ZAKŁAD LEKKIEJ ATLETYKI
I PRZYGOTOWANIA MOTORYCZNEGO

rok akademicki 2019 / 2020

KIEROWNIK ZAKŁADU
dr hab. Wojciech Ratkowski, prof. AWFiS
pok. 25 (przy bieżni LA) lub pok. 2 (bud. A)
Tel.: 58 / 55 - 47 - 116 lub 453
e-mail: wojciech.ratkowski@awf.gda.pl
Konsultacje: wtorek 13.00 - 14.00 (sem. letni)

dr hab. Krzysztof Prusik, prof. AWFiS
pok. 206 (bud.TiR)
Tel.: 58 / 55 – 47 - 473
e-mail: prusik6471@gmail.com
Konsultacje: poniedziałek 11.00 - 11.45 oraz wtorek 12.30 - 13.15 HALA LA/stadion (sem. letni)


dr Maria Kamrowska - Nowak

Pok. B (łącznik nad bieżnią)
Tel.: 58 / 55 – 47 - 373
e-mail: maria.nowak66@wp.pl
Konsultacje: poniedziałek 11.00 - 12.30 (sem. letni)


dr Mirosław Piątek

Pok. 17
Tel.: 58 / 55 – 47 - 374
e-mail: miroslaw.piatek@awf.gda.pl
Konsultacje: wtorek 11.45 - 12.30   oraz  czwartek 10.15 - 11.00 (sem. letni)


dr Janusz Mikołajczyk

pok. 228 (łącznik nad bieżnią)
Tel.: 58 / 55 – 47 – 372
e-mail: janusz.mikolajczyk@awf.gda.pl
Konsultacje: poniedziałek 11.15 - 12.00  oraz 
środa 12.15 - 13.00 (sem. letni)

dr Marek Fostiak
pok. 17
Tel.: 58 / 55 – 47 - 374
e-mail: marek.fostiak@awf.gda.pl
Konsultacje: wtorek  10.30 - 11.15 oraz czwartek 10.15 - 11.00 (sem. letni)

mgr Leszek Chludziński (um. zl.)