Pracownicy Zakładu Metodyki Wychowania Fizycznego

 
Zakład Metodyki Wychowania Fizycznego
 
Kierownik Zakładu Metodyki Wychowania Fizycznego
dr hab. Tomasz Frołowicz, prof. AWFiS
pok. 15, blok B, tel. 58 55 47 158
tomasz.frolowicz@awf.gda.pl
Konsultacje:
W związku z decyzją Rektora o zawieszeniu mnie w pełnieniu obowiązków nauczyciela akademickiego, konsultacje są odwołane.
 
SEKRETARIAT
mgr Magdalena Wydrzyńska
pok. 15, blok B, tel. 58 55 47 269
katedrawf@awf.gda.pl
 
dr Paweł Drobnik
pok. 14 lub 15, blok B, tel. 58 55 47 290
pdrobnik@awf.gda.pl
wtorek:8:00-9:30 
 
 
mgr Łukasz Godlewski
pok. 13, blok B, tel. 58 55 47 280
godlewski.lukasz@gfo.pl
Konsultacje:
środa: 10:30-12:00
 
mgr Joanna Klonowska
pok. 14, blok B, tel. 58 55 47 369
joanna.klonowska@wp.pl
Konsultacje :piątek 12:30-14:00
 
 
dr Małgorzata Pogorzelska
pok. 14, blok B, tel. 58 55 47 369
m.w.pogorzelska@gmail.com
konsultacje: poniedziałek: 14.00-15.30
 

Metodyka Wychowania Fizycznego