Władze Uczelni

Rektor

prof. dr hab. Paweł Cięszczyk

Prorektor ds. Nauki
dr hab. Władysław Jagiełło, prof AWFiS

Prorektor ds. Kształcenia i Rozwoju
dr hab. Barbara Duda-Biernacka, prof. AWFiS

Prorektor ds. Studenckich
dr hab. Marcin Dornowski, prof. AWFiS

Prorektor ds. Sportu

dr Tomasz Chamera

Władze Dziekańskie

Wydział Kultury Fizycznej

Dziekan Wydziału Kultury Fizycznej

dr hab. Tomasz Tomiak, prof. AWFiS

Prodziekan ds. Kierunku Wychowanie Fizyczne

dr Piotr Makar

Prodziekan ds. Kierunku Sport i Studentów Zagranicznych

dr Bartosz Krawczyński

Prodziekan ds. Kierunku Turystyka i Rekreacja

dr hab. Wojciech Ratkowski, prof. AWFiS

Prodziekan ds. Kierunku Fizjoterapia

dr Jolanta Zajt

Prodziekan ds. Kierunku Terapia Zajęciowa

dr hab. Marcin Białas, prof. AWFiS

Władze Administracyjne

Dyrektor Administracyjny

mgr Sławomir Polański

Dyrektor Finansowy

mgr Mirosław Kulig