Ogłoszenia

PRZEDŁUŻONY NABÓR

Dziekan Wydziału Wychowania Fizycznego AWFiS

ogłasza przedłużony nabór na

niestacjonarne studia II stopnia na kierunku wychowanie fizyczne.

Obowiązkowa rejestracja internetowa trwać będzie do dnia

31 października 2016 r.

Dodatkowy nabór

na studia stacjonarne II stopnia na kierunku turystyka i rekreacja.

Obowiązkowa rejestracja internetowa trwać będzie do dnia

 28 września 2016 r.

www.rekrutacja3.awf.gda.pl

PRZEDŁUŻONY NABÓR

Dziekan Wydziału Rehabilitacji i Kinezjologii AWFiS

ogłasza przedłużony nabór na

niestacjonarne studia I stopnia na kierunku Terapia Zajęciowa.

Obowiązkowa rejestracja internetowa trwać będzie do dnia:

4 grudnia 2016 r.

EGZAMIN SPRAWNOŚCIOWY Z PŁYWANIA

studia stacjonarne I stopnia na kierunku Terapia Zajęciowa oraz

studia niestacjonarne I stopnia na kierunku Terapia Zajęciowa

odbędzie się 21 września 2016 r.

Dodatkowy nabór

na studia stacjonarne II stopnia na kierunku sport.

Obowiązkowa rejestracja internetowa trwać będzie do dnia

 15 września 2016 r.

www.rekrutacja2.awf.gda.pl

Dodatkowy nabór

na studia stacjonarne I stopnia na kierunku turystyka i rekreacja oraz

na studia stacjonarne II stopnia na kierunku turystyka i rekreacja.

Obowiązkowa rejestracja internetowa trwać będzie do dnia

 15 września 2016 r.

www.rekrutacja2.awf.gda.pl

Dodatkowy nabór

na studia stacjonarne I stopnia na kierunku terapia zajęciowa.

Obowiązkowa rejestracja internetowa trwać będzie do dnia

 18 września 2016 r.

www.rekrutacja2.awf.gda.pl

PRZEDŁUŻONY NABÓR

Dziekan Wydziału Wychowania Fizycznego AWFiS

ogłasza przedłużony nabór na

stacjonarne studia II stopnia na kierunku wychowanie fizyczne.

Obowiązkowa rejestracja internetowa trwać będzie do dnia

15 września 2016 r.

Egzamin wiedzy z zakresu studiów I stopnia dla kierunku Fizjoterapia II stopnia :
studia stacjonarne: 26 lipca 2016 r.
w godzinach 11:00 – 13:00, Sala Kongresowa w budynku głównym AWFiS.
studia niestacjonarne: 22 września 2016 r.

 

Egzamin wiedzy z zakresu studiów I stopnia dla kierunku Fizjoterapia II stopnia:
studia stacjonarne: 26 lipca 2016 r.
godzina 11:00, Sala Kongresowa w budynku główny AWFiS
studia niestacjonarne: 22 września 2016 r.
godzina 11:00, Sala Kongresowa w budynku główny AWFiS