Ogłoszenia Dziekanatu

ODBIÓR DYPLOMU - 01.08.2020

Absolwenci 2020 r.kierunku:WF studia niestacjonarne I i II stopnia

 w sprawie odbioru dyplomu można umówić się mailowo:

03-14/08/20  z Panią:izabela.posanska@awf.gda.pl

19-31/08/20  z Panią : alicja.bielska@awf.gda.pl

DZIEKANAT NIECZYNNY - 01.08.2020

W dniach 03.08 -  04.09.2020

Dziekanat  NIECZYNNY -URLOP

II rok WF NS pływanie - 09.06.2020

II rok WF I stopnia, studia NIESTACJONARNE 2019/2020

Studenci, którzy nie rozliczyli się z przedmiotu PŁYWANIE z 3 semestru proszeni są o kontakt e-mailowy z Panią mgr Hanną Maksim (hanna.maksim@awf.gda.pl) w celu ustalenia formy zaliczenia przedmiotu

Procedura organizowania i przeprowadzenia egzaminu dyplomowego - 03.06.2020

RSS