Ogłoszenia Dziekanatu

WF-4 semestr, Psych. rozwoju i wychowania dziecka - 05.04.2019

Studenci studiów niestacjonarnych WF I stopnia 4 semestru - egzamin  z "Psychologii rozwoju i wychowania dziecka"
 odbędzie się 10.04.2019 o godzinie 8:00 na balkonie prawym.

Zarządzenie Dziekana-w spr.realizacji zajęć,,Teoria i metodyka sportów zimowych'' - 15.03.2019

RSS