Listy i harmonogramy

Rekrutacja I stopień

FIZJOTERAPIA - lista przyjętych.pdf (202.7 kB)

Fizjoterapia lista osób biorących udział w postępowaniu rekrutacyjnym.pdf (117.5 kB)

Fizjoterapia _Lista przyjetych na studia na I rok_uzupelniajaca.pdf (100.4 kB)

Harmonogram egzaminów sprawnościowych na kierunek SPORT.pdf (44.9 kB)

Harmonogram egzaminów sprawnościowych na kierunek WYCHOWANIE FIZYCZNE.pdf (46.9 kB)

HARMONOGRAM PRZEPROWADZENIA REKRUTACJI NA I ROKSTUDIÓW STACJONARNYCH.pdf (112.9 kB)

Lista alfabetyczna kandydatów wstępnie zakwalifikowanych w postępowaniu rekrutacyjnym.pdf (254.7 kB)

Lista alfabetyczna osób uczestniczących w postepowaniu rekrutacyjnym na kierunek SPORT.pdf (93.3 kB)

Lista alfabetyczna osób uczestniczących w postepowaniu rekrutacyjnym na kierunek WYCHOWANIE FIZYCZNE.pdf (118.2 kB)

Lista osób biorących udział w postępowaniu rekrutacyjnym na kierunek SPORT - podział na grupy egzaminacyjne.pdf (65.1 kB)

Lista osób biorących udział w postępowaniu rekrutacyjnym na kierunek WYCHOWANIE FIZYCZNE - podział na grupy egzaminacyjne.pdf (81.8 kB)

Lista osób wstępnie zakwalifikowanych na kierunek Terapia Zajęciowa.pdf (65.6 kB)

Lista osób zwolnionych z egzaminu sprawnościowego na kierunek SPORT.pdf (58.3 kB)

Lista osób zwolnionych z egzaminu sprawnościowego na kierunek WYCHOWANIE FIZYCZNE.pdf (62.2 kB)

Lista rankingowa kandydatów uczestniczących w postępowaniu rekrutacyj nym.pdf (269.7 kB)

LISTA_ALFABETYCZNA_WSTĘPNIE_ZAKWALIFIKOWANYCH_fizjoterapia.pdf (383.8 kB)

LISTA_kandydatów przyjętych na kierunek TZ.pdf (63.3 kB)

LISTA_RANKINGOWA _WSTĘPNIE_ZAKWALIFIKOWANYCH_fizjoterapia.pdf (136.2 kB)

SPORT - informacja dla kandydatów wstępnie zakwalifikowanych.pdf (36.5 kB)

SPORT - lista alfabetyczna kandydatow przyjetych na studia.pdf (320.8 kB)

SPORT - lista rankingowa kandydatow przyjetych na studia.pdf (320.7 kB)

SPORT Lista alfabetyczna kandydatów wstępnie zakwalifikowanych do przyjęcia na studia.pdf (34.6 kB)

SPORT Lista rankingowa kandydatów uczestniczących w postępowaniu rekrutacyjnym.pdf (68.9 kB)

Terapia Zajeciowa_uzupelniajaca_Lista przyjetych.pdf (106.2 kB)

TiR - Lista alfabetyczna kandydatow zakwalifikowanych w postepowaniu rekrutacyj nym.pdf (221.4 kB)

WYCHOWANIE FIZYCZNE - informacja dla kandydatów wstępnie zakwalifikowanych.pdf (36.6 kB)

WYCHOWANIE FIZYCZNE Lista alfabetyczna kandydatów wstępnie zakwalifikowanych do przyjęcia na studia.pdf (42.9 kB)

WYCHOWANIE FIZYCZNE lista alfabetyczna kandydatow przyjetych na studia.pdf (412.8 kB)

WYCHOWANIE FIZYCZNE Lista rankingowa kandydatów uczestniczących w postępowaniu rekrutacyjnym.pdf (61.1 kB)

WYCHOWANIE FIZYCZNE lista rankingowa kandydatow przyjetych na studia.pdf (413.1 kB)

Zawiadomienie o wstepnym zakwalifikowaniu na studia licencjackie I stopnia TiR - tryb stacjonarny.pdf (145.7 kB)

Rekrutacja II stopień

Fizjoterapia _II stopien studia niestacjonarne_Lista kandydatow bioracych udzial postepowaniu rekrutacyjnym.pdf (217.7 kB)

Fizjoterapia _II stopien studia stacjonarne_Lista alfabetyczna ka ndydatow bioracych udzial w postepowaniu rekrutacyjnym.p kandydatow bioracych udzial w postepowaniu rekruta cyjnym.pdf (231.1 kB)

Lista alfabetyczna kandydatów wstępnie zakwalifikowanych na I rok, studiów niestacjonarnych ,II stopnia, kierunek FIZJOTERAPIA.pdf (1.1 MB)

LISTA ALFABETYCZNA kandydatow na I rok studiow stacjonarnych II stopnia k ierunek WF.pdf (372.5 kB)

Lista alfabetyczna kandydatow uczestniczacych w postepowaniu rekrutacyj nym Sport.pdf (352.4 kB)

Lista alfabetyczna kandydatow uczestniczacych w postepowaniu rekrutacyj nym WF nst.pdf (316.2 kB)

Lista alfabetyczna osob wstepnie zakwalifikowanych do przyjecia Sport.pdf (333.6 kB)

Lista alfabetyczna osob wstepnie zakwalifikowanych WF nst.pdf (316.3 kB)

LISTA ALFABETYCZNA wstepnie przyjetych na I rok studiow stacjonarnych I I stopnia kierunek WF.pdf (373.3 kB)

Lista rankingowa kandydatów wstępnie zakwalifikowanych na I rok, studiów niestacjonarnych ,II stopnia, kierunek FIZJOTERAPIA.pdf (833.3 kB)

LISTA RANKINGOWA kandydatow na I rok studiow stacjonarnych II stopnia k ierunek WF.pdf (372.3 kB)

Lista rankingowa kandydatow uczestniczacych w postepowaniu rekrutacyj nym Sport.pdf (352.1 kB)

Lista rankingowa kandydatow uczestniczacych w postepowaniu rekrutacyj nym WF nst.pdf (320.9 kB)

TiR II stopień, niestacjonarne - Lista alfabetyczna kandydatów wstępnie zakwalifikowanych w postępowaniu rekruta cyjnym.pdf (24.8 kB)

TiR II stopień, niestacjonarne - Lista rankingowa kandydatów uczestniczących w postępowaniu rekrutacyjnym.pdf .pdf (22.0 kB)

TiR II stopień, stacjonarne - Lista alfabetyczna kandydatów wstępnie zakwalifikowanych w postępowaniu rekruta cyjnym.pdf (27.8 kB)

TiR II stopień, stacjonarne - Lista rankingowa kandydatów u czestniczących w postępowaniu rekrutacyjnym.pd uczestniczących w postępowaniu rekrutacyjnym.pdf .pdf (27.4 kB)