Koniec roku w Polskiej Akademii Dzieci

05.06.2017

Kolejny rok akademicki oddziału Polskiej Akademii Dzieci działającego w AWFiS, czyli naszego SKS-u (Sport Kids Science) zakończył się.

Koniec roku w Polskiej Akademii Dzieci

Kolejny rok akademicki oddziału Polskiej Akademii Dzieci działającego w AWFiS, czyli naszego SKS-u (Sport Kids Science) zakończył się. Ostatnimi wykładowcami, w roli młodych naukowców, były uczennice czwartej klasy szkoły podstawowej: Julia Aleksandrowicz i Julia Światłowska, które mówiły o Japonii. Swój wykład przeprowadziły również koordynatorki PAD w AWFiS, studentki studiów pierwszego stopnia kierunku WF: Laura Słowy, Ewelina Sobiech i Aleksandra Zielińska. Tematem ich wykładu były maratony – ich pasja. Specjalnym gościem ostatniego dnia PAD w AWFiS był ultramaratończyk Marek Wikiera, który jako jeden z nielicznych w Polsce ukończył „4 Deserts Race Series”. Próba, zdaniem tygodnika "Time" należąca do „Top 10” współczesnych wytrzymałościowych wyzwań dla człowieka, polega na pokonaniu pieszo w jednym roku czterech pustynnych odcinków: 250 km przez Saharę (najgorętszą pustynię), 250 km przez Gobi (najbardziej wietrzną), 250 km przez Atacamę (najsuchszą), 250 km przez Antarktydę (najzimniejszą).
Na zakończenie wszyscy uczestnicy naszego SKS-u otrzymali pamiątkowe dyplomy, potwierdzające ukończenie roku akademickiego.

Zdjęcie nr 1. Marek Wikiera w czasie swojego wykładu 

Zdjęcie użytkownika Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdjęcie nr 2. Marek Wikiera z zespołem na mecie odcinka przez pustynię Atacama

 

Zdjęcie użytkownika Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdjęcie nr 3. Wszyscy wykładowcy ostatniego dnia PAD w AWFiS

 

Zdjęcie użytkownika Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdjęcia nr 4 .Jedna z klas uczestniczących w wykładach PAD w AWFiS

 

Zdjęcie użytkownika Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku.

 

Wróć