Informacja w sprawie egzaminów w szkołach

08.04.2019

Informuję, iż na stronie Kuratorium Oświaty w Gdańsku (http://www.kuratorium.gda.pl/zespoly-egzaminacyjne-moga-byc-poszerzone-rozporzadzenie-men-podpisane/) znajduje się informacja nt. egzaminów organizowanych przez szkoły. Każda osoba posiadająca kwalifikacje pedagogiczne może być członkiem zespołu egzaminacyjnego i nadzorującego podczas tegorocznych egzaminów.

 

Rektor AWFiS

dr hab. Waldemar Moska, prof. AWFiS

Wróć