Zasady rekrutacji

Zasady rekrutacji i finansowania wyjazdów w ramach programu Erasmus regulują postanowienia zawarte w założeniach programu dostępne na stronie http://erasmusplus.org.pl/ oraz dokumenty obowiązujące w AWFiS, umieszczone w zakładce „dokumenty do pobrania”.

Terminy składania dokumentów:

Dokumentację rekrutacyjną, określoną w regulaminach wyjazdów dla studentów i pracowników AWFiS, należy złożyć w Biurze Erasmus w następujących terminach:
a) do dnia 13.12.2016 do godz. 16:00 rekrutacja dla wyjazdów typu STA, STT (wyjazdy 2016/2017)
b) do dnia 18.12.2016 do godz. 16:00 I etap rekrutacji dla wyjazdów typu SMP (wyjazdy 2016/2017), SMS (wyjazdy 2017/2018).

Wyjazdy SMP

Studenci poszukujący miejsc odbywania praktyk, mogą:

a) skorzystać z portali internetowych i ofert firm, dotyczących praktyk zagranicznych:

http://www.praxisnetwork.eu
http://erasmusintern.org/
http://www.algoos.com/pl/
https://www.ies-consulting.pl/

b) aplikować o praktykę w uniwersytetach partnerskich AWFiS, które oferują praktyki w ramach umów bilateralnych:

Oradea University (www.uoradea.ro)
Universita Mateja Bela v Banskej Bystrici (www.umb.sk)
Lisboa University (https://www.ulisboa.pt/)

c) skontaktować się z miejscami, w których w poprzednich latach realizowane były praktyki w ramach Erasmus:

Hiszpania / San Firenze Suites & Spa
Hiszpania / Arrecife Gran Hotel & Spa
Dania / Sleep in Heven ApS
Hiszpania / Club Bahia Padel
Hiszpania / Hotel Florida Park
Holandia / Oasis Fitclub
Hiszpania / Tramontana Park Aparthotel
Włochy / Hostel Pisa
Hiszpania / Sunset Beach Club
Hiszpania / Vincci Seleccion Estrella del Mar

Wyjazdy SMP/SMS

Studenci poszukujący miejsca zakwaterowania podczas wyjazdu na stypendium mogą skorzystać z miejsc oferowanych przez uczelnie / instytucje przyjmującą na studia / praktykę lub skorzystać z portali świadczących usługi pośrednictwa w poszukiwaniu zakwaterowania. Portale pośredniczące w poszukiwaniu zakwaterowania:
http://www.casamundo.pl

Wyjazdy STA

Pracownicy poszukujący miejsc dla realizacji programu dydaktycznego powinni skorzystać z ofert uczelni partnerskich dla okresu 2014-2020, dostępnych na stronie: http://www.awfis.gda.pl/index.php?id=34. Realizacja wyjazdu STA możliwa jest jedynie w uczelniach, które posiadają z AWFiS podpisaną umowę bilateralną w ramach Programu Erasmus+.

Wyjazdy STT

Pracownicy poszukujący miejsc dla realizacji programu dydaktycznego mogą:
a) skorzystać z ofert uczelni partnerskich dla okresu 2014-2020, dostępnych na stronie: http://www.awfis.gda.pl/index.php?id=34
b) wybrać dowolną instytucję znajdującą się na terenie UE (poza wyłączeniami, opisanymi w regulaminie wyjazdów).;
c) skorzystać z ofert uniwersytetów znajdujących się na stronie: http://staffmobility.eu/staff-week-search