PRAKTYKI

24.03.2020

Zgodnie z obowiązującym programem studiów, praktyka pedagogiczno-psychologiczna dla studentów  1 semestru, 1  roku, studiów  II stopnia  wynosi 30 godzin. W związku z realizacją 15 godzin w ramach projektu  studenci zobowiązani są do realizacji kolejnych 15 godzin zgodnie z programem studiów. Praktykę studenci powinni odbyć w szkołach w dowolnym terminie jako obserwacje zajęć.

Wspomniana praktyka nie będzie odpłatna dla nauczycieli !

Wróć