AWFiS odwiedzili goście w Narodowego Uniwersytetu Sportowego w Kownie

31.01.2017

W czwartek 26 stycznia w Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu gościły władze Litewskiego Uniwersytetu Sportu w Kownie, prof. dr. Arvydas Stasiulis, Prorektor ds. Nauki, członek Senatu oraz Rektoratu uczelni; prof. dr. Sigitas Kamandulis, Dyrektor Instytutu Innowacji, starszy pracownik naukowy; członek Senatu i Rektoratu LUS. Ze strony AWFiS w spotkaniu udział wzięli Rektor prof. nadzw. dr hab. Waldemar Moska oraz Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą prof. nadzw. dr hab. Władysław Jagiełło.

Spotkanie dotyczyło ustalenia szczegółów umowy, która zostanie podpisana wiosną tego roku w Kownie. Współpraca między uczelniami obejmować będzie wspólną realizację projektów naukowych, organizację konferencji, publikację artykułów naukowych w czasopismach obu uczelni, a także wymianę pracowników naukowo-dydaktycznych oraz studentów, również poza programem Erasmus.

Wróć