Ogłoszenia Dziekanatu

II ROK SEM. 4 STUDIA II STOPNIA WF - 15.05.2018

EGZAMIN Z DYDAKTYKI WF

II termin    26.05.2018 godz. 14,30 AULA

II rok sem. 4 studia II stopnia WF - 15.05.2018

Biologiczne podstawy sportu -  Biomechanika sportu

I termin      26.05.2018 godz. 12 sala 108

II termin     16.06.2018 godz. 12 sala  108

II termin biochemii - III rok WF - 07.05.2018

III rok, niestacjonarne, osoby powtarzające biochemię
II termin egzaminu z biochemii odbędzie się 2 czerwca 2018r. o godzinie 19:00 w sali 108

W SPRAWIE OBOZU - 07.05.2018

Studenci, którzy posiadają uprawnienia żeglarza jachtowego mogą zaliczyć podczas obozu wolontariat lub sam obóz letni. W tej sprawie należy zgłosić się do dr K. Makowskiego

na I piętrze budynku Wydz. TiR i Administracji.

III rok sem. 6 studia I stopnia WF NS - - 07.05.2018

Egzamin z przedmiotu „Teoria Sportu Dzieci i Młodzieży”

dla studentów studiów zaocznych  st. III WF, 6 sem.

12 maja 2018 (sobota) godz. 9.00  AULA

RSS