Co zrobić, by studenci z całego świata zdobywali u nas wiedzę... ?

15.03.2017

W 2013 r. Zarząd Województwa Pomorskiego przyjął Regionalny Program Strategiczny w zakresie rozwoju gospodarczego „Pomorski Port Kreatywności”, stanowiący zasadnicze narzędzie realizacji Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego 2020, w obszarze wsparcia działalności sektora gospodarczego oraz sektora nauki i szkolnictwa wyższego. Porozumienie pn. „Study in Pomorskie”, będące częścią tej strategii podpiszą wicemarszałek Paweł Orłowski oraz członkowie Rady Rektorów Województwa Pomorskiego.
 
Porozumienie na rzecz realizacji przedsięwzięcia strategicznego „Study in Pomorskie” stanowi jedno z narzędzi wdrażania zobowiązania z SRWP 2020 pn.: „Przygotowanie i wypromowanie, z udziałem kluczowych pomorskich uczelni, kompleksowej oferty dla studentów zagranicznych oraz oferty wspierającej zatrudnienie zagranicznych naukowców”. Porozumienie ma przede wszystkim wspierać działania służące umiędzynarodowieniu pomorskich ośrodków akademickich, poprawie ich konkurencyjności oraz wzmocnieniu konkurencyjności regionu.
 
 
Co zrobić, by studenci z całego świata zdobywali u nas wiedzę, a później otwierali w Pomorskiem swoje biznesy? Pomoże w tym specjalny projekt przygotowany na Pomorzu.

 Prawie 200 tysięcy złotych przeznaczono na projekt Study in Pomorskie, który ma wspierać międzynarodowych studentów i stypendystów z województwa pomorskiego m.in. poprzez szkolenia, wprowadzanie nauczania wielokulturowego i aspektów międzynarodowych do programów kształcenia. Porozumienie pomiędzy samorządem województwa i pomorskimi uczelniami podpisano 14 marca 2017 r. w Szkole Wyższej Ateneum w Gdańsku.

Jak działa projekt Study in Pomorskie?

Projekt obejmuje m.in. stworzenie spójnej promocji pomorskich uczelni w zakresie oferty dydaktycznej i pozadydaktycznej, informacji o pozycji uczelni w rankingach szkół wyższych oraz atrakcyjności pomorskich miast. Pomorskie ma być postrzegane jako miejsce przyjazne obcokrajowcom, umożliwiające studia na wysokim poziomie i zapewniające szybką i sprawną obsługę studentów i pracowników z zagranicy. Uczelnie m.in. opracują wspólne materiały promocyjne i stworzą platformę internetową, będą uczestniczyły w zagranicznych targach i konferencjach. Samorząd województwa pomorskiego i uczelnie przygotują roczne plany przedsięwzięć i środki finansowe. Takie działania mają przyciągać studentów polskich i zagranicznych.

Samorząd województwa pomorskiego przeznaczył 100 tysięcy złotych na realizację projektu, a uczelnie – 88 tysięcy złotych.

 

Samorząd województwa pomorskiego

do 100 tysięcy złotych

Akademia Morska w Gdyni

do 7 tysięcy złotych

Akademia Muzyczna im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku

do 5 tysięcy złotych

Akademia Pomorska w Słupsku

do 6 tysięcy złotych

Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku

do 5 tysięcy złotych

Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku

do 5 tysięcy złotych

Gdański Uniwersytet Medyczny

do 20 tysięcy złotych

Politechnika Gdańska

do 20 tysięcy złotych

Uniwersytet Gdański

do 20 tysięcy złotych

żródło: pomorskie.eu

Fot. Sławomir Lewandowski

Wróć