Programy studiów - studia stacjonarne

Wychowanie fizyczne

Wychowanie Fizyczne pierwszego stopnia - Karty przedmiotu (sylabusy 2019)

Aktywnosc fizyczna, zdrowie i sport w podstawie programowe….pdf (126.8 kB)

Anatomia WF I st. 2019-2022.pdf (157.1 kB)

Antropologia WF I st. 2019-2022.pdf (170.8 kB)

Biochemia WF I st. 2019-2022 p.pdf (182.6 kB)

Cialo czlowieka w filozofii i etyce_WF_I_2019-2022_p.pdf (139.9 kB)

Dydaktyka wychowania fizycznego w przedszkolu i szkole pod….pdf (139.1 kB)

Emisja glosu WF I st. 2019-2022 p.pdf (149.0 kB)

Filozoficzne systemy w edukacji i wychowaniu WF I st. 2019….pdf (134.0 kB)

Filozoficzne systemy w edukacji i wychowaniu_WF_I_2019-202….pdf (134.0 kB)

Fizjologia czlowieka WF I st. 2019-2022.pdf (183.2 kB)

Gimnastyka WF I st. 2019-2022.pdf (160.7 kB)

Gry Zespolowe - _Koszykowka_ WF st. I 2019-2022.pdf (126.0 kB)

Gry zespolowe- _Pilka nozna_ WF I st. 2019-2022.pdf (135.8 kB)

Gry zespolowe _Pilka reczna_ WF I st. 2019-2022.pdf (140.4 kB)

Gry zespolowe _Pilka Siatkowa_ WF I st. 2019-2022.pdf (169.3 kB)

Historia kultury fizycznej WF I st 2019-2022 p.pdf (166.8 kB)

Historia kultury fizycznej WF I st 2019-2022.pdf (166.8 kB)

Jezyk Angielski WF I st. 2019-2022.pdf (163.7 kB)

KiDS Etyka dziennikarstwa sportowego, WF i Sport I st., 2 ….pdf (137.6 kB)

KiDS Etyka dziennikarstwa sportowego WF I st. 2019-2022.pdf (137.8 kB)

KiDS Gatunki i rodzaje wypowiedzi dziennikarskiej, WF i Sp….pdf (137.9 kB)

KiDS Gatunki i rodzaje wypowiedzi dziennikarskiej WF I st.pdf (138.2 kB)

KiDS Historia prasy sportowej w Polsce i na swiecie, WF i ….pdf (143.2 kB)

KiDS Jezyk wypowiedzi dziennikarskiej, WF i Sport I st.pdf (133.5 kB)

KiDS Jezyk wypowiedzi dziennikarskiej WF I st. 2019-2022.pdf (133.8 kB)

KiDS Podstawy prawa prasowego, autorskiego i sportowego, W….pdf (155.7 kB)

KiDS Podstawy prawa prasowego, autorskiego i sportowego WF….pdf (155.8 kB)

KiDS Pracownia dziennikarstwa internetowego, WF i Sport I ….pdf (124.4 kB)

KiDS Pracownia dziennikarstwa internetowego WF I st. 2019-….pdf (124.7 kB)

KiDS Pracownia dziennikarstwa prasowego WF I st. 2019-2022….pdf (135.9 kB)

KiDS Pracownia dziennikarstwa radiowego, WF i Sport I st.pdf (128.3 kB)

KiDS Pracownia dziennikarstwa radiowego WF I st. 2019-2022….pdf (128.4 kB)

KiDS Projektowanie graficzne, WF i Sport I st., 2 rok, 4 s….pdf (120.9 kB)

KiDS Projektowanie graficzne WF I st. 2019-2022.pdf (121.5 kB)

KiDS Rynek mediow i mediow sportowych w Polsce i na swieci….pdf (137.6 kB)

KiDS Rzecznictwo prasowe, WF i Sport I st., 2 rok, 3 sem.pdf (133.5 kB)

KiDS Rzecznictwo prasowe WF I st. 2019-2022.pdf (133.7 kB)

Komunikacja interpersonalna WF I st. 2019-2022 p.pdf (180.2 kB)

Komunikacja interpersonalna WF I st. 2019-2022.pdf (180.2 kB)

Organizacja imprez szkolnych WF I st 2019-2022.pdf (164.5 kB)

Plywanie WF I st. 2019-2022.pdf (147.6 kB)

Podstawy dydaktyki WF I st. 2019-2022 p.pdf (144.7 kB)

Podstawy dydaktyki WF I st. 2019-2022.pdf (144.7 kB)

Podstawy pedagogiki dla nauczycieli wychowania fizycznego ….pdf (135.9 kB)

Praktyka nauczycielska WF Ist. 2019-2022 p.pdf (143.4 kB)

Praktyka nauczycielska WF I st. 2019-2022.pdf (143.4 kB)

Praktyka psychologiczno-pedagogiczna WF Ist. 2019-2022 p.pdf (143.8 kB)

Praktyka psychologiczno-pedagogiczna WF I st. 2019-2022.pdf (143.8 kB)

Przedsiebiorczosc w zawodzie nauczyciela i trenera Wf I ….pdf (161.9 kB)

Psychologia rozwoju i wychowania dziecka WF I st. 2019-202….pdf (172.3 kB)

Psychologia stresu i psychoregulacja WF I st. 2019-2022.pdf (184.1 kB)

Psychologia stresu i psychoregulacja WF I st 2019-2022.pdf (184.1 kB)

Ratownik wodny WF I st. 2019-2022.pdf (177.5 kB)

Spec. Instr. Tenis WF I st. _3-4 sem_ 2019-2022 — kopia ….pdf (163.2 kB)

Spec. Instr. Tenis WF I st. _5-6 sem_ 2019-2022.pdf (163.1 kB)

Spec. Instruk. Gimnastyka WF I st. 2019-2022.pdf (191.5 kB)

Specj. Instr. Rek. Ruch. Gim. Korek-Komp. WF I st. 2019-2….pdf (223.3 kB)

Specjalizacja - Instruktor T M w sporcie. Wprowadzenie doT….pdf (96.8 kB)

Specjalizacja -Instruktor treningu mentalnego- Procesy gru….pdf (164.6 kB)

Specjalizacja - Instruktor treningu mentalnego-Psychologia….pdf (148.4 kB)

Specjalizacja - Instruktor Treningu Mentalnego w sporcie.pdf (140.0 kB)

Specjalizacja - ITM. Analiza sytuacji startowej zawodnika.pdf (140.3 kB)

Specjalizacja - ITM. Neuropsychologia sportu. WF I st. 201….pdf (134.1 kB)

Specjalizacja - ITM. Procesy grupowe i budowanie zespolu s….pdf (158.7 kB)

Specjalizacja - ITM. Psychologia rehabilitacyjna oraz socj….pdf (149.4 kB)

Specjalizacja - ITM. Trening mentalny w sporcie pozytywnym….pdf (162.6 kB)

Specjalizacja - ITM. Warsztaty nr 1 Trening Mentalny w Spo….pdf (140.2 kB)

Specjalizacja - ITM. Wprowadzenie do Treningu Mentalnego w….pdf (97.1 kB)

Specjalizacja - ITM Psychologia rozwojowa dzieci i mlodzie….pdf (140.4 kB)

Specjalizacja - ITM Warsztaty nr 3. Praca z cialem. Seksuo….pdf (160.3 kB)

Specjalizacja instruktorska - Gimnastyka korekcyjno - komp….pdf (223.0 kB)

Specjalizacja instruktorska - Gimnastyka WF I st. 2019-202….pdf (191.4 kB)

Specjalizacja instruktorska - Judo WF I st. 2019-2022.pdf (141.0 kB)

Specjalizacja instruktorska - Koszykowka WF I st. 2019-202….pdf (159.7 kB)

Specjalizacja instruktorska - Kulturystyka WF I st. 2019-2….pdf (169.0 kB)

Specjalizacja instruktorska - Lyzwiarstwo WF I st. 2019-20….pdf (159.0 kB)

Specjalizacja instruktorska - Pilka nozna WF I st. 2019-20….pdf (143.7 kB)

Specjalizacja instruktorska - Pilka reczna WF I st. 2019-2….pdf (148.9 kB)

Specjalizacja instruktorska - Pilka siatkowa WF I st. 2019….pdf (182.5 kB)

Specjalizacja instruktorska - Plywanie WF I st. 2019-2022.pdf (175.2 kB)

Specjalizacja instruktorska - Przygotowanie motoryczne w s….pdf (168.7 kB)

Specjalizacja instruktorska - Tenis WF I st. 2019-2022.pdf (163.2 kB)

Specjalizacja Instruktor treningu mentalnego - Trening men….pdf (168.4 kB)

Specjalizacja karate - Etyka w zawodzie instruktora karate….pdf (117.1 kB)

Specjalizacja karate - Historia karate tradycyjnego WF I s….pdf (125.5 kB)

Specjalizacja karate - Metodyka karate tradycyjnego WF I s….pdf (121.2 kB)

Specjalizacja karate - Podstawy prawa sportowego WF I st.pdf (120.4 kB)

Specjalizacja trenerska - Przygotowanie motoryczne w sport….pdf (168.9 kB)

Specjalnosc instruktor treningu mentalnego w sporcie Neuro….pdf (134.1 kB)

Spoleczne podstawy aktywnosci fizycznej i sportu WF 1 st.pdf (134.1 kB)

Spoleczne podstawy aktywnosci fizycznej i sportu WF I st.pdf (134.1 kB)

SYLABUS niemiecki WF.pdf (133.7 kB)

Technologia informacyjno-komunikacyjna i informatyka WF I ….pdf (190.1 kB)

Teoria wychowania fizycznego WF I st 2019-2022 p .pdf (165.4 kB)

Teoria wychowania fizycznego WF I st 2019-2022.pdf (165.0 kB)

Uczenie gier sportowych w przedszkolu i szkole podstawowej….pdf (130.5 kB)

Uczenie gier zespolowych w przedszkolu i szkole podstawowe….pdf (144.6 kB)

Uczenie sportow indywidualnych w przedszkolu i szkole pods….pdf (129.1 kB)

Uczenie sportow indywidualnych w przedszkolu i szkole pods…F.pdf (142.5 kB)

Uczenie sportow indywidualnych w przedszkolu i szkole pods…W.pdf (128.5 kB)

Uczen ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi WF I st. 2019….pdf (145.7 kB)

Urzadzenia w aktywnosci fizycznej WF I st. 2019-2022.pdf (160.3 kB)

Wprowadzenie do psychologii WF I st.2019-2022 p.pdf (176.2 kB)

Wprowadzenie do psychologii WF I st. 2019-2022.pdf (176.2 kB)

Zabawy i gry ruchowe w przedszkolu i szkole podstawowej WF….pdf (132.4 kB)

Wychowanie fizyczne pierwszego stopnia (cykl kształcenia 2012-2015)

! PROGRAM WF I st_stacj 2012-15.doc (322.0 kB)

Anatomia WF I stacj 2012-15.docx (23.5 kB)

Antopomotoryka WF I stacj 2012-15.doc (78.8 kB)

Antropologia WF I stacj 2012-15.doc (77.8 kB)

Biochemia WF I stacj 2012-15.doc (76.8 kB)

Biologia WF I stacj 2012-15.doc (70.1 kB)

Biomechanika z el ergon WF I stacj 2012-15.doc (65.0 kB)

Edukacja zdrowotna WF I stacj 2012-15.doc (70.1 kB)

Elementy sportu dzieci WF I stacj 2012-15.docx (20.3 kB)

Fizjologia czlowieka WF I stacj 2012-15.doc (77.3 kB)

Historia filozofii WF I stacj 2012-15.doc (49.7 kB)

Historia kultury fizycznej WF I stacj 2012-15.doc (60.9 kB)

Ip_Fizjologia czlow w war ekstr WF I stacj 2012-15.doc (64.0 kB)

Ip_Metody kontroli w Sporcie WF I stacj 2012-15.doc (50.7 kB)

Ip_Warsztat doskonal komp WF I stacj 2012-15.docx (33.9 kB)

Ip_Wprowadz do coachingu WF I stacj 2012-15.doc (82.4 kB)

Ip_Zywienie i wspomag diet w sporcie WF I stacj 2012-15.doc (51.2 kB)

J_angielski WF I stacj 2012-15.doc (85.5 kB)

J_niemiecki WF I stacj 2012-15.doc (68.1 kB)

J_rosyjski WF I stacj 2012-15.doc (67.6 kB)

J_wloski WF I stacj 2012-15.doc (68.6 kB)

Kierowanie placowka wypoczynku WF I stacj 2012-15.docx (21.7 kB)

Kinezyprof wad post WF I stacj 2012-15.doc (62.5 kB)

Komunikacja interp WF I stacj 2012-15.docx (36.1 kB)

Metodyka cw korekcyjnych WF I stacj 2012-15.doc (89.1 kB)

Metody psychoregulacji WF I stacj 2012-15.doc (78.8 kB)

Met wychowania fizycznego WF I stacj 2012-15.docx (23.0 kB)

Muzyka rytm taniec WF I stacj 2012-15.doc (72.2 kB)

Oboz letni WF I stacj 2012-15.doc (95.7 kB)

Oboz zimowy WF I stacj 2012-15.doc (67.1 kB)

Organizacja i prawo w oswiacie WF I stacj 2012-15.doc (79.9 kB)

Pbm_Biochemia wysilku fiz z el zyw i wspom WF I 2012-15.doc (65.0 kB)

Pbm_Biol. molek. wysilku WF I stacj 2012-15.doc (63.0 kB)

Pbm_Medycyna sportowa WF I stacj 2012-15.doc (62.5 kB)

Pbm_ Wysilek fiz i zdrowie dzieci WF I stacj 2012-1S.doc (76.3 kB)

Pedagogika WF I stacj 2012-15.doc (101.9 kB)

Ph_Cialo czlowieka w filozofii i etyce WF I stacj 2012-15.doc (61.4 kB)

Ph_Elementy psychologii poz w akt fiz WF I stacj 2012-15.docx (20.4 kB)

Ph_Wspolczesne kier w pedag WF I stacj 2012-15.doc (62.0 kB)

Pierwsza pomoc przedmed WF I stacj 2012-15.doc (79.9 kB)

Posturologia WF I stacj 2012-15.doc (63.0 kB)

Praktyka II przed. cw korekcyjne WF I stacj 2012-15.doc (51.2 kB)

Praktyka wychowawcza i dydaktyczna WF I stacj 2012-15.doc (85.0 kB)

Propedeutyka studiow i bhp WF I stacj 2012-15.doc (70.1 kB)

Przygotowanie do egz dyplom WF I stacj 2012-15.doc (49.2 kB)

Psychologia WF I st 2012-15 (3 sem).doc (60.9 kB)

Psychologia WF I st 2012-15 (4 sem).doc (62.5 kB)

Socjologia wychowania WF I stacj 2012-15.doc (75.3 kB)

Specj OB_Kinezyterapia w OB WF I stacj 2012-15.doc (90.6 kB)

Specj OB_Masaz w OB WF I stacj 2012-15.doc (81.9 kB)

Specj OB_Medycyna sportowa WF I stacj 2012-15.doc (72.2 kB)

Specj OB_Met psychoregul w OB WF I stacj 2012-15.doc (67.6 kB)

Specj OB_Teoria OB WF I stacj 2012-15.doc (66.0 kB)

Specj OB_Wspolcz met odzial WF I stacj 2012-15.doc (78.8 kB)

Specj OB_Zyw i supl w sporcie w OB WF I stacj 2012-15.doc (64.5 kB)

Specj_Fizykoterapia w OB WF I stacj 2012-15.doc (90.1 kB)

Specj_Gimastyka sport WF I stacj 2012-15.doc (77.3 kB)

Specj_Instr przyg motorycz WF I stacj 2012-15.doc (69.6 kB)

Specj_Instr tren personal WF I stacj 2012-15.doc (87.0 kB)

Specj_Judo z el samoobrony WF I stacj 2012-15.doc (70.7 kB)

Specj_Koszykowka WF I stacj 2012-15.doc (91.6 kB)

Specj_Lekka atletyka WF Istacj 2012-15.doc (82.4 kB)

Specj_Pilka nozna WF I stacj 2012-15.doc (75.8 kB)

Specj_Pilka reczna WF I stacj 2012-15.docx (23.8 kB)

Specj_Pilka siatkowa WF I stacj 2012-15.docx (54.2 kB)

Specj_Plywanie WF I stacj 2012-15.docx (26.3 kB)

Specj_Tenis WF I stacj 2012-15.doc (81.4 kB)

Specj_Zeglarstwo sportowe i winsurfing WF I stacj 2012-15.doc (95.7 kB)

Technologia Informacyjna WF I stacj 2012-15.doc (59.4 kB)

Teoria sportu dzieci i mlodziezy WF I stacj 2012-15.doc (78.3 kB)

Teoria WF WF I stacj 2012-15.docx (29.2 kB)

TiM Gimnastyki WF I stacj 2012-15.doc (77.3 kB)

TiM Gimnastyki_II WF I stacj 2012-15.doc (62.0 kB)

TiM Lekkiej atletyki II _WF I stacj 2012-15.doc (52.2 kB)

TiM Lekkiej atletyki WF I stacj 2012-15.doc (70.1 kB)

TiM Lyzwiarstwa WF I stacj 2012-15.doc (57.9 kB)

TiM Plywania II_WF I stacj 2012-15.doc (50.2 kB)

TiM Plywania WF I stacj 2012-15.docx (20.3 kB)

TiM Sportow walki WF I stacj 2012-15.doc (87.6 kB)

TiM Zeglarstwa WF I stacj 2012-15.doc (96.8 kB)

TiM ZGS WF I stacj 2012-15.doc (56.3 kB)

TiM ZGS_Koszykowka WF I stacj 2012-15.doc (81.4 kB)

TiM ZGS_Pilka nozna WF I stacj 2012-15.doc (75.8 kB)

TiM ZGS_Pilka reczna WF I stacj 2012-15.doc (68.1 kB)

TiM ZGS_Pilka siatkowa WF I stacj 2012-15.doc (76.8 kB)

Train the trainers WF I stacj 2012-15.doc (91.6 kB)

Wolontariat WF I stacj 2012-15.doc (54.3 kB)

Zabawy i gry ruchowe WF I stacj 2012-15.doc (65.5 kB)

Zeglarstwo M i S WF I stacj 2012-15.doc (86.5 kB)

Wychowanie fizyczne pierwszego stopnia (cykl kształcenia 2013-2016)

! PROGRAM WF I st_stacj 2013-2016.doc (333.3 kB)

Anatomia WF I stacj 2013-16.doc (70.1 kB)

Antopomotoryka WF I stacj 2013-16.doc (78.8 kB)

Antropologia WF I stacj 2013-16.doc (78.3 kB)

B-Ph Cialo czlowieka w FiE WF I stacj 2013-16.doc (48.1 kB)

B-Ph Elementy psychologii poz w akt fiz WF I stacj 2013-16.doc (52.2 kB)

Biochemia WF I stacj 2013-16.doc (76.8 kB)

Biologia WF I stacj 2013-2016.doc (50.7 kB)

Biomechanika z ergon WF I stacj 2013-16.doc (53.8 kB)

Dydaktyka WF WF I stacj 2013-16.doc (60.9 kB)

Edukacja zdrowotna WF I stacj 2013-16.doc (70.1 kB)

Fizjologia czlowieka WF I stacj 2013-16.doc (85.5 kB)

Historia filozofii WF I stacj 2013-16.doc (65.5 kB)

Historia kultury fizycznej WF I stacj 2013-16.doc (71.7 kB)

Ip Elementy sportu dzieci WF I st stacj 2013-16.docx (20.4 kB)

Ip Fizjologia czlow w war ekstr WF I st stacj 2013-16.doc (63.0 kB)

Ip Kinezyprofil wad post. przedszkol WF I stacj 2013-16.doc (59.9 kB)

Ip Metody kontroli w Sporcie WF I st stacj 2013-16.doc (51.2 kB)

Ip Warsztat doskonal komp WF I st stacj 2013-16.docx (32.4 kB)

Ip Zywienie i wspomag diet w sporcie WF I st stacj 2013-16.doc (57.3 kB)

J. angielski WF I stacj 2013-16.doc (80.9 kB)

J. niemiecki WF I stacj 2013-16.doc (71.2 kB)

J. rosyjski WF I stacj 2013-16.doc (65.0 kB)

J. wloski WF I stacj 2013-16.doc (69.1 kB)

Komunikacja inter. z em. glosu WF I stacj 2013-2016.docx (27.8 kB)

Metodyka Cwiczen Korekcyjnych WF I stacj 2013-16.doc (79.9 kB)

Metody psychoregulacji WF I stacj _2013-16.doc (78.8 kB)

Muzyka Rytm Taniec WF I stacj _2013-16.doc (58.9 kB)

Oboz letni WF I st stacj 2013-16.doc (95.7 kB)

Oboz Zimowy WF I sr. stacj. 2013-16.doc (67.1 kB)

Organizacja i prawo w oswiacie WF I stacj 2013-16.doc (99.8 kB)

Pbm Biochemia wysilku fiz z el zyw i wspom WF I st 2013-16.doc (63.5 kB)

Pbm biologia molekularna treningu WF I st stacj 2013-16.doc (62.5 kB)

Pbm Ekologiczne aspekty kult fiz WF I st stacj 2013-16.doc (49.7 kB)

Pbm Medycyna sportowa WF I st stacj 2013-16.doc (59.4 kB)

Pbm Wysilek fiz i zdrowie dzieci WF I st stacj 2013-16.doc (68.1 kB)

Pedagogika WF I stacj 2013-16.docx (25.6 kB)

Ph Wprowadz do coachingu WF I st stacj 2013-16.doc (81.4 kB)

Ph Wspolczesne kier w pedag WF I st stacj 2013-16.doc (55.8 kB)

Pierwsza pomoc WF I stacj 2013-16.doc (79.4 kB)

Podstawy dydaktyki WF I stacj 2013-16.doc (65.0 kB)

Posturologia WF I stacj 2013-16.doc (63.0 kB)

Praktyka - 30 godz.- korekcyjna I stopien st. stacj.2013-16.doc (50.7 kB)

Praktyka wychowawcza i dydaktyczna I st stacj 2013-16.doc (85.0 kB)

Propedeutyka studiow i bhp WF I stacj 2013-16.doc (70.1 kB)

Przygotowanie do egzaminu_dyplomowego WF I stacj 2013-16.doc (60.4 kB)

Psychologia ogolna WF I stacj 2013-16.doc (61.4 kB)

Psych roz - wych WF I stacj 2013-16-1.doc (65.5 kB)

Socjologia wychowania WF I stacj 2013-16.doc (55.8 kB)

Specj. Ins. AWFIS Przygotowania Mot WF I stacj 2013-16.doc (87.0 kB)

Specj. OB Fizykoterapia w OB WF I stacj 2013-16.doc (92.2 kB)

Specj. OB Kinezyterapia w OB WF I stacj 2013-16.doc (90.6 kB)

Specj. OB Masaz w OB I WF stacj. 2013-16.doc (83.5 kB)

Specj. OB Met. psychoreg. w OB WF I stacj 2013-16.doc (67.1 kB)

Specj. OB Teoria OB I WF stacj 2013-16.doc (65.5 kB)

Specj. OB Wspolcz.met. odzial. w OB WF I stacj 2013-16.doc (78.8 kB)

Specj. OB Zyw. i supl. w sporcie w OB WF I stacj 2013-16.doc (64.0 kB)

Specj Ins.AWFiS tr. personalnego WF stacj 2013-16.doc (92.7 kB)

Specj Ins.Sportu Gimastyka Sportowa WF I stacj 2013-16.doc (95.7 kB)

Specj Ins.Sportu Judo WF I stacj 2013-16.doc (86.0 kB)

Specj Ins.Sportu Koszykowka WF I stacj 2013-16.doc (93.2 kB)

Specj Ins.Sportu LA WF I stacj 2013-16.doc (86.5 kB)

Specj Ins.Sportu Nozna WF I stacj 2013-16.doc (93.7 kB)

Specj Ins.Sportu P. Reczna WF I stacj 2013-16.doc (91.6 kB)

Specj Ins.Sportu Plywanie WF I stacj 2013-16.docx (31.5 kB)

Specj Ins.Sportu Samoobrona WF I stacj 2013-16.doc (85.0 kB)

Specj Ins.Sportu Siatkowka WF I stacj 2013-16.docx (24.7 kB)

Specj Ins.Sportu Taniec WF I stacj 2013-16.doc (86.0 kB)

Specj Ins.Sportu TENIS WF I stacj 2013-16.doc (94.2 kB)

Specj Ins.Sportu Zeglarstwo Sportowe WF I stacj 2013-16.doc (106.5 kB)

Sporty Futsal Beachsoccer Sepak takraw WF I st stacj 2013-16.doc (69.6 kB)

Sporty Inne formy p. recznej WF I st stacj 2013-16.doc (66.0 kB)

Sporty Lyzworolki WF I st stacj 2013-16.doc (72.7 kB)

Sporty Szermierka WF I st stacj 2013-16.doc (80.9 kB)

Sporty Tenis WF I st stacj 2013-16.doc (66.6 kB)

Sporty Wioslarstwo-kajakarstwo WF I st stacj 2013-16.doc (54.8 kB)

Sporty_Kulturystyka WF I st stacj 2013-16.doc (75.8 kB)

Sporty_Pletwonurkowanie WF I st stacj 2013-16.doc (63.5 kB)

Technologia informacyjna WF I stacj 2013-16 V.doc (74.2 kB)

Teoria sportu SPORT I stacj 2013-16.doc (76.8 kB)

Teoria treningu sportowego WF I st stacj 2013-16.docx (25.7 kB)

TiM Gimnastyka II WF I st stacj 2013-16.doc (61.4 kB)

TiM Gimnastyki WF I stacj 2013-16.doc (79.4 kB)

TiM Lekkaatletyka WF I stacj 2013-16.doc (80.4 kB)

TiM Lekkiej atletyki II WF I st stacj 2013-16.doc (60.4 kB)

TiM Lyzwiarstwa WF I stacj 2013-16.doc (56.8 kB)

TiM Plywania WF I st stacj 2013-16.DOC (75.8 kB)

TiM Plywanie II WF I stacj 2013-16.doc (63.5 kB)

TIM Sportow Walki WF I stacj 2013-16.doc (84.5 kB)

TiM Zeglarstwa WF I stacj 2013-16.doc (96.8 kB)

TiM ZGS Koszykowka WF I stacj 2013-16.doc (76.3 kB)

TiM ZGS Nozna WF I stacj 2013-16.doc (73.2 kB)

TiM ZGS Reczna WF I stacj 2013-16.doc (71.2 kB)

TiM ZGS Siatkowa WF I stacj 2013-16.doc (75.3 kB)

TiM ZGS WF I stacj 2013-16.doc (64.5 kB)

TWF WF I stacj 2013-16.doc (105.5 kB)

Wolontariat WF I st stacj 2013-16.doc (67.1 kB)

Zabawy i gry WF I stacj 2013-16.doc (67.6 kB)

Zeglarstwo M i S WF I stacj 2013-16.doc (86.0 kB)

Wychowanie fizyczne pierwszego stopnia (cykl kształcenia 2014-2017)

! PROGRAM WF I st_stacj 2014-17.docx (54.6 kB)

Anatomia WF I stacj.2014-2017.doc (55.8 kB)

Antropologia WF I stacj.2014-2017.doc (63.0 kB)

Antropomotoryka WF I stacj 2014-2017.doc (108.5 kB)

Biochemia WF I stacj.2014-2017.doc (79.9 kB)

Biologia WF I stacj 2014-2017.doc (64.5 kB)

Biomechanika z ergon WF I stacj 2014-17.doc (62.0 kB)

Dydaktyka wychowania fizycznego WF I stacj 2014-2017.doc (87.6 kB)

Edukacja zdrowotna WF I stacj 2014-17.doc (69.1 kB)

Fizjologia czlowieka WF I stacj 2014-2017.doc (103.9 kB)

Historia filozofii WF I stacj.2014-2017.doc (74.2 kB)

Historia kultury fizycznej WF I stacj 2014-2017.doc (77.3 kB)

Ip Elementy sportu dzieci WF I stacj.2014-2017.docx (24.3 kB)

Ip Fizjologia czlow w war ekstr WF I stacj.2014-2017.doc (73.2 kB)

Ip Metody kontroli w Sporcie WF I st stacj 2014-17.doc (58.9 kB)

Ip Warsztat doskonal komp WF I stacj.2014-2017.docx (33.8 kB)

Ip Zyw. i wspom. dietet. w sporcie WF I st stacj 2014-17.doc (57.9 kB)

Jezyk obcy (angielski)WF I stacj.2014-2017.docx (31.4 kB)

Jezyk obcy (niemiecki) WF I stacj 2014-17.doc (77.3 kB)

Jezyk obcy (rosyjski) WF I stacj 2014-17.docx (31.3 kB)

Jezyk obcy (wloski) WF I stacj 2014-17.docx (29.9 kB)

Kinezyprofil wad post. przedszkol WF I stacj 2014-17.doc (70.7 kB)

Komunikacja inter. z em. glosu WF I stacj 2014-2017.docx (31.1 kB)

Metodyka Cwiczen Korekcyjnych WF I stacj 2014-17.doc (80.4 kB)

Metody psychoregulacji WF I stacj 2014-17.doc (77.8 kB)

Muzyka Rytm Taniec WF I stacj 2014-17.doc (70.7 kB)

Oboz letni WF I stacj 2014-17.doc (95.7 kB)

Oboz zimowy WF I st stacj 2014-17.doc (73.7 kB)

Org. i prawo w osw. oraz ochr. wlasn. intelekt.j WF I stacj 2014-17.doc (80.4 kB)

Pbm Bioch. wys. fiz. z el. zyw WF I stacj.2014-2017.doc (63.5 kB)

Pbm Ekologiczne aspekty kult fiz WF I stacj.2014-2017.doc (65.0 kB)

Pbm Srodow uwarunk zdrowia WF I stacj 2014-17.doc (75.3 kB)

Pbm Wys. fiz. i zdr dziec WF I stacj 2014-17-1ECTS.doc (98.3 kB)

Pbm_Medycyna sportowa WF I stacj.2014-2017.doc (71.7 kB)

PdW Fizjologia Ekstremalna WF I stacj 2014-17.doc (83.5 kB)

Pedagogika WF I stacj 2014-2017.doc (89.6 kB)

Ph - Cialo czlowieka w fil. i etyce WF I stacj 2014-2017.doc (79.9 kB)

Ph - Elementy psych. poz. w akt. fiz. WF I stacj 2014-17.doc (74.2 kB)

Ph Wprowadz do coachingu WF I stacj.2014-2017.doc (81.4 kB)

Ph_Wspolczesne kier w pedag WF I stacj.2014-2017.doc (61.4 kB)

Pierwsza pomoc przedm. WF I stacj 2014-17.doc (86.5 kB)

Podstawy dydaktyki WF I stacj 2014-2017.doc (90.1 kB)

Posturologia WF I stacj 2014-17.doc (63.0 kB)

Praktyka - 30 godz.- korekcyjna I stacj.2014-17.doc (51.2 kB)

Praktyka wychowawcza i dydaktyczna WF I stacj.2014-2017.doc (85.0 kB)

Propedeutyka studiow i bhp WF I stacj 2014-17.doc (70.1 kB)

Psychologia ogolna WF I stacj 2014-2017.doc (77.3 kB)

Psychologia rozwojowo - wychowawcza WF I stacj 2014-2017.doc (81.9 kB)

Seminarium dyplom WF I stacj 2014-2017.doc (64.0 kB)

Socjologia wychowania WF I stacj 2014-2017.doc (76.8 kB)

Specj. Gimnastyka WF I stacj 2014-2017.doc (93.7 kB)

Specj. Instr. przygot. mot. WF I stacj 2014-17.doc (95.7 kB)

Specj. Instruktor treningu personalnego WF I stacj 2014-2017.doc (97.8 kB)

Specj. Judo WF I stacj 2014-2017.doc (70.1 kB)

Specj. Koszykowka WF I stacj 2014-2017.doc (94.7 kB)

Specj. Kulturystyka WF I stacj 2014-2017.doc (84.5 kB)

Specj. LA WF I stacj 2014-17.doc (94.7 kB)

Specj. NFG WF I st 2014-2017.doc (115.7 kB)

Specj. OB Fizykoterapia w OB I WF stacj 2014-17.doc (92.2 kB)

Specj. OB Kinezyterapia w OB I WF stacj 2014-17.doc (91.1 kB)

Specj. OB Masaz w OB I WF stacj 2014-17.doc (83.5 kB)

Specj. OB Met. psychoregul. w OB I WF stacj 2014-17.doc (67.1 kB)

Specj. OB Teoria OB I WF stacj 2014-17.doc (66.0 kB)

Specj. OB Zyw. i supl. w sporcie w OB I WF stacj 2014-17.doc (64.0 kB)

Specj. Pilka nozna WF I stacj 2014-2017.docx (31.4 kB)

Specj. Pilka reczna WF I stacj 2014-2017.docx (24.1 kB)

Specj. Pilka siatkowa WF I stacj 2014-2017.docx (21.9 kB)

Specj. Samoobrona WF I stacj 2014-17.doc (85.0 kB)

Specj. Taniec WF I stacj 2014-17.doc (95.2 kB)

Specj. TENIS WF I st stacj 2014-17.doc (96.3 kB)

Specj. Zeglarstwo Sportowe WF I stacj 2014-2017.doc (84.0 kB)

Sport Lyzworolki WF I stacj.2014-2017.doc (73.7 kB)

Sporty Inne formy p. noznej WF I stacj 2014-2017.docx (29.9 kB)

Sporty Inne formy p. recznej WF I stacj 2014-2017.docx (25.7 kB)

Sporty Inne formy p. siatkowej WF I stacj 2014-2017.docx (26.5 kB)

Sporty Kulturystyka WF I stacj 2014-2017.doc (75.3 kB)

Sporty Pletwonurkowanie WF I stacj 2014-2017.doc (68.1 kB)

Sporty Szermierka WF I st stacj 2014-17.doc (80.9 kB)

Sporty Tenis WF I stacj 2014-2017.docx (19.9 kB)

Sporty Wioslarstwo-kajakarstwo WF I stacj.2014-2017.doc (55.3 kB)

Teoria sportu dzieci i mlodzi. WF I stacj 2014-2017.doc (75.8 kB)

TiM Gimnastyki II WF I stacj 2014-2017.doc (71.7 kB)

TiM Gimnastyki WF I stacj 2014-2017.doc (111.6 kB)

TiM Lekkaatletyka WF I stacj 2014-17.doc (86.0 kB)

TiM Lekkiej atletyki II WF 4 sem I stacj 2014-2017.doc (62.0 kB)

TiM LyzwiarstwaWF I stacj 2014-2017.doc (58.4 kB)

TiM Plywania II WF I stacj 2014-2017.doc (66.0 kB)

TiM Plywania WF I stacj 2014-2017.DOC (75.8 kB)

TiM Sportow Walki WF I stacj 2014-2017.doc (66.0 kB)

TiM Zeglarstwa WF I stacj 2014-2017.doc (108.5 kB)

TiM ZGS Koszykowka WF I stacj 2014-2017.doc (65.0 kB)

TiM ZGS Pilka nozna WF I stacj 2014-2017.doc (65.0 kB)

TiM ZGS Pilka reczna WF I stacj 2014-2017.doc (76.3 kB)

TiM ZGS Pilka siatkowa WF I stacj 2014-2017.doc (106.0 kB)

TiM ZGS WF I stacj 2014-2017.doc (75.3 kB)

Wolontariat WF I stacj 2014-2017.doc (66.0 kB)

Zabawy i gry ruchowe WF I stacj 2014-2017.doc (69.6 kB)

Zeglarstwo M i S WF I stacj 2014-2017.doc (73.2 kB)

Wychowanie fizyczne pierwszego stopnia (cykl kształcenia 2015-2018)

! PROGRAM WF I stacj. 2015-2018.pdf (66.7 kB)

Anatomia WF I stacj.2015-2018.doc (55.8 kB)

Antropologia WF I stacj.2015-2018.doc (63.5 kB)

Antropomotoryka WF I stacj 2015-2018.doc (90.1 kB)

Biochemia WF I stacj.2015-2018.doc (62.0 kB)

Biologia WF I stacj 2015-2018.doc (46.6 kB)

Biomechanika z ergon WF I stacj 2015-18.doc (53.8 kB)

Dydaktyka wychowania fizycznego WF I stacj 2015-2018.doc (67.1 kB)

Edukacja zdrowotna WF I stacj 2015-18.doc (58.4 kB)

Fizjologia czlowieka WF I stacj 2015-2018.doc (76.8 kB)

Historia filozofii WF I stacj.2015-2018.doc (51.7 kB)

Historia kultury fizycznej WF I stacj 2015-2018.doc (58.4 kB)

Ip Elementy sportu dzieci WF I stacj.2015-2018.doc (66.6 kB)

Ip Fizjologia czlow w war ekstr WF I stacj.2015-2018.doc (63.0 kB)

Ip Metody kontroli w Sporcie WF I st stacj 2015-18.doc (48.6 kB)

Ip Warsztat doskonal komp WF I stacj.2015-2018.doc (130.6 kB)

Ip Zyw. i wspom. dietet. w sporcie WF I st stacj 2015-18.doc (48.6 kB)

Jezyk obcy (angielski)WF I stacj.2015-2018.doc (111.9 kB)

Jezyk obcy (niemiecki) WF I stacj 2015-18.doc (59.4 kB)

Jezyk obcy (rosyjski) WF I stacj 2015-18.doc (102.2 kB)

Jezyk obcy (wloski) WF I stacj 2015-18.doc (106.3 kB)

Kinezyprofil wad post. przedszkol WF I stacj 2015-18.doc (59.9 kB)

Komunikacja inter. z em. glosu WF I stacj 2015-2018.doc (151.7 kB)

Metodyka Cwiczen Korekcyjnych WF I stacj 2015-18.doc (70.1 kB)

Metody psychoregulacji WF I stacj 2015-18.doc (60.4 kB)

Muzyka Rytm Taniec WF I stacj 2015-18.doc (60.9 kB)

Oboz letni WF I stacj 2015-18.doc (89.1 kB)

Oboz zimowy WF I st stacj 2015-18.doc (73.7 kB)

Org. i prawo w osw. oraz ochr. wlasn. intelekt.j WF I stacj 2015-18.doc (82.9 kB)

Pbm Bioch. wys. fiz. z el. zyw WF I stacj.2015-2018.doc (56.8 kB)

Pbm Ekologiczne aspekty kult fiz WF I stacj.2015-2018.doc (49.2 kB)

Pbm Srodow uwarunk zdrowia WF I stacj 2015-18.doc (53.2 kB)

Pbm Wys. fiz. i zdr dziec WF I stacj 2015-18-1ECTS.doc (75.8 kB)

Pbm_Medycyna sportowa WF I stacj.2015-2018.doc (62.0 kB)

PdW Fizjologia Ekstremalna WF I stacj 2015-18.doc (63.5 kB)

Pedagogika WF I stacj 2015-2018.doc (65.0 kB)

Ph - Cialo czlowieka w fil. i etyce WF I stacj 2015-2018.doc (53.2 kB)

Ph - Elementy psych. poz. w akt. fiz. WF I stacj 2015-18.doc (54.3 kB)

Ph Wprowadz do coachingu WF I stacj.2015-2018.doc (60.4 kB)

Ph_Wspolczesne kier w pedag WF I stacj.2015-2018.doc (50.2 kB)

Pierwsza pomoc przedm. WF I stacj 2015-18.doc (64.5 kB)

Podstawy dydaktyki WF I stacj 2015-2018.doc (65.5 kB)

Posturologia WF I stacj 2015-18.doc (53.8 kB)

Praktyka Dydak. Szk. Pods.40 godz. sem 5 WF I stacj 2015-18.doc (52.7 kB)

Praktyka Dydak. Szk. Pods.80 godz. sem 6 WF I stacj 2015-2018.doc (52.2 kB)

Praktyka Wychow. Szk. Pods. WF I st stacj 2015-18.doc (53.2 kB)

Propedeutyka studiow i bhp WF I stacj 2015-18.doc (54.8 kB)

Psychologia ogolna WF I stacj 2015-2018.doc (60.9 kB)

Psychologia rozwojowo - wychowawcza WF I stacj 2015-2018.doc (64.5 kB)

Seminarium dyplom WF I stacj 2015-2018.doc (50.2 kB)

Socjologia wychowania WF I stacj 2015-2018.doc (53.2 kB)

Specj. Gimnastyka WF I stacj 2015-2018.doc (77.8 kB)

Specj. Instr. przygot. mot. WF I stacj 2015-18.doc (68.6 kB)

Specj. Instruktor treningu personalnego WF I stacj 2015-2018.doc (86.0 kB)

Specj. Judo WF I stacj 2015-2018.doc (70.1 kB)

Specj. Koszykowka WF I stacj 2015-2018.doc (76.3 kB)

Specj. Kulturystyka WF I stacj 2015-2018.doc (74.8 kB)

Specj. LA WF I stacj 2015-18.doc (70.1 kB)

Specj. NFG WF I st 2015-2018.doc (0.0 Byte)

Specj. OB Fizykoterapia w OB I WF stacj 2015-18.doc (75.3 kB)

Specj. OB Kinezyterapia w OB I WF stacj 2015-18.doc (74.2 kB)

Specj. OB Masaz w OB I WF stacj 2015-18.doc (64.0 kB)

Specj. OB Met. psychoregul. w OB I WF stacj 2015-18.doc (51.2 kB)

Specj. OB Teoria OB I WF stacj 2015-18.doc (54.3 kB)

Specj. OB Wspolcz.met. odzial. w OB I WF stacj 2015-18.doc (61.4 kB)

Specj. OB Zyw. i supl. w sporcie w OB I WF stacj 2015-18.doc (55.3 kB)

Specj. Pilka nozna WF I stacj 2015-2018.doc (85.0 kB)

Specj. Pilka reczna WF I stacj 2015-2018.doc (92.2 kB)

Specj. Pilka siatkowa WF I stacj 2015-2018.doc (77.8 kB)

Specj. Plywanie WF I stacj 2015-2018.DOC (67.1 kB)

Specj. Samoobrona WF I stacj 2015-18.doc (70.1 kB)

Specj. Taniec WF I stacj 2015-18.doc (74.2 kB)

Specj. TENIS WF I st stacj 2015-18.doc (81.4 kB)

Specj. Zeglarstwo Sportowe WF I stacj 2015-2018.doc (84.0 kB)

Sport Lyzworolki WF I stacj.2015-2018.doc (62.0 kB)

Sporty Inne formy p. recznej WF I stacj 2015-2018.doc (66.0 kB)

Sporty Inne formy p. siatkowej WF I stacj 2015-2018.doc (63.5 kB)

Sporty Pletwonurkowanie WF I stacj 2015-2018.doc (51.7 kB)

Sporty Szermierka WF I st stacj 2015-18.doc (73.2 kB)

Sporty Tenis WF I stacj 2015-2018.doc (67.6 kB)

Technologia Informacyjna WF I stacj.2015-2018.doc (58.4 kB)

Teoria sportu dzieci i mlodzi. WF I stacj 2015-2018.doc (64.0 kB)

TiM Gimnastyki II WF I stacj 2015-2018.doc (51.2 kB)

TiM Gimnastyki WF I stacj 2015-2018.doc (84.5 kB)

TiM Lekkaatletyka WF I stacj 2015-18.doc (65.0 kB)

TiM Lekkiej atletyki II WF 4 sem I stacj 2015-2018.doc (51.2 kB)

TiM LyzwiarstwaWF I stacj 2015-2018.doc (58.4 kB)

TiM Plywania II WF I stacj 2015-2018.doc (46.1 kB)

TiM Plywania WF I stacj 2015-2018.DOC (57.9 kB)

TiM Sportow Walki WF I stacj 2015-2018.doc (66.0 kB)

TiM Zeglarstwa WF I stacj 2015-2018.doc (87.0 kB)

TiM ZGS Koszykowka WF I stacj 2015-2018.doc (65.0 kB)

TiM ZGS Pilka nozna WF I stacj 2015-2018.doc (65.0 kB)

TiM ZGS Pilka reczna WF I stacj 2015-2018.doc (58.4 kB)

TiM ZGS Pilka siatkowa WF I stacj 2015-2018.doc (82.4 kB)

TiM ZGS WF I stacj 2015-2018.doc (55.8 kB)

Wolontariat WF I stacj 2015-2018.doc (52.7 kB)

Zabawy i gry ruchowe WF I stacj 2015-2018.doc (55.3 kB)

Zeglarstwo M i S WF I stacj 2015-2018.doc (73.2 kB)

Wychowanie Fizyczne drugiego stopnia - Karty przedmiotu (sylabusy 2019)

Aktywnosc fizyczna adaptacyjna WF II st 2019-2021 p.pdf (698.8 kB)

Anatomia i antropologia WF IIst. 2019-2021 p.pdf (149.5 kB)

Biochemia adaptacji do wysilku WF II st. 2019-2021 p.pdf (170.1 kB)

Biomechanika Sportu WF II st 2019-2021.pdf (178.3 kB)

Dydaktyka WF praktyka srodroczna WF IIst. 2019-2021 p.pdf (701.0 kB)

Dydaktyka wychowania fizycznego w szkole ponadpodstawowej WF 2st 2019-2021 p.pdf (745.6 kB)

Etyka w zawodzie instruktora karate tradycyjnego_Specj.pdf (116.9 kB)

Filozofia i etyka w kulturze fizycznej_WF_II_2019-2021_p.pdf (533.4 kB)

Historia karate tradycyjnego_Specj._Karate_tradycyjne_WF i….pdf (125.3 kB)

Kultura jezyka_WF_II_2019-2021_p.pdf (135.6 kB)

Metodyka karate tradycyjnego_Specj._Karate_tradycyjne_WF i….pdf (121.1 kB)

Negocjacje i mediacje WF 2st. 2019-2021 p.pdf (126.1 kB)

Pedagogika dla nauczycieli wychowania fizycznego z element….pdf (134.7 kB)

Pilka Siatkowa WF II st. 2019-2021 p. - stac. i niestac.pdf (169.4 kB)

Pilka Siatkowa WF II st. 2019-2021 p. tren. stac. i niesta….pdf (175.8 kB)

Pilka Siatkowa WF II st. 2019-2021p.- DK trenerski stac.pdf (191.1 kB)

Plywanie szybkie w pletwach WF II st. 2019-2021 p.pdf (166.3 kB)

Podstawy diagnostyki edukacyjnej WF 2st 2019-2021 p.pdf (129.7 kB)

Podstawy prawa sportowego_Specj._Karate_tradycyjne_WF i Sp….pdf (120.4 kB)

Polityka sportowa i sportu wf II st. 2019-2021 p .pdf (164.5 kB)

Praktyka nauczycielska WF IIst. 2019-2021 p.pdf (143.3 kB)

Praktyka psychologiczno-pedagogiczna WF IIst. 2019-2021 p.pdf (144.1 kB)

Psychologia Rozwoju i Wychowania mlodziezzy oraz doroslych….pdf (187.6 kB)

Psychologia sportu WF II stopien 2019-2021.pdf (176.0 kB)

Psychologia zdrowia i jakosci zycia WF II st cykl 2019-202….pdf (170.4 kB)

SdW Judo z elementami samoobrony WF II st. 1 sem. 2019-2….pdf (155.2 kB)

SdW Judo z elementami samoobrony WF II st. 2 sem. 2019-2….pdf (155.4 kB)

SdW Judo z elementami samoobrony WF II st. 3 sem. 2019-20….pdf (155.4 kB)

SdW Judo z elementami samoobrony WF II st. 4 sem. 2019-2….pdf (155.3 kB)

SdW Przygotowanie motoryczne w sportach walki WF II st.pdf (143.5 kB)

SdW tenis WF II st. 2 sem. 2019-2021.pdf (136.5 kB)

SdW tenis WF II st. 3 sem. 2019-2021.pdf (136.5 kB)

SdW tenis WF II st. 4 sem. 2019-2021.pdf (136.5 kB)

Socjologia sportu WF 2 st. 2019-21 p.pdf (132.7 kB)

Spec. Instr. Tenis WF II st. 2019-2021.pdf (162.1 kB)

Spec. Trenerska Tenis WF II st. 2019-2021.pdf (165.6 kB)

Specjalizacja - Instruktor ITM - Psychologia rehabilitacyj….pdf (149.4 kB)

Specjalizacja -Instruktor ITMS- Procesy grupowe i budowani….pdf (169.8 kB)

Specjalizacja - Instruktor TMS. Warsztat nr 1 - TM w sporc….pdf (140.4 kB)

Specjalizacja - Instruktor TMS Analiza sytuacji startowej ….pdf (139.9 kB)

Specjalizacja - Instruktor TMS Wprowadzenie do Treningu Me….pdf (96.8 kB)

Specjalizacja - Instruktor T M w sporcie. Wprowadzenie do ….pdf (96.8 kB)

Specjalizacja instruktorska - Pilka reczna WF II st. 2019-….pdf (148.8 kB)

Specjalizacja Instruktorska - Tenis WF II st. 2019-2021.pdf (162.2 kB)

Specjalizacja Instruktorska Gimnastyka sportowa WF II st.pdf (191.3 kB)

Specjalizacja Instruktorska Judo WF II st. 2019-2021.pdf (140.4 kB)

Specjalizacja Instruktorska Plywanie WF II st. 2019-2021.pdf (175.4 kB)

Specjalizacja Instruktorska Przygotowanie motoryczne w spo….pdf (168.7 kB)

Specjalizacja Instruktorska Rozne formy tanca WF II st.pdf (216.7 kB)

Specjalizacja Instruktor TMS - Trening mentalny w sporcie ….pdf (172.0 kB)

Specjalizacja trenerska - Koszykowka WF II stac. prakt.pdf (145.5 kB)

Specjalizacja trenerska - Pilka reczna WF II st. 2019-2021….pdf (148.8 kB)

Specjalizacja Trenerska - Tenis WF II st. 2019-2021.pdf (165.9 kB)

Specjalizacja Trenerska Judo WF II st. 2019-2021.pdf (140.4 kB)

Specjalizacja Trenerska Kulturystyka WF II st. 2019-2021.pdf (159.6 kB)

Specjalizacja Trenerska Pilka siatkowa WF II st. 2019-2021….pdf (191.1 kB)

Specjalizacja Trenerska Plywanie WF II st. 2019-2021.pdf (177.4 kB)

Specjalizacja Trener Treningu Personalnego WF II st. 201….pdf (166.9 kB)

Sport do wyboru - Inne formy pilki recznej WF II st. 2019-….pdf (143.7 kB)

Sport do wyboru - Pilka Siatkowa WF II st. 2019-2021 p.pdf (167.6 kB)

Sport do wyboru - Plywanie sportowe WF II st. 2019-2021 p.pdf (160.1 kB)

Sport do wyboru - Tenis WF II st. 1 sem. 2019-2021.pdf (136.3 kB)

Sport do wyboru - Tenis WF II st. 2 sem. 2019-2021.pdf (136.6 kB)

Sport do wyboru - Tenis WF II st. 3 sem. 2019-2021.pdf (136.7 kB)

Sport do wyboru - Tenis WF II st. 4 sem. 2019-2021.pdf (136.6 kB)

Sport do wyboru - Unihokej WF II st. 2019-2021 p.pdf (179.9 kB)

Sport do wyboru Akrobatyka WF II st 1 rok 2019-2021.pdf (155.7 kB)

Sport do wyboru Gimnastyka pomocniczo specjalna WF II st.pdf (162.6 kB)

Sport do wyboru Gimnastyka sportowa WF II st. 2019-2021.pdf (155.5 kB)

Sport do wyboru Pilates WF II st. 2019-2021.pdf (190.0 kB)

Sport do wyboru Stretching WF II st. 2019-2021.pdf (196.0 kB)

Sport do wyboru Taniec towarzyski WF II st 2019-2020.pdf (175.4 kB)

Sport do wyboru Taniec wspolczesny WF II st 2019-2020.pdf (166.9 kB)

Sporty do wyboru - Koszykowka WF II st. 2019-2021 p.pdf (123.2 kB)

Sporty do wyboru - Sternik motorowodny WF II st. 2019-2021….pdf (156.2 kB)

Statystyka w Naukach o KF WF II st 2019-2021.pdf (129.8 kB)

Sylabus BootCamp WF 2019-2021.pdf (188.5 kB)

sylabus unihokej WF 2019-2021.pdf (183.5 kB)

Teoria Kultury Fizycznej WF II st. 2019-2021 p.pdf (131.0 kB)

Uczenie gier sportowych w szkole ponadpodstawowej koszykow….pdf (123.1 kB)

Uczenie gier sportowych w szkole ponadpodstawowej pilka no….pdf (123.2 kB)

Uczenie gier sportowych w szkole ponadpodstawowej pilka re….pdf (123.4 kB)

Uczenie gier sportowych w szkole ponadpodstawowej pilka si….pdf (123.2 kB)

Uczenie gier sportowych w szkole ponadpodstawowej unihokej….pdf (123.8 kB)

Uczenie sie gier sportowych w szkole ponadpodstawowej – te….pdf (145.2 kB)

Uczenie sportow indywidualnych w przedszkolu i szkole pods….pdf (123.2 kB)

Uczenie sportow indywidualnych w szkole ponadpodstawowej -….pdf (142.1 kB)

Zabawy i gry ruchowe w szkole ponadpodstawowej WF 2st 2019….pdf (138.2 kB)

Wychowanie fizyczne drugiego stopnia (cykl kształcenia 2013-2015)

! PROGRAM WF II st_stacj trener 2013-15.doc (215.0 kB)

Bps Bioch sportu WF II stacj 2013-15.doc (67.1 kB)

Bps Biomech sport WF II stacj 2013-15.doc (69.6 kB)

Bps Fizjologia sportu WF II stacj 2013-15.doc (55.8 kB)

Bps Odnowna biolog WF II stacj 2013-15.doc (69.1 kB)

Dydaktyka WF II stacj 2013-15.doc (80.4 kB)

Ekologia WF II stacj 2013-15.docx (22.9 kB)

Filozofia z etyka WF II stacj 2013-15.doc (71.7 kB)

Fizjologia aktywnosci fizycznej WF II stacj 2013-15.doc (65.5 kB)

Gimnastyka WF II stacj 2013-15.doc (67.1 kB)

Higiena i zywienie WF II stacj 2013-15.docx (22.0 kB)

Metodologia badan WF II stacj 2013-15.doc (85.5 kB)

Nowoczesne formy gimnastyczne WF II stacj 2013-15.doc (102.9 kB)

Organizacja i Zarzadzanie KF WF II stacj 2013-15.doc (88.6 kB)

Pedagogika ogolna WF II stacj 2013-15.docx (21.2 kB)

Podstawy dydaktyki WF II stacj 2013-15.doc (69.1 kB)

Pps - Pedagogika sportu WF II stacj 2013-15.doc (69.1 kB)

Pps Psychologia sportu WF II stacj 2013-15.doc (60.9 kB)

Praktyka specjalizacyjna WF II stacj 2013-15.doc (54.3 kB)

Praktyki 30, 40, 80 godz. WF II stacj 2013-15.doc (110.6 kB)

Psychologia_ogolna_WF_II_niest_2013-15.doc (75.3 kB)

Psych roz - wych WF II stacj 2013-15.docx (23.2 kB)

S. trenerska Gimastyka WF II stacj 2013-15.doc (91.6 kB)

S. trenerska Koszykowka WF II stacj 2013-15.doc (86.5 kB)

S. trenerska Kulturystyka WF II stacj 2013-15.doc (99.3 kB)

S. trenerska Lekka atletyka WF II stacj 2013-15.doc (64.0 kB)

S. trenerska Pilka nozna WF II stacj 2013-15.doc (86.0 kB)

S. trenerska Pilka siatkowa WF II stacj 2013-15.doc (94.7 kB)

S. trenerska Reczna WF II stacj 2013-15.doc (96.8 kB)

S. trenerska Tenis WF II stacj 2013-15.docx (32.8 kB)

S. trenerska Zeglarstwo sportowe WF II stacj 2013-15.doc (90.1 kB)

Seminarium magisterskie WF II stacj 2013-15.doc (65.0 kB)

Socjologia WF II stacj 2013-15.doc (67.1 kB)

Specj Tren Plywanie WF II stacj 2013-15.docx (34.8 kB)

Statystyka WF II stacj 2013-15.doc (76.3 kB)

Teoria i metodyka ZGS- Koszykowka WF II stacj 2013-15.doc (76.8 kB)

Teoria i metodyka ZGS- Nozna WF II stacj 2013-15.doc (73.7 kB)

Teoria i metodyka ZGS- Reczna WF II st. stacj 2013-15.doc (72.2 kB)

Teoria i metodyka ZGS- Siatkowka WF II stacj 2013-15.doc (80.4 kB)

Teoria i metodyka ZGS WF II stacj 2013-15.doc (74.2 kB)

Teoria Treningu WF II stacj 2013-15.doc (73.2 kB)

Teoria wychowania fizycznego WF II stacj 2013-15.docx (28.6 kB)

TiM Gimnastyki WF II stacj 2013-15.doc (58.4 kB)

TiM Lekkaatletyka WF II stacj 2013-15.doc (82.4 kB)

TiM Plywanie WF II stacj 2013-15.doc (68.6 kB)

Turystyka Szk WF II stacj 2013-15.doc (76.8 kB)

Wolontariat WF II stacj 2013-15.doc (65.0 kB)

Wychowanie fizyczne specjalne WF II stacj 2013-15.doc (77.8 kB)

Wyklad monograficzny WF II stacj 2013-15.doc (64.5 kB)

Zarzadzanie i marketing WF II stacj 2013-15.doc (79.9 kB)

Wychowanie fizyczne drugiego stopnia (cykl kształcenia 2014-2016)

! PROGRAM WF - II st_stacj 2014-16.docx (41.4 kB)

Bps Biomech sport WF II stacj 2014-16.doc (69.6 kB)

Bps Fizjologia sportu WF II stacj 2014-16.doc (55.3 kB)

Bps Zywienie i odnowa biolog. w sporcie WF II stacj 2014-16.doc (59.4 kB)

Dydaktyka wychowania fizycznego WF II stacj 2014-16.doc (84.0 kB)

Ekologia WF II stacj 2014-16.doc (67.6 kB)

Filozofia z etyka WF II stacj 2014-16.doc (79.9 kB)

Fizjologia aktywnosci fizycznej WF II stacj 2014-16.doc (65.5 kB)

Higiena i zywienie WF II stacj 2014-16.docx (20.4 kB)

Metodologia badan naukowych WF II stacj 2014-16.doc (94.7 kB)

Nowoczesne formy gimnastyczne WF II stacj 2014-16.doc (103.4 kB)

Pedagogika ogolna WF II stacj 2014-16.docx (25.0 kB)

Podstawy dydaktyki WF II stacj 2014-16.docx (24.3 kB)

Pps Pedagogika sportu WF II stacj 2014-16.doc (69.1 kB)

Pps Psycholingwistyka WF II stacj 2014-16.doc (71.7 kB)

Praktyka specjalizacyjna WF II stacj 2014-16.doc (54.3 kB)

Praktyki 30, 40, 80 godz.WF II stacj 2014-16.doc (111.1 kB)

Psychologia ogolna WF II stacj 2014-16.doc (116.2 kB)

Psychospoleczne podstawy sportu- psychologia sportu WF II stacj 2014-16.doc (62.5 kB)

Psych roz - wych WF II stacj 2014-16.docx (22.2 kB)

Seminarium dyplom WF II stacj 2014-16.doc (66.0 kB)

Socjologia WF II stacj 2014-16.doc (50.2 kB)

Specj Tren Judo WF II stacj 2014-16.doc (80.4 kB)

Specj Tren Koszykowka WF II stacj 2014-16.doc (94.7 kB)

Specj Tren Kulturystyka WF II stacj 2014-16.doc (98.8 kB)

Specj Tren Pilka nozna WF II stacj 2014-16.doc (85.0 kB)

Specj Tren Pilka reczna WF II stacj 2014-16.doc (102.9 kB)

Specj Tren Pilka siatkowa WF II stacj 2014-16.docx (25.1 kB)

Statystyka WF II stacj 2014-16.doc (71.7 kB)

Teoria treningu WF II stacj 2014-16.doc (84.5 kB)

TiM Gimnastyki WF II stacj 2014-16.doc (74.8 kB)

TiM Lekkaatletyka WF II stacj 2014-16.doc (74.8 kB)

TiM Plywanie WF II stacj 2014-16.doc (64.0 kB)

TiM ZGS Koszykowka WF II stacj 2014-16.doc (58.9 kB)

TiM ZGS Pilka nozna WF II stacj 2014-16.doc (76.8 kB)

TiM ZGS Pilka reczna WF II stacj 2014-16.doc (73.7 kB)

TiM ZGS Pilka siatkowa WF II stacj 2014-16.docx (18.2 kB)

TiM ZGS WF II stacj 2014-16.doc (77.3 kB)

Turystyka Szk WF II stacj 2014-16.doc (76.8 kB)

Wolontariat WF II stacj 2014-16.doc (67.1 kB)

Wyklad monograficzny WF II .stacj 2014-16.doc (68.1 kB)

Zarzadzanie i Marketing WF II stacj 2014-16.doc (73.7 kB)

Zywienie i wspomaganie dietetyczne w sporcie WF II stacj 2014-16.doc (64.5 kB)

Wychowanie fizyczne drugiego stopnia (cykl kształcenia 2015-2017)

! PROGRAM WF II stacj. 2015-2017.pdf (49.3 kB)

Bps - Biomech sport WF II stacj 2015-17.doc (59.4 kB)

Bps - Zywienie i odnowa biolog. w sporcie WF II stacj 2015-17.doc (50.2 kB)

Bps Fizjologia sportu WF II stacj 2015-17.doc (47.1 kB)

Dydaktyka wychowania fizycznego WF II stacj 2015-17.doc (64.0 kB)

Ekologia WF II stacj 2015-17.doc (50.2 kB)

Filozofia z etyka WF II stacj 2015-17.doc (55.8 kB)

Fizjologia aktywnosci fizycznej WF II stacj 2015-17.doc (55.3 kB)

Higiena i zywienie WF II stacj 2015-17.docx (21.3 kB)

Metodologia badan naukowych WF II stacj 2015-17.doc (78.3 kB)

Nowoczesne formy gimnastyczne WF II stacj 2015-17.doc (91.6 kB)

Pedagogika ogolna WF II stacj 2015-17.docx (23.8 kB)

Podstawy dydaktyki WF II stacj 2015-17.docx (23.0 kB)

Pps - Psycholingwistyka WF II stacj 2015-17.doc (53.8 kB)

Pps Pedagogika sportu WF II stacj 2014-16.doc (56.8 kB)

Praktyka specjalizacyjna WF II stacj 2015-17.doc (43.5 kB)

Praktyki 30,40,80 godz WF II stacj. 2015-17.DOC (116.7 kB)

Psychologia ogolna WF II stacj 2015-17.doc (107.5 kB)

Psychospoleczne podstawy sportu- psychologia sportu WF II stacj 2015-17.doc (46.6 kB)

Psych roz - wych WF II stacj 2015-17.docx (20.8 kB)

Seminarium dyplom WF II stacj 2015-17.doc (50.7 kB)

Socjologia WF II stacj 2015-17.doc (50.2 kB)

Specj Tren Judo WF II stacj 2015-17.doc (75.8 kB)

Specj Tren Koszykowka WF II stacj 2015-17.doc (69.1 kB)

Specj Tren Kulturystyka WF II stacj 2015-17.doc (75.3 kB)

Specj Tren Pilka nozna WF II stacj 2015-17.doc (72.2 kB)

Specj Tren Pilka reczna WF II stacj 2015-17.doc (78.8 kB)

Specj Tren Pilka siatkowa WF II stacj 2015-17.docx (24.3 kB)

Statystyka WF II stacj 2015-17.doc (58.4 kB)

Teoria treningu WF II stacj 2015-17.doc (65.5 kB)

Teoria WF WF II stacj 2015-17.docx (27.9 kB)

TiM Gimnastyki WF II stacj 2015-17.doc (52.2 kB)

TiM Lekkaatletyka WF II stacj 2015-17.doc (76.3 kB)

TiM Plywania WF II stacj 2015-17.doc (46.6 kB)

TiM ZGS Koszykowka WF II stacj 2015-17.doc (58.9 kB)

TiM ZGS Pilka nozna WF II stacj 2015-17.doc (59.9 kB)

TiM ZGS Pilka reczna WF II stacj 2015-17.doc (54.8 kB)

TiM ZGS Pilka siatkowa WF II stacj 2015-17.docx (18.2 kB)

TiM ZGS WF II stacj 2015-17.doc (59.4 kB)

Turystyka Szk WF II stacj 2015-17.doc (58.9 kB)

Wolontariat WF II stacj 2015-17.doc (54.8 kB)

Wychowanie fizyczne specjalne WF II stacj 2015-17.doc (63.5 kB)

Wyklad monograficzny WF II .stacj 2015-17.doc (52.2 kB)

Zarzadzanie i Marketing WF II stacj 2015-17.doc (73.7 kB)

Zywienie i wspomaganie dietetyczne w sporcie WF II stacj 2015-17.doc (51.2 kB)

Sport

SPORT pierwszego stopnia - Karty przedmiotu (sylabusy 2019)

Filozoficzne systemy w edukacji i wychowaniu_Sport_I_2019-….pdf (134.0 kB)

Gry Zespolowe - Koszykowka Sport st. I praktyczny 2019-202….pdf (126.2 kB)

Historia kultury fizycznej Sport I st. 2019-2022 p.pdf (166.8 kB)

KiDS Etyka dziennikarstwa sportowego, WF i Sport I st., 2 ….pdf (137.6 kB)

KiDS Gatunki i rodzaje wypowiedzi dziennikarskiej, WF i Sp….pdf (137.9 kB)

KiDS Historia prasy sportowej w Polsce i na swiecie, WF i ….pdf (143.2 kB)

KiDS Jezyk wypowiedzi dziennikarskiej, WF i Sport I st.pdf (133.5 kB)

KiDS Podstawy prawa prasowego, autorskiego i sportowego, W….pdf (155.7 kB)

KiDS Pracownia dziennikarstwa internetowego, WF i Sport I ….pdf (124.4 kB)

KiDS Pracownia dziennikarstwa radiowego, WF i Sport I st.pdf (128.3 kB)

KiDS Projektowanie graficzne, WF i Sport I st., 2 rok, 4 s….pdf (120.9 kB)

KiDS Rynek mediow i mediow sportowych w Polsce i na swieci….pdf (137.6 kB)

KiDS Rzecznictwo prasowe, WF i Sport I st., 2 rok, 3 sem.pdf (133.5 kB)

Komunikacja interpersonalna Sport I st. 2019-2022 p.pdf (180.2 kB)

Przedsiebiorczosc w zawodzie nauczyciela i trenera sport….pdf (163.0 kB)

Psychologia stresu i psychoregulacja Sport I st 2019-2022….pdf (184.1 kB)

Spec. Instr. Tenis Sport I st. 2019-2022.pdf (163.3 kB)

Spec. Trenerska Tenis Sport I st. 2019-2022.pdf (166.3 kB)

Specj. Instr. Rek. Ruch. Gim. Korek-Komp. WF I st. 2019-2….pdf (223.3 kB)

Specjalizacja - Instruktor T M w sporcie. Wprowadzenie doT….pdf (96.8 kB)

Specjalizacja -Instruktor treningu mentalnego- Procesy gru….pdf (164.6 kB)

Specjalizacja - Instruktor treningu mentalnego-Psychologia….pdf (148.5 kB)

Specjalizacja - Instruktor Treningu Mentalnego w sporcie.pdf (140.0 kB)

Specjalizacja instruktorska - Koszykowka WF i Sport I stac….pdf (159.7 kB)

Specjalizacja Instruktor treningu mentalnego - Trening men….pdf (168.4 kB)

Specjalizacja trenerska - Koszykowka Sport I stac. prakt.pdf (145.0 kB)

Specjalnosc instruktor treningu mentalnego w sporcie Neuro….pdf (134.2 kB)

Spoleczne podstawy aktywnosci fizycznej i sportu SPORT I s….pdf (134.1 kB)

Teoria wychowania fizycznego SPORT I st 2019-2022 p.pdf (163.6 kB)

Wprowadzenie do psychologii Sport I st.2019-2022 p.pdf (176.2 kB)

Sport pierwszego stopnia (cykl kształcenia 2012-2015)
Sport pierwszego stopnia (cykl kształcenia 2013-2016)
Sport pierwszego stopnia (cykl kształcenia 2014-2017)
Sport pierwszego stopnia (cykl kształcenia 2015-2018)
SPORT drugiego stopnia - Karty przedmiotu (sylabusy 2019)

Aktywnosc fizyczna, zdrowie i sport w podstawie prog ramow….pdf (121.1 kB)

Dydaktyka wychowania fizycznego w przedszkolu i szkole pod….pdf (139.7 kB)

Dydaktyka wychowania fizycznego w szkole ponadpodstawowej ….pdf (139.8 kB)

Emisja glosu dla nauczyciela wychowania fizycznego II st.pdf (149.4 kB)

Filozofia i etyka w kulturze fizycznej_Sport_II_2019-2021_….pdf (124.4 kB)

Negocjacje i mediacje SPORT 2st. 2019-2021 p.pdf (126.1 kB)

Pedagogika dla nauczycieli wychowania fizycznego z element….pdf (128.9 kB)

Podstawy dydaktyki Sport II st. 2019-2021 p.pdf (142.2 kB)

Polityka sportowa i sportu Sport II st. 2019-2021 p.pdf (164.9 kB)

Praca pedagogiczna z dzieckiem w okresie sredniego i pozne….pdf (123.4 kB)

Praca pedagogiczna z uczniem w okresie dorastania i wczesn….pdf (140.4 kB)

Praca psychologiczna z dzieckiem w okresie sredniego i poz….pdf (152.8 kB)

Psychologia sportu Sport II stopien 2019-2021.pdf (176.1 kB)

Psychologia zdrowia i jakosci zycia Sport II st cykl 2019….pdf (170.4 kB)

SdW Tenis SPORT II st. 1 sem. 2019-2021.pdf (136.2 kB)

SdW tenis SPORT II st. 2 sem. 2019-2021.pdf (136.5 kB)

SdW tenis SPORT II st. 3 sem. 2019-2021.pdf (136.8 kB)

SdW tenis SPORT II st. 4 sem. 2019-2021.pdf (136.8 kB)

Semestralna praktyka dydaktyczna w szkole podstawowej SPOR….pdf (144.4 kB)

Semestralna praktyka dydaktyczna w szkole ponadpodstawowej….pdf (144.4 kB)

Socjologia sportu SPORT 2 st. 2019-21 p.pdf (132.7 kB)

Spec. Instr. Tenis Sport II st. 2019-2021.pdf (162.1 kB)

Spec. Trenerska Tenis Sport II st. 2019-2021.pdf (165.6 kB)

Specjalizacja - Instruktor T M w sporcie. Wprowadzenie doT….pdf (96.8 kB)

Specjalizacja -Instruktor treningu mentalnego- Procesy gru….pdf (164.5 kB)

Specjalizacja - Instruktor treningu mentalnego-Psychologia….pdf (148.9 kB)

Specjalizacja - Instruktor Treningu Mentalnego w sporcie.pdf (139.9 kB)

Specjalizacja instruktorska - Koszykowka WF i Sport II sta….pdf (159.4 kB)

Specjalizacja trenerska - Koszykowka Sport II stac. prakt.pdf (145.0 kB)

Specjalnosc instruktor treningu mentalnego w sporcie Neuro….pdf (134.6 kB)

Sport osob niepelnosprawnych - sport II st 2019-2021 p.pdf (138.5 kB)

Sporty do wyboru - Koszykowka WF i Sport II stac. prakt.pdf (123.3 kB)

Tygodniowa praktyka wychowawcza w szkole podstawowej z odd….pdf (144.9 kB)

Tygodniowa praktyka wychowawcza w szkole ponadpodstawowej ….pdf (144.5 kB)

Uczenie gier sportowych w przedszkolu i szkole podstawowej….pdf (127.6 kB)

Uczenie gier sportowych w szkole ponadpodstawowej koszykow….pdf (123.3 kB)

Uczenie gier sportowych w szkole ponadpodstawowej pilka no….pdf (123.4 kB)

Uczenie gier sportowych w szkole ponadpodstawowej pilka re….pdf (123.6 kB)

Uczenie gier sportowych w szkole ponadpodstawowej pilka si….pdf (123.3 kB)

Uczenie gier sportowych w szkole ponadpodstawowej unihokej….pdf (123.3 kB)

Uczenie sie gier sportowych w szkole ponadpodstawowej – te….pdf (145.1 kB)

Uczenie sportow indywidualnych w przedszkolu i szkole pods….pdf (84.0 kB)

Uczenie sportow indywidualnych w przedszkolu i szkole pods…B.pdf (110.1 kB)

Uczenie sportow indywidualnych w przedszkolu i szkole pods…F.pdf (103.6 kB)

Uczenie sportow indywidualnych w przedszkolu i szkole pods…P.pdf (123.2 kB)

Uczenie sportow indywidualnych w szkole ponadpodstawowej -…Z.pdf (142.3 kB)

Wprowadzenie do pedagogiki dla nauczycieli wychowania fizy….pdf (129.0 kB)

Wychowanie fizyczne wlaczajace - SPORT II stopien 2019-202….pdf (138.4 kB)

Zabawy i gry ruchowe w przedszkolu i szkole podstawowej S ….pdf (131.7 kB)

Zabawy i gry ruchowe w szkole ponadpodstawowej Sport 2st ….pdf (138.8 kB)

Sport drugiego stopnia (cykl kształcenia 2013-2015)
Sport drugiego stopnia (cykl kształcenia 2014-2016)
Sport drugiego stopnia (cykl kształcenia 2015-2017)

Fizjoterapia

Fizjoterapia pierwszego stopnia (cykl kształcenia 2012-2015)

Anatomia FIZJO I st stacj 2012-15.doc (72.2 kB)

Antropologia FIZJO I st stacj 2012-15.doc (74.2 kB)

Aqua aerobik FIZJO I st stacj 2012-15.doc (73.2 kB)

Biochemia FIZO I st stacj 2012-15.doc (105.0 kB)

Biofizyka FIZJO I st stacj 2012-15.doc (72.2 kB)

Biologia medyczna FIZJO I st stacj 2012-15.docx (23.0 kB)

Biomechanika klin i ergon FIZO st stacj 2012-15.doc (62.0 kB)

Cwiczenia korekcyjne w wodzie FIZJO I st stacj 2012-15.doc (72.7 kB)

Dietetyka FIZJO I st stacj 2012-15.doc (56.8 kB)

Edukacja i promocja zdrowia FIZJO I st stacj 2012-15.doc (67.6 kB)

Etyka FIZJO I st stacj 2012-15.doc (60.9 kB)

Filozofia FIZJO I st stacj 2012-15.doc (71.7 kB)

Fizjologia Czlowieka FIZJO I st stacj 2012-15.doc (170.0 kB)

Fizjoterapia kliniczna w chorobach narzadow wew. FIZJO I st stacj 2012-15.doc (72.7 kB)

Fizjoterapia kliniczna w chorobach psych FIZJO I st stacj 2012-15.doc (71.2 kB)

Fizjoterapia kliniczna w dysf narzadu ruchu FIZJO I st stacj 2012-15.doc (69.6 kB)

Fizjoterapia kliniczna w opiece paliatywnej FIZJO I st stacj 2012-15.doc (87.0 kB)

Fizjoterapia ogolna FIZJO I st stacj 2012-15.doc (57.3 kB)

Fizykoterapia FIZJO I st stacj 2012-15.doc (86.0 kB)

Gimnastyka FIZJO I st stacj 2012-15.doc (63.5 kB)

Gry zespolowe. FIZJO I st stacj 2012-15.doc (56.3 kB)

Instruktor Rekreacji Ruchowej Cwiczenia Silowe FIZJO I st stacj 2012-15.docx (26.6 kB)

Instruktor Rekreacji Ruchowej NFG FIZO I stacj 2012-15.doc (90.6 kB)

J. angielski FIZJO I st stacj 2012-15.doc (80.4 kB)

J. wloski FIZJO I ST st stacj 2012-15.doc (71.7 kB)

K-P w G Kinezyg (PRAKT) Ist stacj 2012-15.DOC (28.1 kB)

K-P w G_Met psych w ger, FIZJO I stacj 2012-15.DOC (66.0 kB)

K-P w G_Siatka godz FIZJO I stacj 2012-15.doc (40.4 kB)

Kinezjologia FIZJO I st stacj 2012-15.doc (63.0 kB)

Kinezjologia FIZO I st stacj 2013-16.doc (62.5 kB)

Kinezyadaptacja do porodu FIZJO II st stacj 2012-15.doc (60.4 kB)

Kinezyterapia FIZJO I st stacj 2012-15.doc (78.8 kB)

Kliniczne podstawy fizjoterapii FIZJO I st stacj 2012-15.doc (65.0 kB)

Ksztalcenie ruchowe i met nauczania ruchu fizjo i st sta cj2012-15.doc (85.5 kB)

K_P w G Kinez-Podst w G FIZJO I ST stacj 2012-15.docx (25.9 kB)

K_P w G kinezygerontoprofil FIZJO I stacj 2012-15.DOC (25.3 kB)

K_P w G Masaz w G FIZJO I stacj 2012-15.doc (79.9 kB)

K_P w G Zyw i suplem w G FIZJO I stacj 2012-15.doc (76.3 kB)

Lekka atletyka FIZJO I st stacj 2012-15.doc (55.8 kB)

Masaz FIZJO I st stacj 2012-15.doc (99.3 kB)

Metodyka Cwiczen korek. FIZJO I st stacj 2012-15.doc (59.4 kB)

OB Biochem. met. OB FIZJO I stacj 2012-15,.doc (83.5 kB)

OB Fizjot.met. OB FIZJO I stacj 2012-15,5.doc (73.7 kB)

OB OB prakt zast FIZJO I stacj 2012-15.doc (79.4 kB)

OB Psych met. OB Fizjo I stacj. 2012-15.doc (74.8 kB)

OB Teoria OB FIZJO I stacj 2012-15.doc (75.8 kB)

OB Traumat sport FIZJO I stac 2012-15.doc (78.8 kB)

OB_Siatka godzin FIZJO I stacj 2012-15.doc (41.0 kB)

Patofizjologia ogolna FIZJO I st stacj 2012-15.doc (74.8 kB)

Pedagogika FIZJO I st stacj 2012-15.doc (73.2 kB)

Pierwsza pomoc medyczna FIZJO I st stacj 2012-15.doc (59.4 kB)

Plywanie i ratownictwo wodne fizjo i st stacj 2012-15.do c.doc (70.7 kB)

Podstawy Terapii Manualnej FIZJO I st stacj 2012-15.doc (70.7 kB)

Praktyki zawodowe.doc (83.5 kB)

Przygotowanie do egz dyplom FIZO I st stacj 2013-16.doc (56.3 kB)

Psychologia FIZJO I st stacj 2012-15.doc (74.8 kB)

Reedukacja lokomocji Fizjo I stacj 2012-15.doc (63.5 kB)

Relaksacja FIZJO I st stacj 2012-15.doc (70.1 kB)

Socjologia, Fizjo I st, stacj 2012-15.doc (62.5 kB)

Sport, turystyka i rekreacja osob niepelnos FIZJO I st stacj 2012-15.doc (68.1 kB)

Statystyczne programy informatyczne FIZJO I st stacj 2012-15.doc (77.3 kB)

Stretching FIZJO I st stacj 2012-15.doc (56.8 kB)

Taniec i choreoterapia FIZJO I st stacj 2012-15.doc (76.8 kB)

Technologia informacyjna_FIZJO I st stacj 2012-15.doc (82.9 kB)

Trening Zdrowotny FIZJO I st stacj 2012-15.doc (67.1 kB)

Yoga dla kobiet w ciazy FIZJO I st stacj 2012-15.doc (59.9 kB)

Zabawy i gry. FIZJO I st stacj 2012-15.doc (64.0 kB)

Zaopatrzenie P-O i PR FIZJO I st stacj 2012-15.doc (53.2 kB)

Zywienie kliniczne FIZJO I st stacj 2012-15.doc (58.4 kB)

Fizjoterapia pierwszego stopnia (cykl kształcenia 2013-2016)

Anatomia FIZJO I st stacj 2013-16.doc (71.7 kB)

Antropologia FIZJO I st stacj 2013-16.doc (73.2 kB)

Aqua aerobik FIZJO I st stacj 2013-16.doc (72.7 kB)

Biochemia FIZO I st stacj 2013-16.doc (103.9 kB)

Biofizyka FIZJO I st stacj 2013-16.doc (65.5 kB)

Biologia medyczna FIZJO I st stacj 2013-16.docx (23.9 kB)

Biomechanika klin i ergon FIZO I st stacj 2013-16.doc (62.0 kB)

Body ball FIZJO I st stacj 2013-16.doc (64.0 kB)

Cwiczenia silowe FIZJO I st stacj 2013-16.doc (71.2 kB)

Edukacja i promocja zdrowia FIZJO I st stacj 2013-16.doc (70.1 kB)

Filozofia, etyka i socjologia stacj 2013-16.doc (70.7 kB)

Fizjo. kliniczna i zaopatrzenie protetyczno-ortotyczne ortop. FIZO I st stacj 2013-16.doc (64.5 kB)

Fizjoterapia kliniczna i pomoce pielegnacyjne oraz rehabilitacyjne w geriatrii i medycynie paliatywnej FIZO I st stacj 2013-16.doc (75.3 kB)

Fizjoterapia kliniczna i pomoce rehabilitacyjne w neurologii FIZO I st stacj 2013-16.doc (65.0 kB)

Fizjoterapia kliniczna i pomoce rehabilitacyjne w pediatrii FIZO I st stacj 2013-16.doc (85.5 kB)

Fizjoterapia kliniczna i pomoce rehabilitacyjne w reumatologii FIZO I st stacj 2013-16.doc (70.1 kB)

Fizjoterapia kliniczna i zaopatrzenie protetyczno-ortotyczne w chirurgii i onkologii FIZO I st stacj 2013-16.doc (73.7 kB)

Fizjoterapia kliniczna w kardiologii FIZO I st stacj 2013-16.doc (67.1 kB)

Fizjoterapia kliniczna w psychiatrii FIZO I st stacj 2013-16.doc (68.6 kB)

Fizjoterapia kliniczna w pulomonologii FIZO I st stacj 2013-16.doc (65.0 kB)

Gimnastyka FIZJO I st stacj 2013-16.doc (67.6 kB)

J. angielski st stacj 2013-16.doc (69.6 kB)

J. wloski st stacj 2013-16.doc (63.0 kB)

Kinezjologia FIZO I st stacj 2013-16.doc (62.5 kB)

Kinezyterapia FIZO I st stacj 2013-16.doc (83.5 kB)

Metodyka cw korekcy fizjo i st stacj 2013-16.doc (79.4 kB)

Ortopedia, fizjoterapia...FIZO I st stacj 2013-16.doc (65.5 kB)

Pierwsza pomoc przedmedyczna FIZJO I st stacj 2013-16.doc (67.6 kB)

Pilates FIZJO I st stacj 2013-16.doc (63.5 kB)

Plywanie i cwiczenia w wodzie FIZJO I ststacj_2013-16 -2.doc (72.2 kB)

Podstawy fizjoterapii FIZO I st stacj 2013-16.doc (58.9 kB)

Psychologia FIZJO I st stacj 2013-16.doc (83.5 kB)

Relaksacja FIZJO I st stacj 2013-16.doc (82.4 kB)

Samoobrona os starszych FIZJO I st stacj 2013-16.doc (73.7 kB)

Spinning FIZJO I st stacj 2013-16.doc (62.5 kB)

Sport dzieci niepelnosprawnych FIZJO I st stacj 2013-16.docx (23.2 kB)

Sporty walki FIZJO I st stacj 2013-16.doc (72.7 kB)

Stretching FIZJO I st stacj 2013-16.doc (70.7 kB)

Taniec FIZJO I st stacj 2013-16.doc (77.3 kB)

Technologia informacyjna FIZO I st stacj 2013-16.doc (81.9 kB)

Teoria i metodyka nauczania ruchu fizjo I st stacj 2013-16.doc (85.5 kB)

Yoga FIZJO I st stacj 2013-16.doc (71.2 kB)

Zabawy i gry. FIZJO I st stacj 2013-16.doc (75.3 kB)

Zabawy i gry terenowe FIZJO I st stacj 2013-16.doc (67.1 kB)

Zespolowe gry sportowe FIZJO I st stacj 2013-16.doc (59.4 kB)

Fizjoterapia pierwszego stopnia (cykl kształcenia 2014-2017)
Fizjoterapia drugiego stopnia (cykl kształcenia 2013-2015)

Akt. Ruchowa Adaptacyjna FIZJO II ST stacj 2013-15 Cwiczenia.doc (73.2 kB)

Akt Ruchowa Adaptacyjna FIZJO II ST stacj 2013-15 Wyklady.doc (77.8 kB)

Anatomia kliniczna i metody obrazowania FIZJO II ST stacj 2013-15.doc (68.1 kB)

Aqua aerobik i cw w wodzie FIZJO II ST stacj 2013-15.doc (61.4 kB)

Balnekl. i lecz. Uzdrow FIZJO II st stacj 2013-15 sem 1.doc (80.4 kB)

Biochemia kliniczna FIZJO II ST stacj 2013-15.doc (52.7 kB)

Coaching zdrowotny FIZJO II ST stacj 2013-15.doc (68.6 kB)

Diagnozowanie Funkcjonalne FIZJO II ST stacj 2013-15 (2).doc (49.7 kB)

Dietetyka i zywienie kliniczne FIZJO II ST stacj 2013-15.doc (48.1 kB)

Edukacja Zdrowotna FIZJO II ST stacj 2013-15.doc (53.8 kB)

Ekonomia, zarzadzanie i marketing FIZJO II ST stacj 2013-15.doc (76.8 kB)

Farmakologia w fizjoterapii FIZJO II ST stacj 2013-15.doc (53.8 kB)

Filozofia i bioetyka FIZJO II ST stacj 2013-15.doc (53.8 kB)

Fizjologia Kliniczna FIZJO II ST stacj 2013-15.doc (68.6 kB)

Fizjoterapia w medycynie estetycznej FIZJO II ST stacj 2013-15.doc (54.3 kB)

Fizjoterapia w perinatologii FIZJO II ST stacj 2013-15.doc (58.9 kB)

Fizjoterapia w sporcie FIZJO II ST stacj 2013-15.doc (58.4 kB)

Fizjot w opiece paliatywnej FIZJO II ST stacj 2013-15.doc (81.4 kB)

Informacja naukowa FIZJO II ST stacj 2013-15.doc (72.2 kB)

Informatyka FIZJO II ST stacj 2013-15.doc (69.6 kB)

Inzynieria biomedyczna FIZJO II ST stacj 2013-15.doc (53.8 kB)

J. angielski FIZJO II ST stacj 2013-15.doc (51.7 kB)

J. wloski FIZJO II ST stacj 2013-15.doc (52.2 kB)

Kinezyadaptacja do porodu FIZJO II stacj 2013-15.doc (63.5 kB)

Metody kontroli spraw fiz FIZJO II ST stacj 2013-15.doc (47.6 kB)

Molekularne mechanizmy patofizjologii FIZJO II ST stacj 2013-15.doc (64.5 kB)

Molekularne podstawy adaptacji FIZJO II ST stacj 2013-15.doc (94.7 kB)

Molekularne podstawy T Z FIZJO II ST stacj 2013-15.doc (109.1 kB)

Now. met uspraw pacj w kardio FIZJO II ST stacj 2013-15.doc (57.9 kB)

Nowoczesne metody usprawniania pacjenta w neurologii FIZJO II st stacj 2013-2015.doc (73.7 kB)

Oboz FIZJO II ST stacj 2013-15.doc (53.8 kB)

Pedagogika specjalna i socjologia niepelnosprawnosci FIZJO II ST stacj 2013-15.docx (23.9 kB)

Podstawy genetyki i choroby genetyczne FIZJO II ST stacj 2013-15.doc (55.8 kB)

Podstawy prawa w med i prawo pracy FIZJO II ST stacj 2013-15.doc (68.6 kB)

Profilaktyka w geriatrii cw FIZJO II ST stacj 2013-15.docx (21.0 kB)

Profilaktyka w geriatrii w FIZJO II ST stacj 2013-15.docx (20.1 kB)

Programowanie fizjoterapeutyczne FIZJO II ST stacj 2013-15.doc (53.8 kB)

Psych kliniczna i psychoterapia FIZJO II ST stacj 2013-15.doc (63.0 kB)

Psychologia akt fiz FIZJO II ST stacj 2013-15.docx (19.2 kB)

Samoobrona FIZJO II ST stacj 2013-15.doc (105.0 kB)

Seminarium magisterskie FIZJO II ST stacj 2013-155.doc (58.9 kB)

Sport i Rekreacja FIZJO II ST stacj 2013-15.doc (49.7 kB)

Sport osob niepelnosprawnych FIZJO II ST stacj 2013-15.doc (54.3 kB)

Statystyka FIZJO II ST stacj 2013-15.doc (71.7 kB)

Teoria treningu FIJO II ST stacj 2013-15.doc (58.4 kB)

Terapia obrzęku limfatycznego FIZJO II ST stacj 2013-2015.doc (82.4 kB)

Wybrane metody fizjoterapeutyczne w schorzeniach wieku doroslego FIZJO II ST stacj 2013-15.doc (72.2 kB)

Wybrane metody fizjoterapeutyczne w schorzeniach wieku rozwojowego FIZJO II ST stacj 2013-15.doc (65.0 kB)

Wybrane techniki relaksacyjne FIZJO II ST stacj 2013-15.doc (60.4 kB)

Yoga dla kobiet w ciazy FIZJO II ST stacj 2013-15.doc (64.0 kB)

Fizjoterapia drugiego stopnia (cykl kształcenia 2014-2016)

Programy studiów - studia niestacjonarne

Wychowanie fizyczne

Wychowanie fizyczne pierwszego stopnia (cykl kształcenia 2012-2015)

! PROGRAM WF I st_niestacj 2012-15.docx (53.5 kB)

Anatomia WF I niestacj 2012-15.doc (69.6 kB)

Antropologia WF I niestacj 2012-15.doc (85.0 kB)

Antropomotoryka WF I niestacj 2012-15.doc (111.6 kB)

Biochemia WF I niestacj 2012-15.doc (80.4 kB)

Biologia WF I niestacj 2012-15.docx (21.0 kB)

Biomech WF I niestacj 2012-15.doc (71.7 kB)

Dydaktyka WF WF I niestacj 2012-15.doc (88.1 kB)

Edukacja Zdrowotna WF I niestacj 2012-15.doc (82.4 kB)

Fizjologia czl. WF I niestacj 2012-15.doc (88.6 kB)

Historia filozofii WF I niestacj 2012-15.doc (71.2 kB)

Historia kyltury fizycznej WF I niestacj 2012-15.DOC (78.3 kB)

Ip Ekol asp kult fizycz WF I niestacj 2012 15.docx (18.4 kB)

Ip Elem sp dzieci we wczesn eduk WF I niestacj 2012-15.docx (19.9 kB)

J. angielski WF I st niestacj 2012-15.doc (83.5 kB)

J. rosyjski WF I st niestacj 2012-15.docx (20.0 kB)

Komunikacja WF I niestacj 2012-15.docx (36.4 kB)

Komunikat.pdf (774.2 kB)

Met.Cw.Korekc.WF st niestacj 2012-15.doc (93.7 kB)

Metody psychoregulacji WF I niestacj 2012-15.doc (78.8 kB)

MRT WF I niestacj 2012-15.doc (88.6 kB)

Oboz letni WF I niestacj 2012-15.doc (95.2 kB)

Oboz Zimowy WF I niestacj 2012-15.doc (73.2 kB)

Organizacja i prawo w oswiacie WF I niestacj 2012-15.doc (109.6 kB)

Pbm Srodowiskowe uwarunkowania WF I niestacj 2012-15.docx (22.8 kB)

Pbm Zywienie i suplem. w sporcie WF I niestacj 2012-15.doc (60.4 kB)

Pedagogika ogolna WF I niestacj 2012-15.doc (80.4 kB)

Ph Cialo czlow WF I niestacj 2012-15.doc (68.1 kB)

Ph Elem psych pozyt w aktyw fiz WF I niestacj 2012-15.doc (60.9 kB)

Pierwsza pomoc WF I niestacj 2012-15.doc (94.2 kB)

Podstawy dydaktyk Pedagogika WF I niestacj 2012-15.doc (90.6 kB)

Posturologia WF I niestacj 2012-15.doc (70.1 kB)

Praktyka - 30 godz.- korekcyjna I niestacj 2012-15.doc (51.2 kB)

Praktyka przed i szk podst I niestacj 2012-15.doc (65.5 kB)

Praktyka specjalistyczna WF I nstacj 2012-2015.doc (60.9 kB)

Praktyka szkola podst wych I niestacj 2012-15.doc (65.0 kB)

Propedeutyka studiow i bhp WF I niestacj 2012-15.doc (70.1 kB)

Przygotowanie do egz dyplomow WF I niestacj 2012-15.DOC (67.6 kB)

Psychologia ogolna WF I niestacj 2012-15.doc (76.3 kB)

Psychologia wychowawczo - rozwojowa WF I niest 2012-15.doc (78.8 kB)

SdW plywanie WF I niestacj 2012-15.doc (67.6 kB)

SdW Wioslarstwo WF I niest 2012 2015.doc (62.5 kB)

Socjologia wych WF I niestacj 2012-15.doc (71.7 kB)

Specjalizacja Fitness NFG WF I niestacj 2012-15.doc (638.5 kB)

Specjalizacja Lekka Atletyka WF I niestacj 2012-15.DOC (96.8 kB)

Specjalizacja p nozna WF I niestacj 2012-15.doc (101.4 kB)

Specjalizacja p reczna WF I niestacj 2012-15.DOC (100.4 kB)

Specjalizacja p siatkowa WF I niestacj 2012-15.DOC (88.1 kB)

Specjalizacja TenisI WF niestacj 2012-15.doc (97.3 kB)

Specjaliz Kulturystyka WF I niestacj 2012-15.doc (91.1 kB)

Specj Plywanie WF I niestacj 2012-15.doc (88.1 kB)

Sporty Inne Formy P Recznej WF niestacj 2012-15.doc (77.8 kB)

Sporty Rozne for sp walki WF I niestacj 2012-15.doc (88.6 kB)

Sporty Wioslarstwo WF I niestacj 2012 2015.doc (62.5 kB)

Technologia info WF I niestacj 2012-15.doc (74.2 kB)

Teoria Sportu Dzieci i Mlodziezy WF I niestacj 2012-15.doc (82.4 kB)

Teoria treningu WF I niestacj 2012-15.docx (22.9 kB)

Teoria WF WF I niestacj 2012-15.doc (114.2 kB)

TiM Gimnast II WF I niestacj 2012-15.doc (74.2 kB)

TiM Gimnastyki WF I niestacj 2012-15.doc (115.7 kB)

TiM LA II WF I niestacj 2012-15.doc (69.6 kB)

TiM Lekkiej Atletyki WF I niestacj 2012-15.doc (92.2 kB)

TiM Plywania II WF I niestacj 2012-15.doc (58.9 kB)

TiM Plywania WF I niestacj 2012-15.doc (66.0 kB)

TiM Sportow Walki Judo WF I niestacj 2012-15.doc (80.9 kB)

TiM Zeglarstwa WF I niestacj 2012-15.doc (74.8 kB)

TiM ZGS koszykowka WF I niestacj 2012-15.doc (68.1 kB)

TiM ZGS p reczna WF I niestacj 2012 -15.doc (76.3 kB)

TiM ZGS p siatkowa WF I niestacj 2012-15.doc (98.8 kB)

TiM ZGS WF I niestacj 2012-15.doc (80.4 kB)

Wolontariat WF I niestacj. 2012-15.doc (71.7 kB)

Zabawy i Gry Ruchowe WF I niestacj 2012-15.doc (69.6 kB)

Wychowanie fizyczne pierwszego stopnia (cykl kształcenia 2013-2016)

! PROGRAM WF I st_niestacj 2013-16.docx (50.3 kB)

Anatomia WF I niestacj 2013-16.doc (66.0 kB)

Antropologia WF I niestacj 2013-16.doc (64.5 kB)

Antropomotoryka WF I niestacj 2013-16.doc (105.5 kB)

Biochemia WF I niestacj 2013-16.doc (63.0 kB)

Biologia WF I niestacj 2013-16.doc (61.4 kB)

Biomechanika WF I niestacj 2013-16.doc (68.1 kB)

Dydaktyka wychowania fizycznego WF I niestacj 2013-16.doc (70.1 kB)

Edukacja zdrowotna WF I niestacj 2013-16.doc (82.9 kB)

Fizjologia czl. WF I niestacj 2013-16.doc (70.7 kB)

Historia filozofii WF I niestacj 2013-16.doc (68.1 kB)

Historia kultury fizycznej WF I niestacj 2013-16.doc (75.3 kB)

Ip Ekolog. aspekty kultury fizycz. WF I niestacj 2013-16.docx (23.1 kB)

Ip Elem sportu dzieci we wczesn eduk I WF niestacj 2013-16.docx (23.1 kB)

J. angielski WF I niestacj 2013-16.doc (84.0 kB)

J. rosyjski WF I niestacj 2013-16.docx (24.4 kB)

Komunikacja interpersonalna z emisja glosu WF I niestacj 2013-16.docx (36.4 kB)

Met. Cw. Korekc. WF I niestacj 2013-16.doc (89.6 kB)

Metody psychoregulacji WF I niestacj 2013-16.doc (78.3 kB)

Muzyka,rytm,taniec WF I niestacj 2013-16.doc (74.8 kB)

Oboz Letni- WF I niestacj 2013-16.doc (67.6 kB)

Oboz Zimowy WF I niestacj 2013-16.doc (76.3 kB)

Organiz i prawo w os WF I niestacj 2013-16.doc (102.9 kB)

Pbm Srodow uwar zdrowia WF I niestacj 2013-16.docx (24.9 kB)

Pbm Zywienie i suplem. w sporcie II WF I niestacj 2013-16.doc (60.4 kB)

Pedagogika ogolna WF I niestacj 2013-16.doc (85.5 kB)

PhdW Cialo czl w FiE WF I niestacj 2013-16.doc (68.1 kB)

PhdW Psych pozyt w akt fizy WF I niestacj 2013-16.doc (54.3 kB)

Pierwsza pomoc WF I niestacj 2013-16.doc (64.0 kB)

Podstawy dydaktyki WF I niestacj 2013-16.doc (85.0 kB)

Praktyka - 30 godz.- korekcyjna WF I niestacj.2013-16.doc (51.2 kB)

Praktyka przedszkole i szkola podstawowa WF I niestacj 2013-16.doc (85.0 kB)

Propedeutyka studiow i bhp WF I niestacj 2013-16.doc (70.1 kB)

Przygotowanie do egz dyploM WF I niestacj 2013-16.doc (65.0 kB)

Psychologia ogolna WF I niest 2013-16.doc (61.4 kB)

Psychologia wychowawczo - rozwojowa WF I niest 2013-16.doc (64.0 kB)

SdW I. f. siatkowka WF I niestacj 2013-16.docx (26.3 kB)

SdW plywanie II WF I niestacj 2013-16.doc (60.4 kB)

Socjologia wych WF I niestacj 2013-16.doc (68.6 kB)

Specj Ins.Sportu Taniec WF I niestacj 2013-16.doc (94.7 kB)

Specj inst Reczna WF I niestacj 2013-16.docx (27.1 kB)

Specj instr Judo WF I niestacj 2013-16.doc (85.5 kB)

Specj Instruktor kulturystyki WF I niestacj 2013-16.doc (85.0 kB)

Specj Koszykowka WF I niestacj 2013-16.doc (87.6 kB)

Specj Plywanie WF I niestacj 2013-16.doc (85.0 kB)

Specj Samoobrona WF I niestacj 2013-16.doc (86.0 kB)

Specj Siatkowka WF I niestacj 2013-16.docx (27.1 kB)

Specj Zeglarstwo Sportowe WF I niestacj 2013-16.doc (103.9 kB)

Sport do wyb. ZiG WF I niestacj 2013-16.doc (56.8 kB)

Sport do wyboru - pilka reczna WF I niestacj 2013-16.doc (72.7 kB)

Sport do wyboru - Wioslarstwo WF I niestacj 2013-16.doc (56.8 kB)

Sport w edu wczesnoszkolnej WF I niestacj 2013-16.docx (23.8 kB)

Sporty - inne formy LA WF I niestacj 2013-16.doc (56.8 kB)

Sporty - inne formy p.recznej WF I niestacj 2013-16.docx (37.2 kB)

Sporty - rozne formy sp. walki WF I niestacj 2013-16.doc (81.4 kB)

Sporty - Wioslarstwo WF I niestacj 2013-16.doc (56.8 kB)

Technologia info WF I niestacj 2013-16.doc (69.1 kB)

Teoria sportu WF I niestacj 2013-16.doc (78.3 kB)

Teoria treningu WF I niestacj 2013-16.docx (21.6 kB)

Teoria WF I niestacj 2013-16.doc (110.1 kB)

TiM Gimnastyka WF I niestacj 2013-16.doc (110.6 kB)

TiM Gimnastyki II WF I niestacj 2013-16.doc (72.7 kB)

TiM Judo WF I niestacj 2013-16.doc (80.9 kB)

TiM LA II WF I niestacj 2013-16.doc (46.6 kB)

TiM Lekkaatletyka WF I niestacj 2013-16.doc (95.2 kB)

TiM Nozna WF I niestacj 2013-16.doc (71.7 kB)

TiM Plywanie II WF I niestacj 2013-16.doc (53.8 kB)

TiM Plywanie WF I niestacj 2013-16.doc (67.6 kB)

TiM Reczna WF I niestacj 2013-16.doc (73.7 kB)

TiM Siatkowka WF I niestacj 2013-16.doc (74.8 kB)

TiM Zeglarstwa WF I niestacj 2013-16.doc (98.3 kB)

TiM ZGS WF I niestacj 2013-16.doc (55.8 kB)

Zabawy i gry WF I niestacj 2013-16.doc (63.0 kB)

Wychowanie fizyczne pierwszego stopnia (cykl kształcenia 2014-2017)

! PROGRAM WF I st_niestacj 2014-17.docx (51.6 kB)

Anatomia WF I niestacj,2014-17.doc (52.7 kB)

Antropologia WF I niestacj.2014-17.doc (80.4 kB)

Antropomotoryka WF I niestacj.2014-17.doc (107.0 kB)

Biochemia WF I niestacj 2014-17.doc (70.1 kB)

Biologia WF I niestacj,2014-17.doc (63.5 kB)

Biomechanika WF I niestacj 2014-17.doc (61.4 kB)

Dydaktyka wychowania fizycznego WF I niestacj.2014-17.doc (86.0 kB)

Edukacja zdrowotna WF I niestacj 2014-17.doc (77.3 kB)

Fizjologia czl. WF I niestacj 2014-17.doc (78.3 kB)

Historia filozofii WF I niestacj.2014-17.doc (72.2 kB)

Historia kultury fizycznej WF I niestacj.2014-17.doc (78.3 kB)

Ip Ekolog. aspekty kultury fizycz. WF I niestacj 2014-17.docx (23.1 kB)

Ip Elem sportu dzieci we wczesn eduk I WF niestacj 2014-17.docx (23.1 kB)

Jezyk obcy (angielski) WF I niestacj.2014-17.doc (87.6 kB)

Jezyk obcy (rosyjski) WF I niestacj.2014-17.docx (30.9 kB)

Komunikacja interpersonalna z emisja glosu WF I niestacj.2014-17.docx (31.0 kB)

Met. Cw. Korekc. WF I niestacj.2014-17.doc (90.1 kB)

Metody psychoregulacji WF I niestacj.2014-17.doc (83.5 kB)

MRT WF I niestacj.2014-17.doc (90.6 kB)

Oboz letni WF I niestacj.2014-17.doc (89.6 kB)

Oboz zimowy WF I niestacj.2014-17.doc (73.7 kB)

Organizacja i prawo w oswiacie WF I niestacj.2014-17.doc (80.4 kB)

Pbm Srodow uwar zdrowia WF I niestacj,2014-17.docx (30.0 kB)

Pbm Zywienie i suplem. w sporcie WF I niestacj,2014-2016.doc (60.4 kB)

Pedagogika ogolna WF I niestacj.2014-17.doc (79.9 kB)

Ph Cialo czl. w fil. i et. WF I niestacj.2014-17.doc (79.4 kB)

Ph Elementy psychol. pozytyw. w aktyw.i fiz. WF I niestacj.2014-17.doc (46.1 kB)

Pierwsza pomoc WF I niestacj 2014-17.doc (81.9 kB)

Podstawy dydaktyki WF I niestacj.2014-17.doc (76.3 kB)

Posturologia WF I niestacj.2014-17.doc (66.0 kB)

Praktyka - 30 godz.- korekcyjna I niestacj.2014-17.doc (50.7 kB)

praktyka spec WF I nstac 2014-2017.doc (59.4 kB)

Praktyka wychowawcza i dydaktyczna WF I niestacj 2014-17.doc (85.5 kB)

Proped. studiow i bhp WF I niestacj.2014-17.doc (70.1 kB)

Psychologia ogolna WF I niestacj.2014-17.doc (77.3 kB)

Psychologia wychowawczo - rozwojowa WF I niestacj.2014-17.doc (80.4 kB)

SdW Pilka siatkowa WF I niestacj.2014-17.docx (21.8 kB)

SdW plywanie II WF I niestacj.2014-17.doc (56.8 kB)

Seminarium dyplom WF I niestacj 2014-17.doc (64.0 kB)

Socjologia wychowania WF I niestacj.2014-17.doc (77.8 kB)

Specj Ins.Sportu Plywanie WF I niestacj.2014-17.DOC (31.5 kB)

Specj Ins.Sportu Taniec WF I niestacj.2014-17.doc (93.2 kB)

Specj Ins.Sportu TENIS WF I niestacj.2014-17.doc (103.9 kB)

Specj Judo WF I niestacj.2014-17.doc (55.8 kB)

Specj Koszykowka WF I niestacj.2014-17.doc (88.1 kB)

Specj Kulturystyka WF I niestacj.2014-17.doc (94.2 kB)

Specj Pilka nozna WF I niestacj.2014-17.doc (91.1 kB)

Specj Pilka reczna WF I niestacj.2014-17.docx (24.0 kB)

Specj Pilka siatkowa WF I niestacj.2014-17.docx (21.6 kB)

Sporty - inne formy LA WF I niestacj 2014-17.doc (55.8 kB)

Sporty - inne formy p.recznej WF I niestacj 2014-17.docx (37.2 kB)

Sporty - rozne formy sp. walki WF I niestacj 2014-17.doc (81.4 kB)

Sporty - Wioslarstwo WF I niestacj 2014-17.doc (56.8 kB)

Technologia informacyjna WF I niestacj.2014-17.doc (74.2 kB)

Teoria sportu dzieci i mlodz. WF I niestacj.2014-17.doc (78.8 kB)

Teoria treningu sportowego WF I niestacj.2014-17.doc (80.4 kB)

Teoria WF WF I st niestacj.2014-17.doc (105.5 kB)

TiM Gimnastyka WF I niestacj 2014-17.doc (98.8 kB)

TiM Gimnastyki II WF I niestacj.2014-17.doc (72.7 kB)

TiM LA II WF I niestacj 2014-17.doc (58.4 kB)

TiM Lekkaatletyka WF I niestacj 2014-17.doc (87.6 kB)

TiM Plywanie WF I niestacj.2014-17.doc (64.5 kB)

TiM Sportow Walki WF I niestacj.2014-17.doc (63.5 kB)

TiM Zeglarstwa WF I niestacj.2014-17.doc (76.3 kB)

TiM ZGS Koszykowka WF I niestacj.2014-17.doc (51.7 kB)

TiM ZGS Pilka nozna WF I niestacj.2014-17.doc (61.4 kB)

TiM ZGS Pilka reczna WF I niestacj.2014-17.doc (66.0 kB)

TiM ZGS Pilka siatkowa WF I niestacj.2014-17.docx (27.6 kB)

TiM ZGS WF I niestacj.2014-17.doc (76.3 kB)

Wolontariat WF I niestacj.2014-17.doc (66.0 kB)

Zabawy i gry ruchowe WF I niestacj.2014-17.doc (68.6 kB)

Wychowanie fizyczne pierwszego stopnia (cykl kształcenia 2015-2018)

! PROGRAM WF I niestacj. 2015-2018.pdf (48.7 kB)

Anatomia WF I niestacj,2015-18.doc (66.0 kB)

Antropologia WF I niestacj.2015-18.doc (80.4 kB)

Antropomotoryka WF I niestacj.2015-18.doc (107.0 kB)

Biochemia WF I niestacj 2015-18.doc (75.8 kB)

Biologia WF I niestacj,2015-18.doc (63.5 kB)

Biomechanika WF I niestacj 2015-18.doc (68.6 kB)

Dydaktyka wychowania fizycznego WF I niestacj.2015-18.doc (87.0 kB)

Edukacja zdrowotna WF I niestacj 2015-18.doc (83.5 kB)

Fizjologia czl. WF I niestacj 2015-18.doc (89.6 kB)

Historia filozofii WF I niestacj.2015-18.doc (71.7 kB)

Historia kultury fizycznej WF I niestacj.2015-18.doc (78.3 kB)

Ip Ekolog. aspekty kultury fizycz. WF I niestacj 2015-18.docx (18.6 kB)

Jezyk obcy (angielski) WF I niestacj.2015-18.doc (95.2 kB)

Jezyk obcy (rosyjski) WF I niestacj.2015-18.docx (25.1 kB)

Komunikacja interpersonalna z emisja glosu WF I niestacj.2015-18.docx (29.8 kB)

Met. Cw. Korekc. WF I niestacj.2015-18.doc (90.1 kB)

Metody psychoregulacji WF I niestacj.2015-18.doc (84.0 kB)

MRT WF I niestacj.2015-18.doc (90.6 kB)

Oboz letni WF I niestacj.2015-18.doc (106.5 kB)

Oboz zimowy WF I niestacj.2015-18.doc (88.1 kB)

Organizacja i prawo w oswiacie WF I niestacj.2015-18.doc (97.8 kB)

Ph Cialo czl. w fil. i et. WF I niestacj.2015-18.doc (79.4 kB)

Ph Elementy psychol. pozytyw. w aktyw.i fiz. WF I niestacj.2015-18.doc (57.9 kB)

Pierwsza pomoc WF I niestacj 2015-18.doc (90.6 kB)

Podstawy dydaktyki WF I niestacj.2015-18.doc (77.3 kB)

Posturologia WF I niestacj.2015-18.doc (67.6 kB)

Praktyka Dydak. Szk. Pods.40 godz. sem 5 WF I st niestacj 2015-18.doc (52.7 kB)

Praktyka Dydak. Szk. Pods.80 godz. sem 6 WF I st niestacj 2015-2018.doc (52.2 kB)

Praktyka korekcyjna- 30 godz.- I stopien st. niestacj.2015-2018.doc (52.7 kB)

Praktyka Wychow. Szk. Pods. WF I st niestacj 2015-18.doc (53.2 kB)

Proped. studiow i bhp WF I niestacj.2015-18.doc (74.2 kB)

Psychologia ogolna WF I niestacj.2015-18.doc (77.3 kB)

Psychologia wychowawczo - rozwojowa WF I niestacj.2015-18.doc (80.4 kB)

SdW Pilka siatkowa WF I niestacj.2015 - 18.docx (22.1 kB)

SdW plywanie II WF I niestacj.2015-18.doc (60.4 kB)

Seminarium dyplom WF I niestacj 2015-18.doc (67.1 kB)

Socjologia wychowania WF I niestacj.2015-18.doc (76.8 kB)

Specjalizacja Lekka Atletyka WF I niestacj 2015-18.DOC (93.2 kB)

Specj Ins.Sportu Plywanie WF I niestacj.2015 - 18.DOC (77.8 kB)

Specj Ins.Sportu Taniec WF I niestacj.2015-18.doc (93.7 kB)

Specj Ins.Sportu TENIS WF I niestacj.2015-18.doc (104.4 kB)

Specj Judo WF I niestacj.2015-18.doc (83.5 kB)

Specj Koszykowka WF I niestacj.2015-18.doc (95.2 kB)

Specj Kulturystyka WF I niestacj.2015-18.doc (94.2 kB)

Specj Pilka nozna WF I niestacj.2015-18.doc (97.3 kB)

Specj Pilka reczna WF I niestacj.2015-18.docx (24.9 kB)

Specj Pilka siatkowa WF I niestacj.2015-18.docx (21.8 kB)

Sporty - inne formy LA WF I niestacj 2015-18.doc (60.4 kB)

Sporty - inne formy p.recznej WF I niestacj 2015-18.docx (25.4 kB)

Sporty - rozne formy sp. walki WF I niestacj 2015-18.doc (85.5 kB)

Sporty - Wioslarstwo WF I niestacj 2015-18.doc (59.9 kB)

Technologia informacyjna WF I niestacj.2015-18.doc (81.4 kB)

Teoria sportu dzieci i mlodz. WF I niestacj.2015-18.doc (78.8 kB)

Teoria treningu sportowego WF I niestacj.2015-18.doc (78.8 kB)

Teoria WF WF I st niestacj.2015-18.doc (109.6 kB)

TiM Gimnastyka WF I niestacj 2015-18.doc (110.6 kB)

TiM Gimnastyki II WF I niestacj.2015-18.doc (72.7 kB)

TiM LA II WF I niestacj 2015-18.doc (64.5 kB)

TiM Lekkaatletyka WF I niestacj 2015-18.doc (95.2 kB)

TiM Plywanie WF I niestacj.2015-18.doc (66.0 kB)

TiM Sportow Walki WF I niestacj.2015-18.doc (75.3 kB)

TiM ZGS Koszykowka WF I niestacj.2015-18.doc (65.5 kB)

Wychowanie fizyczne drugiego stopnia (cykl kształcenia 2013-2015)

! PROGRAM WF - II st_niestacj 2013-15.docx (43.9 kB)

Dydaktyka WF II niestacj 2013-15.doc (85.0 kB)

Ekologia WF II niestacj 2013-15.doc (68.1 kB)

Filozofia z etyka WF II niestacj 2013-15.doc (72.7 kB)

Fizjol ak fiz WF II niestacj 2013-15.doc (74.8 kB)

Higiena i zyw WF II niestacj 2013-15.docx (22.0 kB)

Metodologia badan naukowych WF II niestacj 2013-15.doc (100.4 kB)

Nowoczese fomy gimnastyczne WF II niestacj 2013-15.doc (112.6 kB)

Organizacja i Zarzadzanie KF WF II niestacj 2013-15.doc (87.0 kB)

Pedagogika ogolna WF II niestacj 2013-15.doc (75.3 kB)

Podstawy dydaktyki-Pedagogika WF II niestacj 2013-15.doc (75.8 kB)

Praktyki 30, 40, 80 godz.WF II niestacj 2013-15.doc (111.6 kB)

Psychologia ogolna WF II niest 2013-15.doc (75.8 kB)

Psych wychowawczo-rozwojowa WF II niestacj 2013-15.docx (25.4 kB)

Seminarium magisterskie WF II niestacj 2013-15.doc (63.0 kB)

Socjologia WF II niestacj 2013-15.doc (52.7 kB)

Specj - Judo WF II niestacj 2013-15.docx (29.8 kB)

Specj -Plywanie WF II niestacj 2013-15.docx (34.9 kB)

Specj - Samoob WF II niestacj 2013-15.docx (33.0 kB)

Specj -Tenis WF II niestacj 2013-15.docx (32.9 kB)

Specj. - Kulturystyki WF II niestacj 2013-15.doc (89.6 kB)

Specj Fitness -Cwiczenia silowe WF II niestacj 2013-15.doc (76.8 kB)

Specj Fitness -NFG WF II niestacj 2013-15.doc (95.7 kB)

Specj Koszyk WF II niestacj 2013-15.doc (96.8 kB)

Specj Lekka atletyka WF II niestacj 2013-15.doc (65.0 kB)

Specj P. Nozna WF II niestacj 2013-15.doc (101.4 kB)

Specj P. Reczna WF II niestacj 2013-15.doc (98.8 kB)

Specj P. Siatk WF II niestacj 2013-15.docx (28.7 kB)

Statystyka WF II niestacj 2013-15.doc (69.1 kB)

Teoria i metodyka - Lekka Atletyka WF II niestacj 2013-15.doc (82.4 kB)

Teoria i metodyka Gimnastyka WF II niestacj 2013-15.doc (74.8 kB)

Teoria i metodyka Plywania WF II niestacj 2013-15.doc (46.6 kB)

Teoria i metodyka sportu wf II stop nstac.doc (72.7 kB)

Teoria i metodyka ZGS- Koszykowka WF II niestacj 2013-15.doc (62.5 kB)

Teoria i metodyka ZGS - Pilka Nozna WF II niestacj 2013-15.doc (70.1 kB)

Teoria i metodyka ZGS- Pilka reczna WF II niestacj 2013-15.doc (73.2 kB)

Teoria i metodyka ZGS- Pilka siatkowa WF II niestacj 2013-15.doc (62.0 kB)

Teoria i metodyka ZGS WF II niestacj 2013-15.doc (60.9 kB)

Teoria treningu WF II niestacj 2013-15.doc (80.9 kB)

Teoria wychowania fizycznego WF II niestacj 2013-15.doc (86.0 kB)

Wychowanie Fizyczne Specjalne WF II niestacj 2013-15.doc (76.8 kB)

Wyklad monograficzny WFII niestacj 2013-15.doc (64.5 kB)

Zywienie i odnowa biol.WF II niestacj 2013-15.doc (57.9 kB)

Wychowanie fizyczne drugiego stopnia (cykl kształcenia 2014-2016)

! PROGRAM WF - II st_niestacj 2014-16.docx (46.0 kB)

Bps Zyw. i odnow. biol. w spor. WF II niestacj 2014-2016.doc (59.9 kB)

Dydaktyka wychowania fizycznego WF II niestacj 2014-2016.doc (84.0 kB)

Ekologia WF II niestacj 2014-2016.doc (64.0 kB)

Filozofia z etyka WF II niestacj 2014-16.doc (72.7 kB)

Fizjologia aktywnosci fizycznej WF II niestacj 2014-2016.doc (66.0 kB)

Higiena i zywienie WF II niestacj 2014-2016.docx (20.4 kB)

Metodologia badan naukowychWF II niestacj 2014-16.doc (85.5 kB)

Nowoczese fomy gmnastyczne WF II niestacj 2014-2016.doc (115.7 kB)

Pedagogika (ogolna) WF II niestacj 2014-16.doc (80.9 kB)

Podstawy dydaktyki WF II niestacj 2014-16.docx (22.8 kB)

Pps Psycholingwistyka WF II niestacj 2014-2016.doc (71.7 kB)

Praktyka specjalistyczna WF II niestacj 2014-2016.doc (54.3 kB)

Praktyki 30, 40, 80 godz. WF II niestacj 2014-2016.doc (111.1 kB)

Praktyki Specjalistyczne_niestacjonarny_2014-2016.doc (54.3 kB)

Psychologia ogolna WF II niest 2014-16.doc (93.2 kB)

Psych roz - wych WF II niestacj 2014-16.docx (21.1 kB)

Seminarium dyplomowe WF II niestacj 2014-2016.doc (66.0 kB)

Socjologia WF II niestacj 2014-2016.doc (49.2 kB)

Specj Tren Koszykowka WF II niestacj 2014-2016.doc (91.6 kB)

Specj Tren Kulturystyka WF II niestacj 2014-2016.doc (98.8 kB)

Specj Tren LA WF II niestacj 2014-2016.doc (65.5 kB)

Specj Tren Pilka nozna WF II niestacj 2014-2016.doc (85.0 kB)

Specj Tren Pilka reczna WF II niestacj 2014-2016.doc (102.9 kB)

Specj Tren Pilka siatkowa WF II niestacj 2014-2016.docx (31.2 kB)

Specj Tren Plywanie WF II niestacj 2014-2016.docx (34.8 kB)

Specj Tren Trener treningu personalnego WF II niestacj 2014-2016.doc (97.8 kB)

Spec Tren Tenis WF II niestacj 2014-2016.docx (30.5 kB)

Statystyka WF II niestacj 2014-16.doc (64.0 kB)

Teoria treningu WF II niestacj 2014-2016.doc (84.0 kB)

TiM Gimnastyki WF II niestacj 2014-2016.doc (68.1 kB)

TiM Lekka Atletyka WF II niestacj 2014-16.doc (76.3 kB)

TiM Plywania WF II niestacj 2014-16.doc (56.8 kB)

TiM ZGS Koszykowka WF II st niestacj 2014-16.doc (69.1 kB)

TiM ZGS Pilka nozna WF II niestacj 2014-2016.doc (70.7 kB)

TiM ZGS Pilka siatkowa WF II niestacj 2014-2016.docx (19.7 kB)

TiM ZGS WF WF II niestacj 2014-2016.doc (79.9 kB)

Turystyka szkolna WF II st niestacj 2014-16.doc (60.9 kB)

TWF WF II niestacj 2014-2016.docx (30.9 kB)

Wolontariat WF II st niestacj 2014-16.doc (67.1 kB)

Wychowanie fizyczne specjalne WF II niestacj 2014-2016.doc (78.8 kB)

Wyklad monograficzny WF II niestacj 2014-16.doc (68.6 kB)

Zarzadzanie i Marketing WF II niestacj 2014-2016.doc (73.7 kB)

Wychowanie fizyczne drugiego stopnia (cykl kształcenia 2015-2017)

! PROGRAM WF II niestacj. 2015-2017.pdf (41.0 kB)

Bps Zyw. i odnow. biol. w spor. WF II niestacj 2015-2017.doc (64.0 kB)

Dydaktyka wychowania fizycznego WF II niestacj 2015-2017.doc (85.5 kB)

Ekologia WF II niestacj 2015-2017.doc (69.6 kB)

Filozofia z etyka WF II niestacj 2015-17.doc (78.3 kB)

Fizjologia aktywnosci fizycznej WF II niestacj 2015-2017.doc (72.7 kB)

Higiena i zywienie WF II niestacj 2015-2017.docx (20.4 kB)

Metodologia badan naukowychWF II niestacj 2015-17.doc (94.7 kB)

Nowoczesne formy gimnastyczne WF II niestacj 2012-14.doc (113.7 kB)

Pedagogika (ogolna) WF II niestacj 2015-17.doc (80.9 kB)

Podstawy dydaktyki WF II niestacj 2015-17.docx (22.7 kB)

Pps Psycholingwistyka WF II niestacj 2015-2017.doc (75.3 kB)

Praktyka specjalistyczna WF II niestacj 2015-2017.doc (58.9 kB)

Praktyki 30, 40, 80 godz. WF II niestacj 2015-2017.doc (154.6 kB)

Psychologia ogolna WF II niest 2015-17.doc (93.7 kB)

Psych roz - wych WF II niestacj 2015-17.docx (21.1 kB)

Seminarium dyplomowe WF II niestacj 2015-2017.doc (70.1 kB)

Socjologia WF II niestacj 2015-2017.doc (64.5 kB)

Specj Tren Koszykowka WF II niestacj 2015-2017.doc (95.7 kB)

Specj Tren Kulturystyka WF II niestacj 2015-2017.doc (98.8 kB)

Specj Tren LA WF II niestacj 2015-2017.doc (73.2 kB)

Specj Tren Pilka nozna WF II niestacj 2015-2017.doc (92.7 kB)

Specj Tren Pilka reczna WF II niestacj 2015-2017.doc (108.0 kB)

Specj Tren Pilka siatkowa WF II niestacj 2015-2017.docx (26.2 kB)

Specj Tren Plywanie WF II niestacj 2015-2017.docx (27.2 kB)

Specj Tren Trener treningu personalnego WF II niestacj 2015-2017.doc (107.5 kB)

Spec Tren Tenis WF II niestacj 2015-2017.docx (26.2 kB)

Statystyka WF II niestacj 2015-17.doc (69.1 kB)

Teoria treningu WF II niestacj 2015-2017.doc (84.5 kB)

TiM Gimnastyki WF II niestacj 2015-2017.doc (74.8 kB)

TiM Lekka Atletyka WF II niestacj 2015-17.doc (76.3 kB)

TiM Plywania WF II niestacj 2015-17.doc (61.4 kB)

TiM ZGS Koszykowka WF II st niestacj 2015-17.doc (73.7 kB)

TiM ZGS Pilka nozna WF II niestacj 2015-2017.doc (75.8 kB)

TiM ZGS Pilka reczna WF II niestacj 2015-2017.doc (77.8 kB)

TiM ZGS Pilka siatkowa WF II niestacj 2015-2017.docx (19.9 kB)

TiM ZGS WF WF II niestacj 2015-2017.doc (79.9 kB)

Turystyka szkolna WF II st niestacj 2015-17.doc (67.6 kB)

TWF WF II niestacj 2015-2017.docx (30.1 kB)

Wolontariat WF II st niestacj 2015-17.doc (72.7 kB)

Wychowanie fizyczne specjalne WF II niestacj 2015-2017.doc (78.8 kB)

Wyklad monograficzny WF II niestacj 2015-17.doc (71.2 kB)

Zarzadzanie i Marketing WF II niestacj 2015-2017.doc (86.5 kB)

Fizjoterapia

Fizjoterapia drugiego stopnia (cykl kształcenia 2013-2015)

Akt Ruchowa Adaptacyjna FIZJO II ST niestacj 2013-15 - cwiczenia.doc (90.1 kB)

Akt Ruchowa Adaptacyjna FIZJO II ST niestacj 2013-15 - wyklady.doc (90.1 kB)

Anat. kliniczna i met. obraz FIZJO II ST niestacj 2013-15.doc (79.4 kB)

Aqua aerobik i cw w wodzie FIZJO II ST niestacj 2013-15.doc (102.9 kB)

Balneoklimatologia i leczenie uzdrowiskowe FIZJO II st niestacj 2013-15sem 1.doc (73.7 kB)

Biochemia kliniczna FIZJO II ST niestacj 2013-15.docx (27.7 kB)

Coaching zdrowotny FIZJO II ST niestacj 2013-15.docx (25.1 kB)

Diagnozwanie funkcj FIZJO II ST niestacj 2013-15.doc (67.1 kB)

Dietetyka i zyw klin FIZJO II ST niestacj 2013-15.doc (73.2 kB)

Edukacja zdrowotna FIZJO II ST niestacj 2013-15 doc.docx (25.5 kB)

Ekonomia, zarzadzanie, marketing, FIZJO II st niestacj 2013-15.docx (25.3 kB)

Farmakologia w fizjoterapii FIZJO II ST niestacj 2013-15.doc (60.9 kB)

Filozofia i bioetyka FIZJO II ST niestacj 2013-15.docx (24.3 kB)

Fizjologia Kliniczna FIZJO II st niestacj.docx (28.3 kB)

Fizjoterapia w medycynie estetycznej FIZJO II ST niestacj 2013-15.doc (69.1 kB)

Fizjoterapia w perinatologii FIZJO II ST niestacj 2013-15.doc (58.9 kB)

Fizjoterapia w sporcie FIZJO II ST niestacjo sem 2 2013-14.doc (66.0 kB)

Fizjoter w opiece paliatywnej FIZJO II ST niestacj 2013-15.doc (76.3 kB)

Fizjot w dysfun kregoslupa FIZJO II ST niestacj 2013-15.doc (68.6 kB)

Informacja naukowa FIZJO II ST niestacj 2013-15.doc (84.5 kB)

Informatyka FIZJO II ST niestacj 2013-15.docx (26.7 kB)

Inzynieria biomedyczna FIZJO II st niestacj 2013-15.docx (23.6 kB)

J. angielski FIZJO II ST niestacj 2013-15.doc (65.5 kB)

J. rosyjski FIZJO II ST niestacj 2013-15.doc (73.2 kB)

J. wloski FIZJO II ST niestacj 2013-15.doc (65.0 kB)

Kinezyadaptacja do porodu FIZJO II ST niestacj 2013-15.docx (23.7 kB)

Metody kontroli spraw fiz FIZJO II ST niestacj 2 rok 2013-15.doc (62.5 kB)

Molekularne i komorkowe podstawy TZ Fizjo II ST niestacj 2013-15.docx (25.2 kB)

Molekularne mechanizmy patofizjologii Fizjo II ST niestacj 2013-15.docx (26.3 kB)

Molekularne podstawy adaptacji FIZJO II st niestacj.docx (24.6 kB)

Now met uspraw pacj w kardio FIZJO II ST niestacj 2013-15.docx (20.7 kB)

Nowoczesne metody usprawniania pacjenta w neurologii FIZJO II st niestacj 2013-2015.doc (72.2 kB)

Pedagogika specjalna i socjologia niepelnospr FIZJO II ST niestacj 2013 -15.doc (32.3 kB)

Podstawy genetyki i choroby genetyczne FIZJO II ST niestacj 2013-15.doc (90.6 kB)

Podstawy prawa w medycynie i prawo pracyFIZJO II ST niestacj 2013-15.doc (67.1 kB)

Praktyki zawodowe sem 1-2 FIZJO II ST niestacj 2013-15.doc (79.4 kB)

Profilaktyka w geriatrii cw FIZJO II ST niestacj 2013-15.docx (21.9 kB)

Profilaktyka w geriatrii FIZJO II ST niestacj 2013-15 W.doc (62.5 kB)

Programowanie fizjoter FIZJO II ST niestacj 2013-15.doc (59.4 kB)

Psych kliniczna i psychoterapia FIZJO II ST niestacj 2013-15.docx (27.2 kB)

Psychologia akt fiz FIZJO II ST niestacj 2013-15 .doc (53.8 kB)

Samoobrona i sporty walki FIZJO II ST niestacj 2013-15.doc (71.7 kB)

Sport i rekreacja FIZJO II ST niestacj 2013-15.doc (70.1 kB)

Sport osob niepelnosp FIZJO II ST niestacj 2013-15.doc (67.6 kB)

Statystyka FIZJO II ST niestacj 2013-15.docx (25.9 kB)

Staz kliniczny FIZJO II niestac 2013-15.doc (53.8 kB)

Teoria treningu FIZJO II niestaj 2013-15.doc (66.0 kB)

Terapia obrzęku limfatycznego FIZJO II ST niestacj 2013-15.doc (82.9 kB)

Wybrane metody fizjoterapeutyczne w schorzeniach wieku doroslego FIZJO II ST niestacj 2013-15.doc (73.2 kB)

Wybrane metody fizjoterapeutyczne w schorzeniach wieku rozwojowego FIZJO II ST niestacj 2013-15.doc (85.5 kB)

Wybrane techniki relaksacyjne FIZJO II ST stacj 2013-15.doc (60.4 kB)

Yoga dla kobiet w ciazy FIZJO II ST niestacj 2013-15.docx (23.6 kB)

Yoga FIZJO II st niestacj 2013-15.docx (22.8 kB)

Zabawy terenowe FIZJO II ST niestacj 2013-15.doc (74.2 kB)

Fizjoterapia drugiego stopnia (cykl kształcenia 2014-2016)