Ogłoszenia

Obrony_rozpraw_doktorskich - 13.04.2017

Miedzynarodowa Konferencja "Trening zdrowotny w ontogenezie człowieka" - 09.03.2017

Uprzejmie zapraszamy do aktywnego uczestnictwa w Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Trening zdrowotny w ontogenezie człowieka”, która odbędzie się w dniach 2-3 czerwca 2017 r. w Kolbuszowej. Szczegółowe informacje znajdziecie Państwo na stronie Konferencji www.zdrowotny.awf.gda.pl

z wyrazami szacunku

 

Komitet Organizacyjny

Międzynarodowa Konferencja Młodych Naukowców - 20-21.04.2017 - 22.02.2017

Szanowni Państwo,

Zapraszamy na Międzynarodową Konforencję Studentów i Młodych Naukowców "Biomedyczne i psychofizyczne uwarunkowania współczesnego sportu", która odbędzie się w Rzeszowie w dniach 20–21 kwietnia 2017 r

Termin nadsyłania zgłoszeń i abstractów do 15 marca 2017 r.

Program szczegółowy zostanie przesłany z początkiem kwietnia.

 Z poważaniem

Agata Rzeszutko-Polak Uniwersytet Rzeszowski

DOKTORANCI - 29.11.2016


Biuro Erasmus zaprasza doktorantów/ki studiów doktoranckich do udziału w rekrutacji na wyjazdy na studia (SMS) i praktyki (SMP) w ramach Programu Erasmus+.
Wszelkie informacje dostępne są na stronie www.awf.gda.pl w zakładce Uczelnia / Erasmus.

Spotkanie informacyjne w tej sprawie odbędzie się dnia 01.12.2016 o godz. 12:30 w sali: Balkon Lewy

DOKTORANCI - 06.06.2016

Doktoranci stacjonarnych Studiach Doktoranckich Wydziału Wychowania Fizycznego AWFiS
składają potrzebne dokumenty do wszczęcia przewodu doktorskiego  do Biura Studiów Doktoranckich na Wydziale Wychowania Fizycznego