Listy i harmonogramy

FIZJOTERAPIA - lista przyjętych.pdf (202.7 kB)

Fizjoterapia lista osób biorących udział w postępowaniu rekrutacyjnym.pdf (117.5 kB)

Harmonogram egzaminów sprawnościowych na kierunek SPORT.pdf (44.9 kB)

Harmonogram egzaminów sprawnościowych na kierunek WYCHOWANIE FIZYCZNE.pdf (46.9 kB)

HARMONOGRAM PRZEPROWADZENIA REKRUTACJI NA I ROKSTUDIÓW STACJONARNYCH.pdf (112.9 kB)

Lista alfabetyczna kandydatów wstępnie zakwalifikowanych w postępowaniu rekrutacyjnym.pdf (254.7 kB)

Lista alfabetyczna osób uczestniczących w postepowaniu rekrutacyjnym na kierunek SPORT.pdf (93.3 kB)

Lista alfabetyczna osób uczestniczących w postepowaniu rekrutacyjnym na kierunek WYCHOWANIE FIZYCZNE.pdf (118.2 kB)

Lista osób biorących udział w postępowaniu rekrutacyjnym na kierunek SPORT - podział na grupy egzaminacyjne.pdf (65.1 kB)

Lista osób biorących udział w postępowaniu rekrutacyjnym na kierunek WYCHOWANIE FIZYCZNE - podział na grupy egzaminacyjne.pdf (81.8 kB)

Lista osób wstępnie zakwalifikowanych na kierunek Terapia Zajęciowa.pdf (65.6 kB)

Lista osób zwolnionych z egzaminu sprawnościowego na kierunek SPORT.pdf (58.3 kB)

Lista osób zwolnionych z egzaminu sprawnościowego na kierunek WYCHOWANIE FIZYCZNE.pdf (62.2 kB)

Lista rankingowa kandydatów uczestniczących w postępowaniu rekrutacyj nym.pdf (269.7 kB)

LISTA_ALFABETYCZNA_WSTĘPNIE_ZAKWALIFIKOWANYCH_fizjoterapia.pdf (383.8 kB)

LISTA_kandydatów przyjętych na kierunek TZ.pdf (63.3 kB)

LISTA_RANKINGOWA _WSTĘPNIE_ZAKWALIFIKOWANYCH_fizjoterapia.pdf (136.2 kB)

Zawiadomienie o wstepnym zakwalifikowaniu na studia licencjackie I stopnia TiR - tryb stacjonarny.pdf (145.7 kB)