Inauguracja innowacyjnego projektu ekologicznych fit boxów

21.03.2017

W Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku stanął pierwszy nowoczesny fit box, czyli mały, modułowy pawilon sportowy, w którym można wykonać trening aerobowy oraz łagodny trening siłowy, a przy okazji wyprodukować prąd i tym samym zmniejszyć swój tzw. „ekologiczny ślad”. W dniu wczorajszym nastąpiła jego uroczysta inauguracja.

„W fit boxach będzie można połączyć aktywność fizyczną z badaniem przesiewowym Polaków dotyczącym ich sprawności fizycznej oraz stanu zdrowotności z produkowaniem energii i odprowadzaniem jej do sieci energetycznej – powiedział Rektor AWFiS, prof. nadzw. dr hab. Waldemar Moska – Na razie zbudowaliśmy jeden, ale w przyszłości będzie ich dużo więcej. Mam nadzieję, że zainteresujemy tym Ministra Sportu i Turystyki i będziemy wdrażać takie rozwiązania przynajmniej na wszystkich Orlikach w Polsce”.

 Zdjęcie użytkownika Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku.

„Fit boxy są nowym rozdziałem funkcjonowania Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu, gdyż otwierają nam drogę do bezpośredniej współpracy z gospodarką krajową i zagraniczną – powiedział kanclerz AWFiS, mgr Olgierd Bojke – Oceniając siłę związaną z nowymi aplikacjami wdrożeniowymi, doszliśmy do wniosku, że w najbliższym czasie będziemy mogli stworzyć około 10 aplikacji wdrożeniowych i 5 wdrożeń bezpośrednio do przemysłu. Do tej pory uczelnia nie była nigdy tak blisko związana z podmiotami gospodarczymi, gdyż miała inne cele. Obecnie nie ma rozwoju nauki bez bezpośredniej współpracy z firmami, które wprowadzają na rynek nowe produkty. Te produkty są testowane i oceniane przez zespoły naukowców. Przed AWF-em otworzyła się zupełnie nowa droga i nowe możliwości. Wystarczy wspomnieć o gospodarce ekologicznej i silvereconomy. Te wyzwania stawiają nowe zadania przed nowoczesną uczelnią”.

Zdjęcie użytkownika Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku.

AWFiS jest pierwszą uczelnią, która zaangażowała się w testowanie innowacyjnego projektu Fit Box, mającego wymiar sportowy, energetyczny i informatyczny. W trakcie jego trwania prowadzone będą badania naukowe dotyczące treningu zdrowotnego; badania dotyczące powstawania, przesyłania, magazynowania i inteligentnego zarządzania energią elektryczną podczas treningu zdrowotnego i wreszcie monitorowanie treningu przy pomocy zaawansowanych urządzeń i aplikacji oraz zarządzanie procesem treningowym.

 

„Widzimy potencjał tego pomysłu. Idea połączenia w jednym produkcie samowystarczalności energetycznej, diagnostyki zdrowotnej, aktywności fizycznej jest bardzo perspektywiczna. Ale pewnie potrzebne są nowe technologie dla jego udoskonalenia - na przykład związane z bardziej efektywnym przetwarzaniem energii ciała ludzkiego na prąd. Myślę np. o bardziej efektywnych akumulatorach, które można potem wykorzystać na potrzeby różnych urządzeń wykorzystujących ergonomię ludzkiego ciała. Wydaje mi się, że gdyby dołożyć do zespołu naukowego, badawczego osoby, które mają kompetencje w projektowaniu i produkowaniu urządzeń służących produkcji energii, to mogłoby z tego wyniknąć coś ciekawego. Gdyby ten pomysł udałoby się przekuć w konkretny produkt, w obiekt samowystarczalny energetycznie, to byłoby wspaniale – powiedział Adam Mikołajczyk, dyrektor Departamentu Rozwoju Gospodarczego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego – My planujemy jeszcze co najmniej dwa konkursy służące rozwijaniu innowacyjnych technologii i produktów.

Zdjęcie użytkownika Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku.

W niedalekiej przyszłości w AWFiS powstaną kolejne pawilony, które będą podłączone do nowoczesnego centrum zarządzania w budynku pasywnym biblioteki, której budowa rozpocznie się niebawem.

„Pomysł bardzo mi się podoba – mówi przewodniczący Komisji Nauki, Edukacji, Kultury i Sportu Sejmiku Województwa Pomorskiego oraz przewodniczący Wojewódzkiego Szkolnego Związku Sportowego Dariusz Męczykowski – Mamy cztery pory roku, które są przepiękne, ale nie dają możliwości podejmowania aktywności fizycznej szerokim rzeszom Polaków. Perspektywa trenowania pod dachem jest świetną alternatywą. Dobre jest również to, że odzyskuje się energię. Unia Europejska i świat wymusza na nas odzyskiwanie energii z naturalnych źródeł. I wreszcie jako przewodniczący Wojewódzkiego Szkolnego Związku Sportowego, jako dyrektor szkoły i nauczyciel, który ma kontakt z dziećmi na lekcjach wychowania fizycznego patrzę na ten projekt szerzej. Regularna aktywność fizyczna to mniej zachorowań, a tym samym mniejsze wydatki na leczenie i możliwość przeznaczenia zaoszczędzonych w ten sposób środków na inne ważne cele”.

 „Myślę, że przed tego typu przedsięwzięciami jest przyszłość. Fit box wygląda bardzo zachęcająco i choć jest to prototyp, to mam nadzieję, że w przyszłości zafunkcjonuje on na szerszą skalę” – powiedział Piotr Kaliński przewodniczący Komisji Kultury, Oświaty i Sportu Rady Miasta Pruszcza Gdańskiego.

Zdjęcie użytkownika Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku.

Fit box, obok zaproszonych gości, testował także mistrz świata w klasie RS:X i uczestnik igrzysk olimpijczyk Piotr Myszka.

Zdjęcie użytkownika Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku.

„Ten projekt wpisuje się w trendy proekologiczne, jeśli oczywiście będzie on powszechnie dostępny – powiedział Piotr Myszka – Natomiast ja chętnie fit boxa wypróbuję i zobaczę, czy taki fachowy trening można w nim wykonać. Gdyby tego typu fit boxów było więcej, i w niejednej mioejscowości, to wiele osób mogłoby równocześnie z nich skorzystać”.

Galeria zdjęć - fot. Beata Zarach

Wróć