------------------------------------

PRACOWNIA PIŁKI NOŻNEJ

KIEROWNIK PRACOWNI
dr Bartosz Dolański
konsultacje: poniedziałek 11.00 - 11.30  oraz  środa 9.00 - 10.00 (sem. ZIMOWY 2019/2020)
pokój 214 (pokój nad bieżnią)
Telefon: +48 (58) 55 47 267
e-mail: bartosz.dolanski@awf.gda.pl

dr hab. Andrzej Szwarc, prof. AWFiS
konsultacje: środa 8.30 - 10.00 (semestr  ZIMOWY  2019/2020)
pokój 238 (pokój nad bieżnią)
Telefon: +48 (58) 55 47 245
e-mail: andrzej.szwarc@awf.gda.pl

dr hab. Wojciech Przybylski, prof. AWFiS
konsultacje:
pokój:
Telefon:
e-mail:

mgr Karol Wasielewski
Konsultacje: wtorek 11.30 - 12.15 oraz czwartek 12.15 - 13.00 (semestr ZIMOWY 2019/2020)
pokój 214 – (nad bieżnią)
Telefon: +48 (58) 55 47 267
e-mail: karol.wasielewski@awf.gda.pl

mgr Tomasz Unton
Konsultacje:
pokój:
Telefon:
e-mail:

 

 

Obszar badawczy ukierunkowany na zagadnienia realizowane w ramach konstruowania i realizowania prac magisterskich w Zakładzie Piłki Nożnej

Prof. nadzw. dr hab. Andrzej Szwarc 
Dr Bartosz Dolański

1. Zmiany poziomu sprawności fizycznej piłkarzy nożnych w różnych okresach cyklu treningowego. 

2. Ocena skuteczności gry piłkarzy nożnych na podstawie obserwacji ich współzawodniczenia na różnych poziomach zaawansowania sportowego.

3. Historia działalności wybranych klubów i stowarzyszeń piłkarskich.

4. Zainteresowania aktywnością fizyczną dzieci i młodzieży szkolnej (zespołowe gry sportowe).

5. Dyspozycje do gry w piłkę nożną a sprawność działania w grze klasyfikowanej.

Proponowane tematy prac magisterskich:

1. Analiza sprawności działania piłkarzy nożnych grających na różnym poziomie zaawansowania sportowego.

2. Rozwój sprawności fizycznej ogólneji specjalnej młodych sportowców uprawiających piłkę nożną.

3. Sprawność fizyczna graczy, a ich kompetencje w grze rzeczywistej.

4. Dobór i selekcja piłkarzy do reprezentacji drużyn młodzieżowych.

5. Trening indywidualny w piłce nożnej.