Publiczne obrony rozpraw doktorskich

ZAWIADOMIENIE

Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku informuje, że w dniu 25.03.2020 r. o godz. 1200 w Sali Konferencyjnej w Budynku Głównym Uczelni  odbędzie się obrona rozprawy doktorskiej mgr Leszka Tomaczkowskiego na temat:

„Czas rozwojowy dla ucznia a rozwiązania organizacyjne zastosowane w trakcie lekcji WF w klasach IV-VI"

Praca doktorska została złożona do wglądu w Bibliotece Głównej AWFiS w Gdańsku, ul. Czyżewskiego 29-31.

Streszczenie rozprawy doktorskiej wraz z recenzjami zamieszczone na stronie  internetowej Akademii: www.awf.gda.pl