ZAKŁAD SPORTÓW WALKI I TRENINGU PERSONALNEGO

KIEROWNIK ZAKŁADU

dr hab. Władysław Jagiełło, prof. AWFiS
Konsultacje: wtorek 11.15 - 12.45 (sem. ZIMOWY  2019/2020)
Budynek główny (I piętro), pok. nr 113 - Dział Nauki
Telefon: +48 (58) 55 47 222 (Sekretariat)
e-mail:

 

prof. dr hab. Roman Maciek Kalina
Konsultacje:
Pokój
Telefon:
e-mail:

 

prof. dr hab. Andrii Maznychenko
Konsultacje:
Pokój:
Telefon:
e-mail:

 

dr Beata Wolska
Konsultacje: środa  11.00 - 11.30  oraz piątek 16.30 - 17.30 (sem. ZIMOWY  2019/2020)
Pokój 6 (nad salą judo)
Telefon: +48 (58) 55 47 289

e-mail: beata.wolska@awf.gda.pl

 

dr Mirosław Smaruj
Konsultacje:
Pokój:
Telefon: +48 (58) 55 47 ...

e-mail: miroslaw.smaruj@awf.gda.pl

 

OBSZAR BADAWCZY UKIERUNKOWANY NA ZAGADNIENIA REALIZOWANE W RAMACH KONSTRUOWANIA I REALIZOWANIA PRAC MAGISTERSKICH
W ZAKŁADZIE SPORTÓW WALKI

prof. nadzw. dr hab. Marek Adam
prof. nadzw. dr hab. Władysław Jagiełło
dr Beata Wolska

I. Sporty walki – judo, zapasy, szermierka, boks, taekwondo
1. Struktura i treść treningu w sportach walki na poszczególnych etapach wieloletniego szkolenia.
2. Wychowawcze i utylitarne aspekty sportów walki
3. Somatyczne i sprawnościowe aspekty treningu w sportach walki.
4. Kontrola procesu treningowego w sportach walki (efekty, wykonane, właściwości).
5. Przygotowanie techniczno-taktyczne zawodników uprawiających sporty walki.

II. Sporty sylwetkowe – kulturystyka, fitness sylwetkowe, fitness.
1. Właściwości budowy somatycznej osób uprawiających sporty sylwetkowe (zawodniczo lub rekreacyjnie)
2. Efektywność różnych programów treningowych osób uprawiających sporty sylwetkowe
3. Poziomu wiedzy z zakresu planowania procesu treningowego wśród osób rekreacyjnie uprawiających sporty sylwetkowe.
4. Czynniki sprzyjające i ograniczające podejmowanie treningów w sportach sylwetkowych.
5. Wpływ treningu w sportach sylwetkowych na zmiany paramentów sprawności fizycznej, wydolności oraz składu ciała.