Obóz naukowy dla uczestników Zdolni z Pomorza w NCŻ AWFiS Gdańsk..

10.07.2018

Program naukowy i rekreacyjny, w tym wycieczki oraz zajęcia żeglarskie - tak wyglądać będą obozy naukowe dla uczestników systemu Zdolni z Pomorza. Spośród niemal 200 złożonych wniosków do udziału w obozie zakwalifikowano 120 osób. Informacje o zakwalifikowaniu przekazane zostały do wszystkich LCNK, a pierwszy turnus dla 40 uczniów rozpoczyna się już 9 lipca. Podobnie jak w roku ubiegłym, obóz odbywać się będzie w Narodowym Centrum Żeglarstwa Akademii Wychowania  Fizycznego i Sportu w Gdańsku.

W ocenie złożonych wniosków pod uwagę brane były między innymi sukcesy osiągnięte w konkursach i olimpiadach oraz aktywność ucznia w całym systemie wsparcia Zdolni z Pomorza.

W tym roku szkolnym terminy obozów zostały zaplanowane następująco: 
1. turnus I : 9.07.2018–15.07.2018 - Galeria zdjęć - fot. Beata Zarach
2. turnus II : 16.07.2018–22.07.2018
3. turnus III : 30.07.2018–5.08.2018

Informacje o zakwalifikowaniu się na obóz można uzyskać u opiekunów pedagogiczno-metodycznych poszczególnych LCNK.

Poniżej publikujemy dodatkowe informacje dla uczestników oraz ramowy program obozu. 

Zachęcamy do zapoznania się z Ramowym programem obozu.

W najbliższym czasie wszystkie osoby zakwalifikowane na obóz otrzymają drogą e-mailową informacje na temat wymaganych dokumentów, w tym:

  • dokumentacji projektowej (deklaracja uczestnictwa, dwa oświadczenia dot. przetwarzania danych osobowych, formularz danych, oświadczenie składane do 4 tyg. po zakończeniu udziału w projekcie),
  • dokumentacji uczestnika obozu (karta kwalifikacyjna, regulamin).

Osoby do kontaktu z ramienia Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu - organizatora obozu:

Galeria zdjęć z I turnusu w NCŻ - fot. Beata Zarach

Wróć