienie mgr Piotra Szumiło, który zaprezentuje koncepcję pracy doktorskiej pt.: ”Analiza polimorfizmów I/D genu ACE oraz R577X genu ACTN3 jako podstawa testów genetycznych wykorzystywanych na potrzeby sportu”, realizowanej pod kierunkiem
dr hab. Agnieszki Maciejewskiej - Skrendo, prof. AWFiS.

 Kierownik Zakładu Biologii Molekularnej
prof. dr hab.  Paweł Cięszczyk

Wróć