Kontakt

Numer konta bankowego
CITI BANK HANDLOWY 
88 1030 1117 0000 0000 8899 5007

NIP: 584 - 09 - 62 - 525 
REGON: 000327876

Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego
ul. Kazimierza Górskiego 1
80-336 Gdańsk
tel. 58 554 71 21

Biuro Rektora
tel. 58 55 47 230, 58 34 32 935
fax. 58 34 18 460
e-mail: rektor@awf.gda.pl

Rzecznik prasowy AWFiS mgr Karolina Rogowska
tel. +48 605 554 511       e-mail: karolina.rogowska@awf.gda.pl

Biuro Dziekana Wychowania Fizycznego

Tel. 58 552 19 22, 58 55 47 285
fax.: 58 552 29 11
e-mail: dziekan@awf.gda.pl
Pok. nr 21

Biuro Dziekana Turystyki i Rekreacji
Tel.: 58 55 47 323
fax 58 55 47 324
e-mail: dziekantir@awf.gda.pl
pok. 1

Dział Nauki i Kontaktów Zagranicznych/ (Biuro Prorektorów)
tel. 58 55 47 222, 58 55 47 101
e-mail: dzialnauki@awf.gda.pl

Biuro Dyrektora Administracyjnego
tel. 58 55 47 123
fax. 58 34 32 926
e-mail: biuroda@awf.gda.pl

Uczelniane Centrum Edukacji Ustawicznej AWFiS Gdańsk
(pokój 12 w budynku głównym AWFiS Gdańsk)
tel. 58 55 47 347
e-mail: biurouceu@awf.gda.pl

Biblioteka Główna AWFiS Gdańsk
Tel.:58 55 47 200
e-mail: biblioteka@awf.gda.pl

Biuro Promocji
tel. 58 55 47 408
e-mail: biuro.promocji@awf.gda.pl

Narodowe Centrum Żeglarstwa AWFiS
ul. Stogi 20a, 80 - 642 Gdańsk Górki - Zachodnie
Kierownik Narodowego Centrum Żeglarstwa AWFiS w Gdańsku
Tel.58 3222603
fax 58 3222602
e-mail: ncz@awf.gda.pl
http://www.ncz.awf.gda.pl