rok akademicki 2019/2020

 

 ZAKŁAD ZESPOŁOWYCH GIER SPORTOWYCH

KIEROWNIK ZAKŁADU

dr Krzysztof Wnorowski

 konsultacje: środa 13.15 - 14. 45


pokój 9 (nad salą judo)
telefon: +48 (58) 55 47 378
e-mail: krzysztof.wnorowski@awf.gda.pl

 

PRACOWNIA PIŁKI NOŻNEJ

KIEROWNIK PRACOWNI
dr Bartosz Dolański
konsultacje: patrz zakładka - Pracownia Piłki Nożnej
pokój: 214 (nad bieżnią)
Telefon: +48 (58) 55 47 267
e-mail: bartosz.dolanski@awf.gda.pl

dr hab. Andrzej Szwarc, prof. AWFiS
konsultacje: patrz zakładka - Katedra Sportu, Pracownia Piłki Nożnej
pokój: 238 (nad bieżnią)
telefon: +48 (58) 55 47 245
e-mail: andrzej.szwarc@awf.gda.pl

dr hab. Wojciech Przybylski, prof. AWFiS
konsultacje: patrz zakładka - Pracownia Piłki Nożnej
pokój: 207 (nad bieżnią)
telefon: +48 (58) 55 47 221
e-mail:

mgr Karol Wasielewski
konsultacje: patrz zakładka: Pracownia Piłki Nożnej
pokój: 120 (I piętro nad pływalnią)
Telefon: +48 (58) 55 47 ...
e-mail: karol.wasielewski@awf.gda.pl

mgr Tomasz Unton
konsultacje: patrz zakładka: Pracownia Piłki Nożnej
pokój: I piętro przy schodach prowadzacych do sali 7/XI
telefon: +48 (58) 55 47 ...
e-mail:PRACOWNIA PIŁKI RĘCZNEJ

KIEROWNIK PRACOWNI
dr Leszek Biernacki
konsultacje: patrz zakładka - Pracownia Piłki Ręcznej
pokój: 12 (przy siłowni)  /Hala Wid.-Sporrtowa
telefon: +48 (58)   55 47 223  lub  55 47 358 
e-mail: leszek.biernacki@awf.gda.pl

dr Wojciech Jans
konsultacje: patrz zakładka - Pracownia Piłki Ręcznej
pokój: 212 (nad bieżnią)
telelefon: +48 (58) 55 47 224
e-mail: wojciech.jans@awf.gda.pl

mgr Jakub Bonisławski
konsultacje: patrz zakładka - Pracownia Piłki Ręcznej
pokój: 5 - Hala Widowiskowo - Sportowa
telefon: +48 (58) 55 47 358
e-mail: jakub.bonislawski@awf.gda.pl

 

PRACOWNIA PIŁKI SIATKOWEJ

KIEROWNIK PRACOWNI
dr Jerzy Skrobecki
konsultacje:
patrz zakładka - Pracownia Piłki Siatkowej
pokój 9 (nad salą judo)
telefon: +48 (58) 55 47 378
e-mail: jerzy.skrobecki@awf.gda.pl

prof. dr hab. Sergii Jesmakov
konsultacje:
pokój: 105 - parter (Bud. Administracji)
telefon: +48 (58) 55 47 378
e-mail:

dr Krzysztof Wnorowski
konsultacje: patrz zakładka -  Pracownia Piłki Siatkowej
pokój: 9 (nad salą judo)
telefon: +48 (58) 55 47 378
e-mail: krzysztof.wnorowski@awf.gda.pl

dr Tomasz Granda
konsultacje: patrz zakładka - Pracownia Piłki Siatkowej
pokój: 213  (nad bieżnią)
telefon: +48 (58) 55 47 384
e-mail: tomasz.granda@awf.gda.pl


PRACOWNIA KOSZYKÓWKI

KIEROWNIK PACOWNI KOSZYKÓWKI
dr Roman Tymański
konsultacje: patrz zakładka - Pracownia Koszykówki
pokój 206 (nad bieżnią)
telefon: +48 (58) 55 47 338
e-mail: tymanski@awf.gda.pl

dr Małgorzata Wołujewicz-Czerlonko
konsultacje: patrz zakładka - Pracownia Koszykówki
pokój: 222 (nad bieżnią)
telefon: +48 (58) 55 47 139
e-mail: malgorzata.wolujewicz-czerlonko@awf.gda.pl

Dominik Duda (um.zl.)
konsultacje: patrz zakładka -  Pracownia Koszykówki
pokój: 17( AZS)
telefon: +48 (58) 55 47 ...
e-mail: dominik.duda@awf.gda.pl

..........................................

Obszar badawczy ukierunkowany na zagadnienia realizowane w ramach konstruowania i realizowania prac magisterskich w Zakładzie Zespołowych Gier Sportowych

1. Identyfikacja sprawności fizycznej w grach sportowych

2. Efektywność w klasyfikowanej grze sportowej

3. Rozpoznanie dyspozycji osobniczych do zespołowej gry sportowej

4. Historia i systemy organizacyjno-szkoleniowe klubów sportowych

UWAGA - szczegółowe zagadnienia temetyczne prac magisterskich znajdują sie w zakładkach poszczególnych PRACOWNI