ZAKŁAD SPORTÓW WALKI I TRENINGU PERSONALNEGO

rok akademicki 2019/2020

 KIEROWNIK ZAKŁADU
dr hab. Władysław Jagiełło, prof. AWFiS
Budynek główny (I piętro), pok. nr 113 - Dział Nauki
Telefon: +48 (58) 55 47 222 (Sekretariat)
e-mail: wjagiello1@wp.pl
Konsultacje: wtorek 12.30- 14.00 (sem. letni)

 

prof. dr hab. Roman Maciej Kalina
Pokój:
Telefon:
e-mail:
Konsultacje:

 

dr Andrii Maznychenko
Pokój: 111 - B - łącznik
Telefon:
e-mail: andrii.maznychenko@awf.gda.pl
Konsultacje: środa  10.30 - 12.00  (sem. letni)

 

dr Beata Wolska
Pokój 6 (nad salą judo)
Telefon: +48 (58) 55 47 289

e-mail: beata.wolska@awf.gda.pl
Konsultacje: środa 11.15 - 12.45 (sem. letni)

 

dr Mirosław Smaruj
Pokój: 114 - B - łącznik
Telefon: +48 (58) 55 47 317

e-mail: miroslaw.smaruj@awf.gda.pl
Konsultacje: środa 10.30 - 12.00 (sem. letni)

UWAGA !

W dniu 11 marca 2020 r. konsultacje zostają ODWOŁANE

 

OBSZAR BADAWCZY UKIERUNKOWANY NA ZAGADNIENIA REALIZOWANE W RAMACH KONSTRUOWANIA I REALIZOWANIA PRAC MAGISTERSKICH
W ZAKŁADZIE SPORTÓW WALKI


dr hab. Władysław Jagiełło, prof. AWFiS
dr Beata Wolska

I. Sporty walki – judo, zapasy, boks, taekwondo
1. Struktura i treść treningu w sportach walki na poszczególnych etapach wieloletniego szkolenia.
2. Wychowawcze i utylitarne aspekty sportów walki
3. Somatyczne i sprawnościowe aspekty treningu w sportach walki.
4. Kontrola procesu treningowego w sportach walki (efekty, wykonane, właściwości).
5. Przygotowanie techniczno-taktyczne zawodników uprawiających sporty walki.

II. Sporty sylwetkowe – kulturystyka, fitness sylwetkowe, fitness.
1. Właściwości budowy somatycznej osób uprawiających sporty sylwetkowe (zawodniczo lub rekreacyjnie)
2. Efektywność różnych programów treningowych osób uprawiających sporty sylwetkowe
3. Poziomu wiedzy z zakresu planowania procesu treningowego wśród osób rekreacyjnie uprawiających sporty sylwetkowe.
4. Czynniki sprzyjające i ograniczające podejmowanie treningów w sportach sylwetkowych.
5. Wpływ treningu w sportach sylwetkowych na zmiany paramentów sprawności fizycznej, wydolności oraz składu ciała.