Zamknęliśmy kolejny etap prac nad kwalifikacjami do prowadzenia ćwiczeń dla kobiet w ciąży i po porodzie

02.07.2019

Zamknęliśmy kolejny etap prac nad kwalifikacjami do prowadzenia ćwiczeń dla kobiet w ciąży i po porodzie

Wraz z końcem czerwca Instytut Badań Edukacyjnych w Warszawie przyjął m.in. narzędzia walidacji oraz system zapewniania jakości kształcenia dla kwalifikacji:

  • Prowadzenie ćwiczeń dla kobiet w ciąży prawidłowej
  • Prowadzenie ćwiczeń dla kobiet po porodzie
  • Prowadzenie profilaktycznych ćwiczeń mięśni dna miednicy dla kobiet
  • Prowadzenie procesu treningu sportowego dla zawodniczek w ciąży i po porodzie
  • Doradztwo dla pacjentek w zakresie ćwiczeń w ciąży i po porodzie

4 czerwca br. w AWFiS odbył się pilotaż narzędzi walidacji. Studentki III roku Turystyki i Rekreacji, specjalizacji instruktorskiej Fitness w ciąży i po porodzie przetestowały zarówno projekt części teoretycznej, jak i praktycznej procesu weryfikacji efektów uczenia się dla czterech pierwszych kwalifikacji. Całość działań ma na celu zapewnienie przyszłym i młodym mamom profesjonalnych usług w zakresie ćwiczeń okołoporodowych.

 

UCZESTNICY PILOTAŻU:

Z Instytutu Badań Edukacyjnych w Warszawie:

dr Emilia Danowska-Florczyk

Nina Baczyńska

Iwona Różycka

Z Toruńskiego Związku TKKF w Toruniu:

Przemysław Stalkowski

Komisja Walidująca z Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku:

dr Anna Szumilewicz, Prodziekan ds. Kształcenia Wydziału Turystyki i Rekreacji

mgr Magdalena Piernicka

mgr Aneta Worska

Kandydaci do potwierdzenia kwalifikacji (studentki AWFiS):

Bocian Karina

Klich Ewelina

Urbańska Magdalena

Dziedzic Weronika

Kohnke Laura

Wasilczyk Agata

Izbicka Małgorzata

Syldatk Katarzyna

Zglińska Magdalena

Kachniarz Kamila

Szawro Aleksandra

Żebrowska Katarzyna

Karkut Marta

Śmieja Sonia

 

Kirkuć Anna

Topczyńska Olga

 

 

Urban Magdalena

 

Dziękujemy za zaangażowanie całej ekipie!

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego pt. “Włączanie kwalifikacji innowacyjnych i potrzebnych społecznie do ZintegrowanegoSystemu Kwalifikacji oraz ograniczenie barier w rozwoju ZSK przez wspieranie interesariuszy systemu na poziomie krajowym i regionalnym”.

tekst: Anna Szumilewicz

Galeria zdjęć - fot. Beata Zarach

Wróć