Info o egzaminie poprawkowym z "Anatomii i antropologii" - dla WF i SP I roku II stop.

14.02.2020

UWAGA Studenci I roku magisterki WF i Sportu!

Egzamin poprawkowy - 3 termin - z przedmiotu "Anatomia i antropologia" dla I roku II stopnia kierunków WF i Sport odbędzie się dnia 21.02.2020 r. (piątek) o godz. 15:30 w sali 312 A III p.

Wróć