Wnioski o Dom Studenta na rok akademicki 2016/2017

24.05.2016

Informujemy, że kandydaci na studia ubiegający się o miejsce w Domu Studenta powinni złożyć wniosek o Dom Studenta do 28 lipca 2016 roku w pokoju Sekcji Spraw Socjalnych  (pokój nr 20 budynek główny) lub do 25 sierpnia 2016 roku za pośrednictwem poczty (liczy się data stempla pocztowego).
Termin dla studentów , którzy kolejny rok studiują na AWFiS w Gdańsku – 9 czerwiec 2016 rok.
Do wniosku należy dołączyć zaświadczenie o dochodach rodziców ( średnia netto  z 3 ostatnich miesięcy).W przypadku pobierania alimentów lub renty po rodzicach- należy dołączyć potwierdzenie wysokości pobieranych świadczeń. W przypadku posiadania gospodarstwa rolnego- zaświadczenie z Urzędu Gminy o ilości hektarów przeliczeniowych.  Studenci, którzy pobierali stypendium socjalne w 2015/2016 składają jedynie wnioski o miejsce w Domu Studenta ( ich dochody są wskazane w dokumentacji o stypendium socjalne).

Wróć