Ogłoszenia Dziekana

Przerwa urlopowa - 12.04.2017

Z powodu urlopu w dniach 13-18.04.2017r. Biuro Dziekana będzie nieczynne

Certyfikat członkostwa w Poskiej Izbie Turystyki na rok 2016 - 11.03.2016

Konkurs na najlepszą pracę o Żuławach - 04.02.2016

Informuję, że Stowarzyszenie Żuławy – gmin i powiatów żuławskich – ogłasza kolejną edycję konkursu na najlepsze prace naukowe – licencjackie, inżynierskie, magisterskie lub doktorskie, obronione w roku 2013 lub 2014, związane tematycznie, bezpośrednio lub pośrednio, z regionem Żuław delty Wisły.

Cele Konkursu to: upowszechnianie wiedzy o Żuławach delty Wisły; wzbudzenie zainteresowania Żuławami delty Wisły; upowszechnienie prac naukowych mogących mieć wpływ na rozwój Żuław delty Wisły.

Pracę do Konkursu może zgłosić jej autor (autorzy).

Fundusz nagród jest zależny od ilości zgłoszonych prac konkursowych.

Termin nadsyłania prac i wniosków upływa z dniem 15 marca 2016 r. (liczy się data wpłynięcia pracy i wniosku do siedziby Stowarzyszenia Żuławy).

Regulamin Konkursu oraz wzór wniosku zgłoszenia do konkursu znajduje się w załączeniu oraz na stronie internetowej www.stowarzyszeniezulawy.org.pl.

Wszelkie informacje nt. konkursu można uzyskać w Biurze Stowarzyszenia Żuławy w Nowym Dworze Gdańskim, tel. 509396900 (Grzegorz Gola) bądź po przesłaniu zapytania na adres
e-mail: biuro@stowarzyszeniezulawy.org.pl.

Informacja dotycząca Broszur nt. nowoczesnej komunikacji naukowej - 05.11.2013

W załaczeniu informacja dotycząca broszur nt. nowoczesnej komunikacji naukowej i modeli open access. Broszury można wykorzystywać w dowolnym celu - zostały opublikowane na wolnych licencjach Creative Commons CC BY-SA.

Broszury informacyjne Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego - 14.05.2013

Broszury informacyjne opracowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego skierowane do studentów oraz młodych naukowców, stanowiące cenny przewodnik po stypendiach, konkursach i programach