Współpraca między Xin Yang Normal University a AWFiS w Gdańsku

11.07.2019

W dniu 1 lipca 2019 roku na terenie uczelni rektor dr hab. Waldemar Moska, prof. AWFiS podjął delegację z Xin Yang Normal University.

Podpisano ,,Memorandum zrozumienia i  wzajemnej współpracy”. To działanie bardzo istotne, ponieważ obie uczelnie mają wspólny cel, którym jest promowanie międzynarodowej współpracy w dziedzinie szkolnictwa wyższego, badań i innowacji. Należy podkreślić, że ta współpraca przyniesie dla AWFiS ogromne możliwości. Będą tworzone wspólne programy studiów, programy wymiany studentów i studiów za granicą. Pojawi się możliwość  wymiany członków kadry akademickiej w celu prowadzenia badań i nauczania. Warto także podkreślić, że ustanowione będą wspólne programy badawcze. Memorandum, to także zapewnienie wymiany literatury naukowej i edukacyjnej, opracowanej przez obie strony, a także organizacja konferencji, seminariów i sympozjów w interesie obydwu instytucji.

Przedstawiciele uczelni zapewniają, że dołożą wszelkich starań, aby zapewnić politykę równych szans i będą przeciwdziałać jakimkolwiek formom dyskryminacji.  Współpraca ma być oparta na partnerstwie i wzajemnym zrozumieniu potrzeb. To nie pierwszy międzynarodowy projekt, który rektor dr hab. W. Moska, prof. AWFiS przywozi dla Gdańska.  To bardzo ważna szansa, ponieważ internacjonalizacja studiów, to jeden z głównych priorytetów uczelni.

K.R.

Wróć