Pracownicy AWFiS we władzach organizacji branżowych w Brukseli

12.09.2019

EuropeActive to największa organizacja branżowa, reprezentująca w Unii Europejskiej sektor zdrowia i fitnessu. W jej strukturze od wielu lat funkcjonuje Komisja ds. Standardów Zawodowych (Professional Standards Committe - PSC), odpowiedzialna za opracowywanie standardów edukacyjnych dla specjalistów prozdrowotnej aktywności fizycznej. Jej istotnym celem jest zapewnianie i kontrolowanie jakości kształcenia w branży, a także potwierdzanie i rejestrowanie kwalifikacji poprzez European Register of Exercise Professionals.

W tym roku dr Anna Szumilewicz (Prodziekan ds. Kształcenia Wydziału TiR) została powołana do pełnienia funkcji Dyrektora Wykonawczego ds. Standardów (Deputy Director – Standards). Jednym z głównych celów PSC na najbliższy rok jest m.in. rozwój ścieżki zawodowej dla Trenerów Personalnych i opracowanie kwalifikacji Clinical Exercise Physiologist. W powyższych zadaniach zostaną wykorzystane efekty międzynarodowego projektu pt. “Blueprint for skills cooperation and employment in active leisure”, realizowanego w latach 2016-2020 w ramach programu Erasmus plus i koordynowanego przez EuropeActive.

Obecny skład Professional Standards Committe:

Julian Berriman, Director, United Kingdom

Dr Anna Szumilewicz, Deputy Director – Standards, Poland

Alexis Batrakoulis, Deputy Director – EREPS, Greece

Dr Michael Harrison, Deputy Director - Accreditation, Ireland

Wróć