Ogłoszenia Dziekanatu

III rok powtarzanie biochemii i fizjologii - 26.10.2017

     POWTARZANIE  BIOCHEMII

 17.11.2017 godz. 15-19 sala 216

18.11.2017 godz. 9-13           „

19.11.2017 godz. 9-13           „

      POWTARZANIE FIZJOLOGII

 18.11.2017 godz. 1330 -1930 sala203

POWTARZANIE ANATOMII DLA SEM. 3 2017-2018 - 13.10.2017

POWTARZANIE  ANATOMII

 18.11.2017 godz. 10-1630   sala 316

19.11.2017  godz. 9-1530    sala 316

ZALICZENIE FIZJOLOGII DLA II r. SEM. 3 2017/2018 - 13.10.2017

ZALICZENIE   FIZJOLOGII

16.12.2017 godz. 1345-1445    AULA   lub 

17.12.2017 godz. 8-9   AULA

EGZAMIN Z DYDAKTYKI WF DLA POWTARZAJĄCYCH PRZEDMIOT - 18.09.2017

Egzamin z Dydaktyki WF

20.09.2017  godz. 14 AULA lub 23.09.2017 godz. 9 AULA

II rok sem. 4 studia I stopnia WF - 14.09.2017

OSTATECZNY TERMIN Z FIZJOLOGII

30.09.2017 godz. 9 sala 203

RSS