EDUKACJA WOJSKOWA STUDENTÓW W RAMACH LEGII AKADEMICKIEJ

31.10.2017

BEZPŁATNY projekt pilotażowy

EDUKACJA WOJSKOWA STUDENTÓW W RAMACH LEGII AKADEMICKIEJ

SPOTKANIE INFORMACYJNE DLA WSZYSTKICH STUDENTÓW AWFiS
WTOREK - 7 listopada 2017 roku
godzina dziekańska 13.00 – 13.45
sala kongresowa

UCZESTNIK - student uczelni publicznej i niepublicznej dowolnego roku studiów, który posiada obywatelstwo polskie

ZASADY REKRUTACJI - złożenie wniosku na spotkaniu informacyjnym lub w BIURZE UCEU – pokój 13 w budynku A

INFORMACJE – pokój nr 13 w budynku głównym uczelni
mgr Agnieszka Podbielska
tel. 58/55 47 347
tel. 603 766 369

Wróć