Konkurs o nagrodę Czerwonej Róży

05.04.2018

Zgodnie z regulaminem Stowarzyszenia Czerwonej Róży został ogłoszony uczelniany etap konkursu o nagrodę Czerwonej Róży w kategoriach: Najlepszy Student oraz Najlepsze Koło Naukowe.

 

Harmonogram Konkursu

Etap uczelniany

04.04.2018

Rozpoczęcie uczelnianego etapu Konkursu o nagrodę Czerwonej Róży.

20.04.2018

Ostateczny termin zgłaszania kandydatur na najlepszego studenta, na najlepsze koło naukowe

25.04.2018

Rozstrzygnięcie uczelnianego etapu Konkursu o nagrodę Czerwonej Róży.

Etap środowiskowy

07.05.2018

Ostateczny termin dostarczenia materiałów nominowanych

21.05.2018

Publiczna prezentacja nominowanych w kategoriach „najlepszy student”,  „najlepsze koło naukowe” Politechnika Gdańska

27.05.2018

Gala konkursu, ogłoszenie wyników i wręczenie nagród Politechnika Gdańska

 

W związku z rozpoczęciem uczelnianego etapu konkursu o nagrodę Czerwonej Róży proszę Dziekanów Wydziałów, Kierowników Katedr i Zakładów, Opiekunów Studenckich Kół Naukowych oraz Radę Samorządu Studentów o zgłaszanie w terminie do 20.04.2018 r. do Biura Prorektorów (pok. nr 113/A) umotywowanych kandydatur studentów oraz kół naukowych wytypowanych do udziału w Konkursie.

 

            Rozstrzygnięcia uczelnianego etapu Konkursu dokona zespół w składzie:

-          Rektor - prof. nadzw. dr hab. Waldemar Moska

-          Dziekan Wydziału Wychowania Fizycznego – prof. nadzw. dr hab. Tomasz Tomiak

-          Dziekan Wydziału Turystyki i Rekreacji – prof. nadzw. dr hab. Wojciech Ratkowski

-          Dziekan Wydziału Rehabilitacji i Kinezjologii – prof. nadzw. dr hab. Wiesław Ziółkowski

-          2 Przedstawicieli Rady Samorządu Studentów  

-          Prorektor ds. Studenckich i Sportu – prof. nadzw. dr hab. Tomasz Frołowicz

 

            Zgodnie z regulaminem Konkursu w ocenie studentów przede wszystkim brane są pod uwagę: wyniki (średnie arytmetyczne) dwóch ostatnich sesji, aktywność naukowa oraz osiągnięcia w dziedzinach społecznej, sportowej i artystycznej. W ocenie kół naukowych uwzględnione będą naukowe osiągnięcia członków koła.

 

Z  regulaminem tegorocznej edycji można zapoznać się na www.czerwonaroza.org.pl.

 

Wróć