Info dla II roku II st. sem. 4 dot. wykładu z "Zarządzania w KF"

13.02.2020

Uwaga Studenci !!!

Pierwszy wykład z przedmiotu "Zarządzanie w KF" odbędzie się dnia 25.02.2020 r. (wtorek) w/g planu.

Natomiast wykład z dn. 18.02.2020 r. (wtorek) nie odbędzie się.

Wróć