ZAKŁAD LEKKIEJ ATLETYKI
semestr zimowy 2019 / 2020

dr hab. Wojciech Ratkowski, prof. AWFiS - Kierownik Zakładu Lekkiej Atletyki
stanowisko -prof. nadzw.
pok. 25 (przy bieżni LA) lub pok.1 (Bud. A)
Tel.: 58 / 55 - 47 - 116
e-mail:wojciech.ratkowski@awf.gda.pl
Dyżur: wtorek 12:00 - 13:00
środa 12:15 - 12:45


dr Maria Kamrowska - Nowak

stanowisko - instruktor
Pok. B (antresola górna)
Tel.: 58 / 55 – 47 - 373
e-mail: maria.nowak66@wp.pl
Dyżur: poniedziałek 12:00 - 12:45
czwartek 10:30 - 11:15


dr Mirosław Piątek

stanowisk - starszy wykładowca
Pok. 17
Tel.: 58 / 55 – 47 - 374
e-mail: miroslaw.piatek@awf.gda.pl
Dyżur: wtorek 11:45 - 12:30
czwartek 10:15 - 11:00


dr Janusz Mikołajczyk

stanowisko - starszy wykładowca
Pok. 228
Tel.: 58 / 55 – 47 – 372
e-mail: janusz.mikolajczyk@awf.gda.pl
Dyżur: poniedziałek 12.30 - 13.15
czwartek 11.15 - 12.00

dr Marek Fostiak
stanowisko - starszy wykładowca
Pok. 17
Tel.: 58 / 55 – 47 - 374
e-mail: marek.fostiak@awf.gda.pl
Dyżur: wtorek 10:30 - 11:15
czwartek 10:15 - 11.:00