Konferencje naukowe

II Ogólnopolska Konferencja Interdyscyplinarna "EUREKA" - Krzyżowa, 18-19.I.2018 - 27.01.2016

Szczegółowe informacje oraz formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie konferencji:

www.konferencja-eureka.pl

28 Seminarium z cyklu Badania Naukowe: „Promocja Dorobku Naukowego. Relacje Nauki z Mediami” – Warszawa, 24.I.2018 - 27.01.2016

V Ogólnopolska Konferencja Młodych Naukowców "Przyroda - Lasd - Technologia" - Poznań, 1-2.III.2018 - 27.01.2016

Formularz zgłoszeniowy na stronie:

http://www.przyrodalastechnologia.wordpress.com

IV. Międzynarodowa Konferencja Naukowa "SPORT REKREACYJNY, ZDROWIE, JAKOŚĆ ŻYCIA" - Koszyce (Słowacja), 12-13.IV.2018 - 27.01.2016

Interdyscyplinarna Krajowa Konferencja Naukowa "Naukowcy dawniej i idziś - osobowość, rola, profesjonalizm" - Katowice, 20.IV.2018 - 27.01.2016

V Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Jakość w Sporcie" – Toruń, 19-20.IV.2018 - 27.01.2016

Szczegółowe informacje na stronie:

www.sport.umk.pl 

Studencko - Doktoranckie Sympozjum Turystyczne "Turystyka XXI wieku - wsółczesne trendy, problemy i perspektywy rozwoju" - Nowy Sącz, 19-21.IV.2018 - 27.01.2016

III Ogólnopolska Konferencja Naukowa Turystyka Wiejska. Nauka, Edukacja, Praktyka. – Poznań - Jeziory, 5-7.VI.2018 - 27.01.2016

II Ogólnopolska Konferencja Naukowa „ Laboratorium doświadczeń turystycznych - kontrowersje i problemy wokół współczesnej gospodarki turystycznej” – Poznań, 15.VI.2018 - 27.01.2016

Ogólnopolska konferencja naukowa „Turystyka sportowa, turystyka uzdrowiskowa w ujęciu interdyscyplinarnym.” – Katowice, 4-5.VII.2018 - 27.01.2016