Ogłoszenia Dziekanatu

Zarządzenie Dziekana-w spr.realizacji zajęć,,Teoria i metodyka sportów zimowych'' - 15.03.2019

Zaliczenie anatomii -I rok sem. 1 WFNS - 13.02.2019

12.03.2019 godz. 19.30 w sali 108

RSS