Konkurs Czerwonej Róży 2017

13.02.2017

Czerwona Róża” to nagroda niezwykle prestiżowa, z bogatymi tradycjami w pomorskim środowisku akademickim. Od 55 lat statuetka Czerwonej Róży trafia do rąk wybitnych, najbardziej wyróżniających się studentów i kół naukowych Trójmiasta.
Stowarzyszenie Czerwonej Róży
Każdego roku rektorzy wszystkich pomorskich uczelni wybierają najzdolniejszego studenta i koło naukowe swojej uczelni i nominują ich do udziału w finale konkursu. Ostatecznego wyboru dokonuje Kapituła Konkursowa składająca się z rektorów pomorskich uczelni, przedstawicieli laureatów poprzednich edycji Konkursu, sponsorów, rady programowej Stowarzyszenia i organizatorów.

Prezentacja najzdolniejszych studentów i kół naukowych Pomorza - uczestników Konkursu o nagrodę Czerwonej Róży nastąpi 15 maja 2017 (https://www.facebook.com/events/1227878367261091).

Nagrody w konkursie

  • Dla najlepszego studenta, samochód osobowy
  • Dla najlepszego koła naukowego, 12.000 zł

Regulaminy konkursu oraz formularze zgłoszeniowe dostępne są w dziale Dokumenty do pobrania.

Zgodnie z regulaminem Stowarzyszenia Czerwonej Róży, został ogłoszony uczelniany etap konkursu o nagrodę Czerwonej Róży w kategoriach: Najlepszy Student oraz Najlepsze Koło Naukowe.

Harmonogram Konkursu

Etap uczelniany

10.02.2017

Rozpoczęcie uczelnianego etapu Konkursu o nagrodę Czerwonej Róży.

13.03.2017

Ostateczny termin zgłaszania kandydatur na najlepszego studenta, na najlepsze koło naukowe

14.03.2017

Rozstrzygnięcie uczelnianego etapu Konkursu o nagrodę Czerwonej Róży.

Etap środowiskowy

21.04.2017

Ostateczny termin dostarczenia materiałów nominowanych

15.05.2017

Publiczna prezentacja nominowanych w kategoriach „najlepszy student”,  „najlepsze koło naukowe” Akademia Morska w Gdyni,

21.05.2017

Gala konkursu, ogłoszenie wyników i wręczenie nagród Dwór Artusa w Gdańsku.

 

W związku z rozpoczęciem uczelnianego etapu konkursu o nagrodę Czerwonej Róży proszę Kierowników Katedr i Zakładów, Opiekunów Studenckich Kół Naukowych oraz Radę Samorządu Studentów o zgłaszanie w terminie do 13.03.2017 r. do Biura Prorektorów (pok. nr 113/A) umotywowanych kandydatur studentów oraz kół naukowych wytypowanych do udziału w Konkursie.

 

Rozstrzygnięcia uczelnianego etapu Konkursu dokona zespół w składzie:

- Rektor - prof. nadzw. dr hab. Waldemar Moska

- Dziekan Wydziału Wychowania Fizycznego – prof. nadzw. dr hab. Tomasz Tomiak

- Dziekan Wydziału Turystyki i Rekreacji – prof. nadzw. dr hab. Wojciech Ratkowski

- Dziekan Wydziału Rehabilitacji i Kinezjologii – prof. nadzw. dr hab. Wisław Ziółkowski

- 2 Przedstawicieli Rady Samorządu Studentów  

- Prorektor ds. Studenckich i Sportu – prof. nadzw. dr hab. Tomasz Frołowicz

Zgodnie z regulaminem Konkursu w ocenie studentów przede wszystkim brane są pod uwagę: wyniki (średnie arytmetyczne) dwóch ostatnich sesji, aktywność naukowa oraz osiągnięcia w dziedzinach: społecznej, sportowej i artystycznej. W ocenie kół naukowych uwzględnione będą naukowe osiągnięcia członków koła.

 

 

Dodatkowe informacje
www.czerwonaroza.org.pl

Wróć