Listy i harmonogramy

Rekrutacja I stopień

FIZJOTERAPIA - lista przyjętych.pdf (202.7 kB)

Fizjoterapia lista osób biorących udział w postępowaniu rekrutacyjnym.pdf (117.5 kB)

Fizjoterapia _Lista przyjetych na studia na I rok_uzupelniajaca.pdf (100.4 kB)

Harmonogram egzaminów sprawnościowych na kierunek SPORT.pdf (44.9 kB)

Harmonogram egzaminów sprawnościowych na kierunek WYCHOWANIE FIZYCZNE.pdf (46.9 kB)

HARMONOGRAM PRZEPROWADZENIA REKRUTACJI NA I ROKSTUDIÓW STACJONARNYCH.pdf (112.9 kB)

Lista alfabetyczna kandydatów wstępnie zakwalifikowanych w postępowaniu rekrutacyjnym.pdf (254.7 kB)

Lista alfabetyczna osób uczestniczących w postepowaniu rekrutacyjnym na kierunek SPORT.pdf (93.3 kB)

Lista alfabetyczna osób uczestniczących w postepowaniu rekrutacyjnym na kierunek WYCHOWANIE FIZYCZNE.pdf (118.2 kB)

Lista osób biorących udział w postępowaniu rekrutacyjnym na kierunek SPORT - podział na grupy egzaminacyjne.pdf (65.1 kB)

Lista osób biorących udział w postępowaniu rekrutacyjnym na kierunek WYCHOWANIE FIZYCZNE - podział na grupy egzaminacyjne.pdf (81.8 kB)

Lista osób wstępnie zakwalifikowanych na kierunek Terapia Zajęciowa.pdf (65.6 kB)

Lista osób zwolnionych z egzaminu sprawnościowego na kierunek SPORT.pdf (58.3 kB)

Lista osób zwolnionych z egzaminu sprawnościowego na kierunek WYCHOWANIE FIZYCZNE.pdf (62.2 kB)

Lista rankingowa kandydatów uczestniczących w postępowaniu rekrutacyj nym.pdf (269.7 kB)

LISTA_ALFABETYCZNA_WSTĘPNIE_ZAKWALIFIKOWANYCH_fizjoterapia.pdf (383.8 kB)

LISTA_kandydatów przyjętych na kierunek TZ.pdf (63.3 kB)

LISTA_RANKINGOWA _WSTĘPNIE_ZAKWALIFIKOWANYCH_fizjoterapia.pdf (136.2 kB)

SPORT - informacja dla kandydatów wstępnie zakwalifikowanych.pdf (36.5 kB)

SPORT - lista alfabetyczna kandydatow przyjetych na studia.pdf (320.8 kB)

SPORT - lista rankingowa kandydatow przyjetych na studia.pdf (320.7 kB)

SPORT Lista alfabetyczna kandydatów wstępnie zakwalifikowanych do przyjęcia na studia.pdf (34.6 kB)

SPORT Lista rankingowa kandydatów uczestniczących w postępowaniu rekrutacyjnym.pdf (68.9 kB)

Terapia Zajeciowa_uzupelniajaca_Lista przyjetych.pdf (106.2 kB)

TiR - Lista alfabetyczna kandydatow zakwalifikowanych w postepowaniu rekrutacyj nym.pdf (221.4 kB)

WYCHOWANIE FIZYCZNE - informacja dla kandydatów wstępnie zakwalifikowanych.pdf (36.6 kB)

WYCHOWANIE FIZYCZNE Lista alfabetyczna kandydatów wstępnie zakwalifikowanych do przyjęcia na studia.pdf (42.9 kB)

WYCHOWANIE FIZYCZNE lista alfabetyczna kandydatow przyjetych na studia.pdf (412.8 kB)

WYCHOWANIE FIZYCZNE Lista rankingowa kandydatów uczestniczących w postępowaniu rekrutacyjnym.pdf (61.1 kB)

WYCHOWANIE FIZYCZNE lista rankingowa kandydatow przyjetych na studia.pdf (413.1 kB)

Zawiadomienie o wstepnym zakwalifikowaniu na studia licencjackie I stopnia TiR - tryb stacjonarny.pdf (145.7 kB)

Rekrutacja II stopień