Kontakt

Dodatkowe informacje dotyczące rekrutacji:

Dodatkowe informacje dotyczące rekrutacji:

Biuro Rekrutacji

Pon – czw 11.00-14.00

Tel. 58 55 47 305 (Biuro Rekrutacji), e-mail: rekrutacja@awf.gda.pl

       58 55 47 242 (Kierownik Działu Kształcenia),

       58 55 47 125 (wydział Turystyki i Rekreacji),

       58 55 47 269 (wydział Wychowania Fizycznego).

Dodatkowe informacje dotyczące rekrutacji:

tel. 58 55 47 305 poniedziałek - piątek w godzinach od 11.00 - 14.00

Komisja rekrutacyjna nr 1
Kierunek wychowanie fizyczne – studia stacjonarne – I stopień
Kierunek sport – studia stacjonarne – I stopień
Komisja przyjmuje w godzinach: 10:00 – 14:00.
Tel.: 58 5547 332, sala 108, I p.

Komisja rekrutacyjna nr 2
Kierunek fizjoterapia – studia stacjonarne – I stopień
Kierunek terapia zajęciowa – studia stacjonarne - I stopień
Komisja przyjmuje w godzinach: 10:00 – 14:00.
Tel.: 58 5547 413, sala 212, II p.

Komisja rekrutacyjna nr 9
Kierunek – turystyka i rekreacja – studia stacjonarne – I stopień
Komisja przyjmuje w godzinach: 10:00 – 14:00.
Tel.: 58 5547 263, sala  203

Komisja rekrutacyjna nr 11
Kierunek – turystyka i rekreacja – studia stacjonarne – II stopień
Komisja przyjmuje w godzinach: 10:00 – 14:00.
Tel.: 58 5547 206, sala 200

Komisja rekrutacyjna nr 3
Kierunek – fizjoterapia – studia stacjonarne – II stopień
Komisja przyjmuje w godzinach: 10:00 – 14:00.
Tel.: 58 5547 430, sala 216, II p.

Komisja rekrutacyjna nr 4
Kierunek – sport – studia stacjonarne – II stopień
Komisja przyjmuje w godzinach: 9:00 – 13:00
Tel.: 58 5547 269, sala 15 B