Współpraca między Chengdu University of T.C.M a AWFiS w Gdańsku

11.07.2019

Dnia 2 lipca 2019 roku przedstawiciele Chengdu University of T.C.M. , a także AWFiS  w osobie rektora dr hab. Waldemara Moski spotkali się w gdańskim AWFiS.

Podstawą rozmów było wzmocnienie współpracy między uczelniami. Jednym z ważniejszych celów jest stworzenie w przeciągu najbliższych 5 lat międzynarodowego, międzywydziałowego współdziałania, które da również szansę polskim studentom na poznanie azjatyckiej kultury i nauki. Obydwie uczelnie mają wyspecjalizowaną kadrę nauczycielską, która będzie czuwać nad właściwym procesem dydaktycznym. Rozwinięta będzie współpraca między centrami badawczymi i technologicznymi uczelni, nastąpi także wymiana doświadczeń i wiedzy w szczególności, w odniesieniu do zagadnień związanych z rehabilitacją, fizjoterapią.

Projekt zapewni także promowanie chińskiej medycyny, chińskiego WUSHU. Aby studiować na AWFiS zagraniczni studenci będą musieli dopełnić ustalonych formalności, a także musieli zdać egzamin języka angielskiego i kontynuować jego nauczanie w AWFiS. Pierwsi studenci przybędą do uczelni już w październiku 2019 roku. 

K.R.

Wróć