AWFiS podjęła współpracę ze Szpitalem Marynarki Wojennej

12.01.2017

W dniu 10 stycznia 2017 roku Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu podpisała list intencyjny w sprawie współpracy ze Szpitalem Marynarki Wojennej w Gdańsku, którego celem jest podjęcie wspólnych działań środowiska naukowego i medycznego na rzecz rozwoju obu placówek, a także z myślą o społeczności akademickiej, pracownikach szpitala oraz mieszkańcach Trójmiasta.

 

 

Współpraca obejmować będzie:

  • wzajemne wsparcie przy pozyskiwaniu i realizacji projektów badawczych,
  • wymianę doświadczeń w zakresie prowadzonych inicjatyw,
  • wzajemne promowanie wspólnych inicjatyw i wspieranie innowacyjnych rozwiązań i nowoczesnych technologii,
  • współpracę w tworzeniu wspólnych struktur organizacyjnych,
  • wzajemne wsparcie w realizacji działań dydaktycznych.

Ze strony AWFiS osobą odpowiedzialną za realizację postanowień listu intencyjnego jest dziekan Wydziału Rehabilitacji i Kinezjologii, prof. nadzw. dr hab. Wiesław Ziółkowski.

Wróć