Ogłoszenia

DOKTORANCI_WYKŁAD_ - 23.03.2017

Szanowni Państwo

W imieniu Biura Erasmus jak i za zgodą prof. Antosiewicza serdecznie zapraszam Państwa na zajęcia wykładowcy wizytującego AWFiS, dr Myosotis Massidda z Faculty of Medicine and Surgery, Department of Life and Environmental Sciences at the University of Cagliari- Italy. Dr Massidda poprowadzi z Państwem zajęcia z tematu „Genes and sport injuries” w najbliższy piątek (24.03.) od godz. 11:30 do 13:00 w Sali konferencyjnej.

Ci z Państwa, którzy mają planowe zajęcia w tym czasie, przejdą wspólnie z wykładowcą na zajęcia dr Massidda, w ramach praktycznej nauki języka angielskiego.

Serdecznie zapraszam

Agnieszka Gołąb

Miedzynarodowa Konferencja "Trening zdrowotny w ontogenezie człowieka" - 09.03.2017

Uprzejmie zapraszamy do aktywnego uczestnictwa w Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Trening zdrowotny w ontogenezie człowieka”, która odbędzie się w dniach 2-3 czerwca 2017 r. w Kolbuszowej. Szczegółowe informacje znajdziecie Państwo na stronie Konferencji www.zdrowotny.awf.gda.pl

z wyrazami szacunku

 

Komitet Organizacyjny

Międzynarodowa Konferencja Młodych Naukowców - 20-21.04.2017 - 22.02.2017

Szanowni Państwo,

Zapraszamy na Międzynarodową Konforencję Studentów i Młodych Naukowców "Biomedyczne i psychofizyczne uwarunkowania współczesnego sportu", która odbędzie się w Rzeszowie w dniach 20–21 kwietnia 2017 r

Termin nadsyłania zgłoszeń i abstractów do 15 marca 2017 r.

Program szczegółowy zostanie przesłany z początkiem kwietnia.

 Z poważaniem

Agata Rzeszutko-Polak Uniwersytet Rzeszowski

DOKTORANCI - 29.11.2016


Biuro Erasmus zaprasza doktorantów/ki studiów doktoranckich do udziału w rekrutacji na wyjazdy na studia (SMS) i praktyki (SMP) w ramach Programu Erasmus+.
Wszelkie informacje dostępne są na stronie www.awf.gda.pl w zakładce Uczelnia / Erasmus.

Spotkanie informacyjne w tej sprawie odbędzie się dnia 01.12.2016 o godz. 12:30 w sali: Balkon Lewy

DOKTORANCI - 06.06.2016

Doktoranci stacjonarnych Studiach Doktoranckich Wydziału Wychowania Fizycznego AWFiS
składają potrzebne dokumenty do wszczęcia przewodu doktorskiego  do Biura Studiów Doktoranckich na Wydziale Wychowania Fizycznego