DYPLOMATORIUM 2017

16.11.2017

Serdecznie zapraszamy Pracowników Uczelni oraz Absolwentów studiów I i II stopnia na uroczystość wręczenia dyplomów pamiątkowych

 

DYPLOMATORIUM 2017

 

Wydział Wychowania Fizycznego, Wydział Turystyki i Rekreacji, Wydział Rehabilitacji i Kinezjologii

studia stacjonarne i niestacjonarne.

sobota: 25.11.2017 r., Sala Kongresowa

 

9:00 - 10:30 Wypożyczanie przez Absolwentów biretów i tóg w wypożyczalni sprzętu sportowego

10:45 Przybycie Absolwentów na Salę Kongresową i zajmowanie miejsc zgodnie z oznaczeniem

10:45 Zbiórka Władz Uczelni i Promotorów w Sali Konferencyjnej, obok sali Kongresowej

11:00 Wejście na Salę Kongresową Władz AWFiS w Gdańsku wraz z Promotorami.

Hymn Narodowy w wykonaniu Zespołu Tańca Ludowego „Neptun” AWFiS Gdańsk

- Wystąpienie J.M. Rektora - prof. nadzw. dr. hab. Waldemara Moska

- Wystąpienie Przewodniczącej Rady Samorządu Studenckiego

- Wystąpienie przedstawicieli Absolwentów, pokazy zdjęć z życia studentów Wydziałów Uczelni

- Wręczenie dyplomów pamiątkowych Absolwentom rocznika 2016 przez Promotorów w asyście Władz Uczelni.

 

Podziękowanie wszystkim Absolwentom i Promotorom za przybycie na uroczystość oraz zaproszenie zebranych do pamiątkowych zdjęć.

 

Wyjście Władz Uczelni.

 

UWAGA! 

Dyplom ukończenia studiów można odebrać w dowolnym terminie, po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym z właściwym dziekanatem.

Wróć