PRACOWNIA KOSZYKÓWKI

KIEROWNIK PRACOWNI
dr Roman Tymański
Konsultacje: piątek 12.30 - 14.00  (sem. ZIMOWY 2019/2020)
pokój 206 (nad bieżnią)
Telefon: +48 (58) 55 47 338
e-mail: tymanski@wp.pl


dr Małgorzata Wołujewicz-Czerlonko
Konsultacje: wtorek 13.00 - 13.45 oraz czwartek 11.30 - 12.15
(sem. ZIMOWY 2019/2020)
Pokój 222 (nad bieżnią)
Telefon: +48 (58) 55 47 139
e-mail: malgorzata.wolujewicz-czerlonko@awf.gda.pl

 

Dominik Duda (u-zl.)
Konsultacje: piątek 13.00 - 14.00 (sem. ZIMOWY 2019/2020)
Pokój 17 (AZS)
Telefon:
e-mail: dominik.duda@awf.gda.pl

-------------------------------------------------------------

mgr Izabela Lekner (u-zl.)
Konsultacje: kontakt wyłącznie e-mailowy (sem. LETNI 2018/2019)
Pokój 222 (nad bieżnią)
Telefon: +48 (58) 55 47 139
e-mail: izalekner@interia.pl

 

 

OBSZARY BADAWCZE UKIERUNKOWANE NA PRACE MAGISTERSKIE
W ZAKŁADZIE KOSZYKÓWKI

dr Roman Tymański

1. Poziom sprawności fizycznej (ogólnej i specjalnej) zawodniczek i zawodników koszykówki uczestniczących w różnych etapach szkolenia sportowego.
2. Charakterystyka wybranych predyspozycji do gry w koszykówkę u dzieci i młodzieży uczestniczących w kolejnych etapach szkolenia sportowego.
3. Wpływ podstawowych parametrów somatycznych i sprawności fizycznej na skuteczność i efektywność gry w koszykówkę.
4. Sprawność fizyczna a wybrane cechy osobowości zawodniczek i zawodników uprawiających koszykówkę. (Badania prowadzone są we współpracy z Zakładem Psychologii).
5. Efektywność walki sportowej zawodników i zespołów uczestniczących w rozgrywkach Polskiej Ligi Koszykówki, Polskiej Ligi Koszykówki Kobiet, w rozgrywkach Euroligi i NBA (National Basketball Asociation) oraz zawodników i zespołów kadr narodowych różnych kategorii wiekowych.
6. Struktura i skuteczność działań techniczno-taktycznych w ataku i obronie zespołów uczestniczących w rozgrywkach Polskiej Ligi Koszykówki, Polskiej Ligi Koszykówki Kobiet, w rozgrywkach Euroligi i NBA (National Basketball Asociation).

Przykładowe tematy prac magisterskich:

1. Ocena sprawności fizycznej ogólnej i specjalnej chłopców (dziewcząt) uprawiających minikoszykówkę.             
2. Działalność klubu sportowego .......... i jego wpływ na popularyzację koszykówki.                                          
3. Program kształtowania skoczności w koszykówce na przykładzie ............. .                      
4. Analiza jednorocznego programu treningowego zawodniczek/ków w sezonie .......... .
5. Przygotowanie techniczno-taktyczne zespołu koszykówki dziewcząt na przykładzie kadry województwa pomorskiego.
6. Dynamika rozwoju sprawności fizycznej ogólnej i specjalnej młodych koszykarek/koszykarzy zespołu ................ .
7. Skuteczność rzutowa chłopców w wieku 15 lat zespołu ................. na przykładzie próby rzutowej ERPE 05.
8. Struktura i skuteczność szybkiego ataku w koszykówce drużyny ................ w sezonie ................ .
9. Charakterystyka wybranych predyspozycji do gry w koszykówkę u dziewcząt  w wieku 15 lat uczestniczących w szkoleniu centralnym.
10. Geneza i rozwój gry w koszykówkę.
11. Ocena efektywności gry drużyny ................. w meczach fazy play-off sezonu .................... .
12. Próba oceny pracy sędziego koszykówki na różnych poziomach zaawansowania.
13. Ocena sprawności fizycznej 12-letnich chłopców (dziewcząt) uprawiających minikoszykówkę.
14. Poziom sprawności fizycznej chłopców w wieku 16 lat w aspekcie uczestnictwa w róznych formach aktywności ruchowej.
15. Ocena predyspozycji do uprawiania koszykówki u dzieci uczestniczących w programie "KOSZMANIA".
16. Ocena efektywności i skuteczności walki sportowej na przykładzie zespołu kadetek .................... .