Legia Akademicka

30.11.2017

Senat Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku - Uchwała Nr 46 z dnia 27 września 2017 r. wyraził zgodę na przystąpienie Uczelni do pilotażowego programu szkolenia do realizacji edukacji wojskowej studentów w ramach Legii Akademickiej. Pełnomocnikiem Rektora ds. wdrażania projektu została Pani Prof. nadzw. dr hab. Barbara Duda - Biernacka - Prorektor ds. Kształcenia i Rozwoju.

Nabór chętnych studentów do uczestniczenia w projekcie odbywa się poprzez złożenie podpisanego Wniosku o powołanie do odbycia przeszkolenia wojskowego w ramach projektu pilotażowego edukacji wojskowej studentów "Legia Akademicka" w Uczelnianym Centrum Edukacji Ustawicznej - pokój 13 w budynku głównym Uczelni, ul. K. Górskiego 1, Gdańsk


Wersję elektroniczną wypełnionego wniosku należy przesłać na adres biurouceu@awf.gda.pl
Wnioski można składać w terminie do 3 grudnia 2017 r.

Uchwała Nr 46 z dnia 27.09.2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie AWFiS do pilotażowego programu szkolenia do realizacji edukacji wojskowej studentów w ramach Legii Akademickiej (37.67 kB) -

Wróć