PRACOWNIA PIŁKI NOŻNEJ

rok akademicki 2019/2020

 

KIEROWNIK PRACOWNI
dr Bartosz Dolański
Pokój 214 (pokój nad bieżnią)
Telefon: +48 (58) 55 47 267

e-mail: bartosz.dolanski@awf.gda.pl
Konsultacje: poniedziałek 9.30 - 10.30 oraz piątek 10.00 - 10.30 (sem. letni)

 

dr hab. Andrzej Szwarc, prof. AWFiS
Pokój 238 (pokój nad bieżnią)

Telefon: +48 (58) 55 47 245
e-mail: andrzej.szwarc@awf.gda.pl
Konsultacje: wtorek 9.30 - 11.00 (sem. letni)

 

dr hab. Wojciech Przybylski, prof. AWFiS
Pokój: 207 (pokój nad bieżnią)
Telefon: +48 (58) 55 47 221
e-mail:
Konsultacje: środa 12.00 - 13.00 (sem. letni)

 

mgr Karol Wasielewski
Pokój 120 (I piętro nad pływalnią)
Telefon: +48 (58) 55 47 420
e-mail: karol.wasielewski@awf.gda.pl
Konsultacje: środa  11.15 - 12.45  (sem. letni)

 

mgr Tomasz Unton
Pokój: 120 (I piętro nad pływalnią)
Telefon: +48 (58) 55 47 420
e-mail:
Konsultacje: środa  11.15.12.00  (sem. letni)

 

 

 

Obszar badawczy ukierunkowany na zagadnienia realizowane w ramach konstruowania i realizowania prac magisterskich w Zakładzie Piłki Nożnej

Prof. nadzw. dr hab. Andrzej Szwarc 
Dr Bartosz Dolański

1. Zmiany poziomu sprawności fizycznej piłkarzy nożnych w różnych okresach cyklu treningowego. 

2. Ocena skuteczności gry piłkarzy nożnych na podstawie obserwacji ich współzawodniczenia na różnych poziomach zaawansowania sportowego.

3. Historia działalności wybranych klubów i stowarzyszeń piłkarskich.

4. Zainteresowania aktywnością fizyczną dzieci i młodzieży szkolnej (zespołowe gry sportowe).

5. Dyspozycje do gry w piłkę nożną a sprawność działania w grze klasyfikowanej.

Proponowane tematy prac magisterskich:

1. Analiza sprawności działania piłkarzy nożnych grających na różnym poziomie zaawansowania sportowego.

2. Rozwój sprawności fizycznej ogólneji specjalnej młodych sportowców uprawiających piłkę nożną.

3. Sprawność fizyczna graczy, a ich kompetencje w grze rzeczywistej.

4. Dobór i selekcja piłkarzy do reprezentacji drużyn młodzieżowych.

5. Trening indywidualny w piłce nożnej.