Konferencja „Zdrowy Pomorzanin” 4 odbyła się w murach AWFiS

24.11.2016

W murach Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu odbyła się 4. edycja konferencji „Zdrowy Pomorzanin”. W tym roku pod hasłem: „Dbajmy o swoje geny!”

Pierwsza konferencja z cyklu „Zdrowy Pomorzanin – jak zapobiegać zaburzeniom odżywiania” odbyła się w 2010 roku i dotyczyła problemu odżywiania dzieci oraz związanych z nim chorób. Specjaliści debatowali o wpływie zaburzeń odżywiania na rozwój i stan zdrowia w zakresie m.in. zaburzeń endokrynologiczno-metabolicznych, ortopedycznych i stomatologicznych. Konferencja cieszyła się sporym zainteresowaniem, co skłoniło organizatorów do zaplanowania kolejnych edycji dotyczących zdrowia młodych Pomorzan.

tl_files/awf/newsy/11-2016/Zdrowy_Pomorzanin_fot_Beata_Zarach_2057.JPG

 Druga z cyklu konferencji „Zdrowy Pomorzanin” odbyła się w 2013 roku pod hasłem „Bezpieczny klimat społeczny w szkole” i była zaadresowana przede wszystkim do przedstawicieli szkół i placówek oświatowych województwa pomorskiego: dyrektorów, pedagogów, psychologów, pielęgniarek szkolnych, a także do reprezentantów samorządów lokalnych, w szczególności zaś do osób odpowiedzialnych za edukację i politykę społeczną oraz zdrowotną. W roku 2014 problemem wiodącym było zdrowie psychiczne młodego człowieka, m.in. jego odporność psychiczna na stres i umiejętność radzenia sobie z nim oraz jego wpływ na ogólną kondycję zdrowotną człowieka.tl_files/awf/newsy/11-2016/Zdrowy_Pomorzanin_fot_Beata_Zarach_2089.JPG

Trzecia edycja pod hasłem „Zdrowie i bezpieczeństwo w środowisku szkolnym. Wyzwanie w nowoczesnej szkole” odbyła się w 2015 roku. Wydarzenie adresowane było do dyrektorów, nauczycieli, pedagogów, psychologów, pielęgniarek szkolnych, pracowników samorządów lokalnych odpowiedzialnych za edukację, politykę społeczną i zdrowotną, a także do uczniów, rodziców i wszystkich  osób zainteresowanych profilaktyką zdrowia. Pierwszy z bloków tematycznych konferencji dotyczył nawyków żywieniowych, edukacji i programów w zakresie zdrowego odżywiania oraz promocji zdrowia przez szkoły, drugi – profilaktyki przeciwdziałania nowotworom w okresie wieku szkolnego. Celem konferencji była rozmowa na temat poprawy stanu zdrowia uczniów, zapobiegania i przeciwdziałania chorobom nowotworowym, wsparcia szkół we wdrażaniu programów edukacyjnych oraz podniesienia świadomości społeczeństwa na temat zdrowego trybu życia.

tl_files/awf/newsy/11-2016/Zdrowy_Pomorzanin_fot_Beata_Zarach_2053.JPG

Z kolei edycja czwarta poświęcona została genom i próbom uzyskania odpowiedzi na pytanie, jaki wpływ na geny mają nasze postawy i wybory, a tym samym na nowe pokolenia; co to są zachowania ryzykowne w kontekście zdrowotnej kondycji społeczeństwa i jak rozumiemy pojęcie zdrowego stylu życia? Podczas konferencji wystąpili prof. dr hab. n. med. Janusz Limon z wykładem Wstęp do genetyki człowieka, dr med. Piotr Radziwiłłowicz z wykładem Psychoedukacja i edukacja seksualna, prof. AWFiS dr hab. Paweł Cięszczyk oraz dr n. med. Ewelina Lulińska-Kuklik z wykładem Geny kodujące białka kolagenowe a diagnostyka zwiększonego ryzyka urazów w sporcie oraz dr n. med. Aleksandra Kicińska, która mówiła o zdrowiu prokreacyjnym. Blok drugi poświęcony został tematyce zachowań ryzykownych w kontekście rozwoju społeczeństwa, a prelegentami byli: Elwira Lelental, prezes Fundacji Nowe Życie, emerytowana nadkomisarz Komendy Miejskiej Policji w Gdańsku (Jak ochronić dziecko przed używaniem substancji psychoaktywnych?); dr Marcin Szulc z Zakładu Psychologii Osobowości i Psychologii Sądowej Uniwersytetu Gdańskiego (Rozwojowe i wychowawcze aspekty życia rodzinnego); Elżbieta Jabłońska, nauczyciel wychowania do życia w rodzinie z V Liceum Ogólnokształcącego w Gdańsku (Refleksje nauczycieli z doświadczeń w realizacji podstawy programowej wychowania do życia w rodzinie) oraz Kaja Medowska, członek zarządu Towarzystwa Profilaktyki Środowiskowej „MROWISKO” (Plany, marzenia, fantazje, czyli jak mieć wpływ na swoją przyszłość).

GALERIA ZDJĘĆ - fot. Beata Zarach

tl_files/awf/newsy/11-2016/Zdrowy_Pomorzanin_fot_Beata_Zarach_2100.JPG

Organizatorem konferencji byli: Samorząd Województwa Pomorskiego, Centrum Edukacji Nauczycieli, Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. J. Śniadeckiego w Gdańsku oraz PW K2 Borzechowo – dostawca owoców i warzyw.

Wróć